Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

מצאו את ההבדלים נחל פרס צפון הנגב, ישראל אפריל 2004 / אפריל 2007 מצאו את ההבדלים נחל פרס צפון הנגב, ישראל אפריל 2004 / אפריל 2007 Find the Differences.

Similar presentations


Presentation on theme: "מצאו את ההבדלים נחל פרס צפון הנגב, ישראל אפריל 2004 / אפריל 2007 מצאו את ההבדלים נחל פרס צפון הנגב, ישראל אפריל 2004 / אפריל 2007 Find the Differences."— Presentation transcript:

1 מצאו את ההבדלים נחל פרס צפון הנגב, ישראל אפריל 2004 / אפריל 2007 מצאו את ההבדלים נחל פרס צפון הנגב, ישראל אפריל 2004 / אפריל 2007 Find the Differences Wadi Peres The Negev, Israel April 2004 / April 2007 Find the Differences Wadi Peres The Negev, Israel April 2004 / April 2007 www.guyshachar.com

2 July

3 ב-13 באפריל 2007 המטירו העננים בעוז מעל המדבר. נחל פרס זרם בשצף קצף, והמפל הגדול שלו הפך לתפאורה לא רעה לתה של אחר-הצהרים April 13 th 2007 was a stormy day in the desert. Wadi Peres was flash-flooded, and its huge waterfall became a pretty background for an afternoon tea

4 למחרת קיבלו את פנינו גבי פרס במלוא תפארתם In the aftermath, Peres waterholes were at their best

5 But as we advanced further down the wadi, we noticed the absence of the waterholes that once decorated the gorge ואולם, ככל שהתקדם הטיול במורד הנחל, התגברה תחושה מוזרה. היכן גבי המים שהיו סימן ההיכר של מעוק הנחל?

6 A thorough investigation was a must. We returned to the wadi, a week after, equipped with photos from the same place taken exactly three years before. You are invited to find the differences… הדבר דרש חקירה יסודית. שבוע לאחר מכן יצאנו שוב לשטח, מצוידים באלבום תמונות שצולמו באותו מקום בדיוק שלוש שנים לפני כן. אתם מוזמנים למצוא את ההבדלים...

7 Prev Slide Next Slide You’ll find it useful to toggle back and forth in the slide show using the Up/Down arrow keys מקשי החצים מעלה/מטה יהיו שימושיים לשוטטות מהירה אחורה/קדימה במצגת

8 Prev Slide Next Slide 2004

9 2007 Prev Slide Next Slide

10 Prev Slide Next Slide Those were the Acacia trees… היה היו עצי שיטה...

11 20072004

12 Prev Slide Next Slide 2004

13 Prev Slide Next Slide 2007

14 Prev Slide Next Slide Boulder changed its angle בולדר שינה זווית בולדר נסחף בולדר איבד שכבה Boulder was swept away Boulder lost a layer

15 Prev Slide Next Slide בולדר שינה זווית בולדר נסחף בולדר איבד שכבה Boulder changed its angle Boulder lost a layer Boulder was swept away

16 20072004

17 בולדר הוסע הצידה... Boulder was moved aside…

18 2004 Prev Slide Next Slide

19 Prev Slide Next Slide 2007

20 Prev Slide Next Slide קשה לזהות שזה אותו עץ... Not easy to identify this tree…

21 Prev Slide Next Slide קשה לזהות שזה אותו עץ... Not easy to identify this tree…

22 2004 ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין Now we are getting to the interesting part

23 20072004 ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין Now we are getting to the interesting part

24 20072004 136 cm לאן נעלם המעוק...? Where is the gorge?

25 20072004 136 cm ~ 2.5 m קבור תחת 2.5 מטרים של סחף נחלים Buried under a 2.5 meter layer of alluvium

26 20072004 הייתכן שזהו אותו המקום ? Can it be the same place?

27 20072004 הייתכן שזהו אותו המקום ? Can it be the same place?

28 20072004 100 cm

29 20072004

30 20072004

31 20072004 66 cm

32 20072004

33 20072004

34 2007

35 זהו כוחם של המים, אשר גם במדבר הצחיח מצליחים לשנות סדרי עולם תוך שלוש שנים. לא בטוח שהזזת הבולדרים וסתימת המעוק בטונות של סחף התרחשו דווקא בשיטפון של אפריל 2007. במשך שלוש השנים אירעו מספר אירועי זרימה בנחל, ביניהם ב-29 באוקטובר 2004. באותו אירוע ירדו כמויות נדירות של משקעים, שעיצבו מחדש את אפיקי דרום מדבר יהודה וצפון הנגב. אבל כפי שניתן לראות בתמונה זו, הסחף כבר מתחיל להתפנות... This is an example of the power of water. It is unclear whether the movement of boulders and massive alluvium coverage occurred in April 2007 or in other events, such as the huge flash flood following the October 29 th 2004 torrential rains in southern Judean Desert and the northern Negev. But as you can see in this picture, the alluvium is already being carried away…

36 מעניין כמה שנים יעברו עד שנזכה לראות שוב את יופיים של הגבים במעוק נחל פרס... Would you guess how many years will pass till the beauty of Peres gorge waterholes will be revealed again?

37 Opening and/or altering this presentation is prohibited. Any use of the material from the presentation is prohibited, unless written permission is obtained from the copyrights holder – Guy Shachar WarningWarning

38 מצגת זו מוגנת על פי חוק זכויות יוצרים. אין לפתוח את המצגת, אין לערוך כל שינוי במצגת, ואין לעשות כל שימוש בחומר מתוך המצגת (לרבות תמונות וטקסט) ללא אישור מפורש בכתב מבעל הזכויות – גיא שחר מצגת זו מוגנת על פי חוק זכויות יוצרים. אין לפתוח את המצגת, אין לערוך כל שינוי במצגת, ואין לעשות כל שימוש בחומר מתוך המצגת (לרבות תמונות וטקסט) ללא אישור מפורש בכתב מבעל הזכויות – גיא שחר אזהרה !

39 מצגת: תשרי תשס"ח Guy Shachar גיא שחר http://www.guyshachar.com mail@guyshachar.com טיול, צילומים ומצגת: Hike, Photos and Presentation: טיול 2004: 16 באפריל 2004 שיטפון 2007: 13 באפריל 2007 טיול 2007: 20 באפריל 2007 2004 Hike: April 16 th, 2004 2007 Flood: April 13 th, 2007 2007 Hike: April 20 th, 2007 2004 Hike: April 16 th, 2004 2007 Flood: April 13 th, 2007 2007 Hike: April 20 th, 2007 Presentation: September 2007 השתתפו: עידית, גלי, ירון, אלון, נעמה Participated: Idith, Gali, Yaron, Alon, Naama Lovely winter! חורף נעים!

40 הודעה בדבר שימוש במצגת וזכויות יוצרים מה מותר לעשות: להפיץ את המצגת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או לשמור במחשב האישי ו/או לאפשר הורדתה משרת אינטרנט ו/או להציג אותה לצרכים שאינם למטרות רווח, ובלבד שקובץ המצגת נשמר ללא כל שינוי. על מצגת זו חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך את המצגת ו/או לעשות כל שימוש אחר בחומר (לרבות הכתוב והמצולם) ללא אישור מפורש בכתב מבעל זכויות היוצרים, גיא שחר. הודעה בדבר שימוש במצגת וזכויות יוצרים מה מותר לעשות: להפיץ את המצגת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או לשמור במחשב האישי ו/או לאפשר הורדתה משרת אינטרנט ו/או להציג אותה לצרכים שאינם למטרות רווח, ובלבד שקובץ המצגת נשמר ללא כל שינוי. על מצגת זו חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך את המצגת ו/או לעשות כל שימוש אחר בחומר (לרבות הכתוב והמצולם) ללא אישור מפורש בכתב מבעל זכויות היוצרים, גיא שחר. Copyrights Notice You may: Send this presentation via email and/or keep it in your personal computer and/or post it on a web server and/or present it in front of an audience, providing that the original presentation file is used, without any alterations. This presentation is protected by copyright laws. Editing the presentation and/or using the material within it (including photographed and written material) is prohibited, unless permitted by a specific written permission from the copyrights holder, Guy Shachar. Copyrights Notice You may: Send this presentation via email and/or keep it in your personal computer and/or post it on a web server and/or present it in front of an audience, providing that the original presentation file is used, without any alterations. This presentation is protected by copyright laws. Editing the presentation and/or using the material within it (including photographed and written material) is prohibited, unless permitted by a specific written permission from the copyrights holder, Guy Shachar.


Download ppt "מצאו את ההבדלים נחל פרס צפון הנגב, ישראל אפריל 2004 / אפריל 2007 מצאו את ההבדלים נחל פרס צפון הנגב, ישראל אפריל 2004 / אפריל 2007 Find the Differences."

Similar presentations


Ads by Google