Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Dovlanet SLIKOVNICA.

Similar presentations


Presentation on theme: "Dovlanet SLIKOVNICA."— Presentation transcript:

1 dovlanet SLIKOVNICA

2 SUSRETI I DRUŽENJA DŽAMIJA “CIGLANE” TITOVA 2010. FERHADIJA

3 hodao i snimao: VLADO KALUŽA

4 1

5 2

6 3

7 4

8 MAKNITE SE VAS DVOJCA 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 MUZIČKA PODLOGA: DAMIR IMAMOVIĆ unuk Zaimov Zlaja sa Havaja januar 2011.

21 U GLAVNIM ULOGAMA: – 1 – ANĐELKA MILANOVIĆ SUADA KALUŽA
FERIHA KADIĆ ŠARENKAPA AZRA BIJEDIĆ HUSEINOVIĆ NIDŽARA MILANOVIĆ BAHA PELJA NINOSLAV NINE KEŠELJEVIĆ MEDIHA FILIPOVIĆ i unuk joj NUR ALEKSANDAR MIĆIĆ FISTIK – 2 – SEAD BRACA i HAKIJA HADŽIAHMETOVIĆ DINE ĐULIĆ, AMIR SALIHAGIĆ i SUADA ĐIĐI GERC ZDENKO MIHAJLOVIĆ – 3 – MIŠO MALIĆ IĆO RUDIĆ BEGO STAMATOVIĆ MITHAD MITO KARAMEHMEDOVIĆ – 4 – SANA I CICO DARDAGAN SANA, CICO i kći SANJA CICO, IRENA LUBARDIĆ, SANA, SUADA i KARLO PELCI KARLEK – 5 – AIDA RUDIĆ i NADA DEKOVIĆ SUADA i kuma MAJDA SUADA, MELICA i NIHAD ADEMOVIĆ NURKO I VLADO – 6 – RAŠIDA KAZAZOVIĆ i SUZANA GALIĆ BORIS TIHI i REŠO REDŽIĆ LJUBIŠA ZEČEVIĆ ZEKO i SLOBODAN STAJIĆ SABO PELJA i PREDRAG VIDOVIĆ – 7 – DUDA I ĆIRO AJVAZOVIĆ SLOBODAN JANJIĆ SLOBO SPASOJEVIĆ FIKO DŽEMIDŽIĆ SMILJKA SPASOJEVIĆ JASENKA KEKA BORAS MASLEŠA BORO GALIĆ JOVO MASLEŠA NADŽA i JAKICA FINCI – 8 – NEBOJŠA NENO ČELIKOVIĆ i EMIR KADIĆ ĆIRO i ĐURO GIRT ANTON NOLE ŠTITIĆ i ZEKO BRUNO PALESTRA i BORO SIMIĆ

22 U GLAVNIM ULOGAMA: – 9 – ZDRAVKO LIPOVAC i MUHAMED HAMO MASLEŠA
BELKISA I ENVER RIZVANBEGOVIĆ RADMILA I ŽARKO RADOVANOVIĆ MIRKO ZOVKO i VANJA ŽUJO – 10 – NIKOLA, MAJA i NEDA ĐURKOVIĆ MUJICA ĐULIZAREVIĆ DŽEVAD PINJO INJA I RIZO PAŠALIĆ – 11 – SUADA i ZARFA sestra Salka Hardage BRANKO SUNARIĆ i GOJKO BERIĆ JOVAN BAJA JANKELIĆ i IFETA FUKO SIKIRIĆ i DAMIR LISAC – 12 – BAMBI BAČANOVIĆ kod Ćustinog zeta Hame LELA FERID FEKO BAKAREVIĆ DŽENANA SANA DARDAGAN Ćustina sestra ĆAMKA unuka HENA kći ANESA NIKOLA NOKA BILIĆ – 13 – DEJAN ĐURIČKOVIĆ BRANKO MARTINOVIĆ SAID JAMAKOVIĆ ZDRAVKO ČEČUR

23 U GLAVNIM ULOGAMA: – 14 – DEKOVIĆI SUADA i prija JADRANKA
NADA I MEHMED DEKOVIĆ SELMA I SANJIN – 15 – DUBRAVKA I VOJO BJEGOVIĆ RALE ČOKORILO – – – MLADEN CAKELJIĆ CAKI VLADO KALUŽA DRENKO ORAHOVAC IBRAHIM BRACO ĐIKIĆ i REŠO AVDIĆ – 16 – HRVOJE REBIĆ DUBRAVKA BJEGOVIĆ MIRZA KULENOVIĆ SUADA KALUŽA VOJO BJEGOVIĆ SUADA SANA I CICO DARDAGAN NERKEZ NERKO ARIFHODŽIĆ EMICA POTUR, brat ZORAN i SUADA SUADA i Neretva

24 LADISLAV VLADO KALUŽA I ZLATKO BADOVINAC
autori slikovnice: LADISLAV VLADO KALUŽA I ZLATKO BADOVINAC


Download ppt "Dovlanet SLIKOVNICA."

Similar presentations


Ads by Google