Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Zdravka i Darko Tomičić

Similar presentations


Presentation on theme: "Zdravka i Darko Tomičić"— Presentation transcript:

1 Zdravka i Darko Tomičić
Betlehem Jeruzalem Zdravka i Darko Tomičić Ča mora to bit

2 Bazilika rođenja Isusovog The Basilica of the Nativity
Betlehem

3 Pećina u kojoj je rođen Isus The cave where Jesus was born

4 A a A Betlehemska zvijezda Bethlehem Star

5 Crkva Sv. Ivana Krstitelja Church of St. John the Baptist
Sveti Ivan krstitelj je navijestio dolazak Spasitelja Isusa, a zatim ga je i krstio. Ain Karim Crkva Sv. Ivana Krstitelja Church of St. John the Baptist

6 Bazilika Groba Isusova Church of the Holy Sepulchre
Jeruzalem Jerusalem Bazilika Groba Isusova Church of the Holy Sepulchre

7 Maslinska gora Mount of Olives

8 Getsemanski vrt Gethsemane Garden Bazilika

9 Bazilika nacija - krvavoga znoja Isusova
Basilica of the nation - a bloody sweat of Jesus

10 Crvka Gospadin je plakao
Church the Lord cried

11 Ulazak Isusa u Jeruzalem Entry of Jesus into Jerusalem
Lavlja, istočna vrata Vrata Sv. Stjepana Lion Gate Ulazak Isusa u Jeruzalem Entry of Jesus into Jerusalem

12 Mount of Zion is the place David tomb and the Last Supper
Brdo Sion mjesto Davidovog groba i Dvorane posljednje večere

13 The Last Supper and the first Mass
Dvorana posljednje večere i prve mise

14 Dormitio church of the Virgin Mary on Mt. Zion
Crkva usnuća blažene djevice Marije na Sionu

15 Mjesto rođenja Djevice Marije Place of birth of the Virgin Mary
Crkva Sv. Ane Church of St Anne

16 The tomb of the Mother of God Crkva uznesenja Marijina
Grob Majke Božje The tomb of the Mother of God Crkva uznesenja Marijina Church of Assumption of Mary

17 The tomb of the Mother of God
Grob Majke Božje The tomb of the Mother of God Crkva uznesenja Marijina Church of Assumption of Mary

18 I ISUSA OSUĐUJU NA SMRT II ISUS PRIMA NA SE KRIŽ III ISUS PADA PRVI PUT IV ISUS SUSREĆE SVOJU SVETU MAJKU V ŠIMU CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ VI VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC VII ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM VIII ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE IX ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM X ISUSA SVLAČE XI ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ XII ISUS UMIRE NA KRIŽU XIII ISUSA SKIDAJU S KRIŽA XIV ISUSA POLAŽU U GROB Križni put Way of the Cross

19 The death was confirmed by the Roman governor Pontius Pilate province.
Jewish leaders accused Jesus to act against the faith in God, and condemned him to death. The death was confirmed by the Roman governor Pontius Pilate province. Židovski poglavari optužili su Isusa da djeluje protiv vjere u Boga i osudili su ga na smrt. Smrt je potvrdio rimski upravitelj provincije Poncije Pilat. I Isusa osuđuju na smrt Jesus condemned to death

20 II Isus prima na sebe križ
Jesus bears the cross

21 III Isus pada prvi put pod križem
Jesus falls the first time under the cross

22 IV Isus susreće svoju majku
Jesus meets his mother

23 V Šimun pomaže Isusu nositi križ Simon helps Jesus bear the cross

24 Bazilika Groba Isusova Church of the Holy Sepulchre

25 X - XIV Bazilika Groba Isusova Church of the Holy Sepulchre

26

27 XI – XII Mjesto raspeća i smrti Isusa
Place the crucifixion and death of Jesus

28 XIII Isusa skidaju sa križa Removed from the cross of Jesus
Kamen na kojem je umrli Krist okupan u ružinoj vodici prije polaganja u grob. Kamen je stalno mokar i miriše na ruže. The stone on which Christ died bathed in rose guides before laying into the grave. Stone is constantly wet and smell the roses. XIII Isusa skidaju sa križa Removed from the cross of Jesus

29 XIV Isusa polažu u grob Jesus laid in the grave

30 Church of the Holy Grave
Crkva Isusovog groba Church of the Holy Grave

31

32

33 a ispred groba ga je ugledala Marija Magdalena
Isus je uskrsnuo, a ispred groba ga je ugledala Marija Magdalena Jesus is risen, In front of the grave he saw Mary Magdalene

34 The mosque at the top of the Mount of Olives, which were built by Muslim prophet Issa-Jesus
Džamija na vrhu Maslinske gore koju su muslimani podigli proroku Issi -Isusu

35 KRAJ THE END Zdravka i Darko Tomičić
Place in the courtyard where Jesus ascended to Heaven Mjesto u dvorištu gdje je Isus uzašao na Nebo Zdravka i Darko Tomičić


Download ppt "Zdravka i Darko Tomičić"

Similar presentations


Ads by Google