Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ča mora to bit Betlehem Bazilika rođenja Isusovog The Basilica of the Nativity.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ča mora to bit Betlehem Bazilika rođenja Isusovog The Basilica of the Nativity."— Presentation transcript:

1

2 Ča mora to bit

3 Betlehem Bazilika rođenja Isusovog The Basilica of the Nativity

4 Pećina u kojoj je rođen Isus The cave where Jesus was born

5 AaAa A Betlehemska zvijezda Bethlehem Star

6 Sveti Ivan krstitelj je navijestio dolazak Spasitelja Isusa, a zatim ga je i krstio. Ain Karim Crkva Sv. Ivana Krstitelja Church of St. John the Baptist

7 Bazilika Groba Isusova Church of the Holy Sepulchre Jeruzalem Jerusalem

8 Maslinska gora Mount of Olives

9 Getsemanski vrt Gethsemane Garden Bazilika

10 Bazilika nacija - krvavoga znoja Isusova Basilica of the nation - a bloody sweat of Jesus

11 Crvka Gospadin je plakao Church the Lord cried

12 Ulazak Isusa u Jeruzalem Entry of Jesus into Jerusalem Lavlja, istočna vrata Vrata Sv. Stjepana Lion Gate

13 Brdo Sion mjesto Davidovog groba i Dvorane posljednje večere Mount of Zion is the place David tomb and the Last Supper

14 Dvorana posljednje večere i prve miseThe Last Supper and the first Mass

15 Crkva usnuća blažene djevice Marije na Sionu Dormitio church of the Virgin Mary on Mt. Zion

16 Crkva Sv. Ane Church of St Anne Mjesto rođenja Djevice Marije Place of birth of the Virgin Mary

17 Crkva uznesenja Marijina Church of Assumption of Mary Grob Majke Božje The tomb of the Mother of God

18 Grob Majke Božje The tomb of the Mother of God Crkva uznesenja Marijina Church of Assumption of Mary

19 I ISUSA OSUĐUJU NA SMRT II ISUS PRIMA NA SE KRIŽ III ISUS PADA PRVI PUT IV ISUS SUSREĆE SVOJU SVETU MAJKU V ŠIMU CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ VI VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC VII ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM VIII ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE IX ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM X ISUSA SVLAČE XI ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ XII ISUS UMIRE NA KRIŽU XIII ISUSA SKIDAJU S KRIŽA XIV ISUSA POLAŽU U GROB Križni put Way of the Cross

20 I Isusa osuđuju na smrt Jesus condemned to death Židovski poglavari optužili su Isusa da djeluje protiv vjere u Boga i osudili su ga na smrt. Smrt je potvrdio rimski upravitelj provincije Poncije Pilat. Jewish leaders accused Jesus to act against the faith in God, and condemned him to death. The death was confirmed by the Roman governor Pontius Pilate province.

21 II Isus prima na sebe križ Jesus bears the cross

22 III Isus pada prvi put pod križem Jesus falls the first time under the cross

23 IV Isus susreće svoju majku Jesus meets his mother

24 V Šimun pomaže Isusu nositi križ Simon helps Jesus bear the cross

25 Bazilika Groba Isusova Church of the Holy Sepulchre

26 X - XIV Bazilika Groba Isusova Church of the Holy Sepulchre

27

28 XI – XII Mjesto raspeća i smrti Isusa Place the crucifixion and death of Jesus

29 XIII Isusa skidaju sa križa Removed from the cross of Jesus Kamen na kojem je umrli Krist okupan u ružinoj vodici prije polaganja u grob. Kamen je stalno mokar i miriše na ruže. The stone on which Christ died bathed in rose guides before laying into the grave. Stone is constantly wet and smell the roses.

30 XIV Isusa polažu u grob Jesus laid in the grave

31 Crkva Isusovog groba Church of the Holy Grave

32

33

34 Isus je uskrsnuo, a ispred groba ga je ugledala Marija Magdalena Jesus is risen, In front of the grave he saw Mary Magdalene

35 Džamija na vrhu Maslinske gore koju su muslimani podigli proroku Issi -Isusu The mosque at the top of the Mount of Olives, which were built by Muslim prophet Issa-Jesus

36 Mjesto u dvorištu gdje je Isus uzašao na Nebo Place in the courtyard where Jesus ascended to Heaven Zdravka i Darko Tomi č i ć


Download ppt "Ča mora to bit Betlehem Bazilika rođenja Isusovog The Basilica of the Nativity."

Similar presentations


Ads by Google