Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Saulės vėjas suteiks kilovatus Daugelyje knygų teigiama, kad žodis Europa yra kilęs iš semitiško žodžio EREB – “tamsa”, “saulėlydis”, “vakarai” EREB.

Similar presentations


Presentation on theme: "Saulės vėjas suteiks kilovatus Daugelyje knygų teigiama, kad žodis Europa yra kilęs iš semitiško žodžio EREB – “tamsa”, “saulėlydis”, “vakarai” EREB."— Presentation transcript:

1

2 Saulės vėjas suteiks kilovatus Daugelyje knygų teigiama, kad žodis Europa yra kilęs iš semitiško žodžio EREB – “tamsa”, “saulėlydis”, “vakarai” EREB

3 Žmonija daugybę kartų keitė energijos šaltinius. Ugnis Malkos Akmens anglys “juodasis auksas”- nafta ir dujos

4 Tačiau naftos ir dujų atsargos mažėja, o jų gavyba darosi vis sunkesnė ir brangesnė, todėl žmonės toliau ieško naujų energijos šaltinių. Vienas iš jų – branduolinė, arba atominė energija.

5 Paaiškėjo, kad ši energijos rūšis yra labai pavojinga, nes techninių nesklandumų ar avarijos atveju gresia mirtinai pavojingas didžiulių teritorijų užkrėtimas radioaktyviosiomis medžiagomis.

6 Europos Sąjunga stengiasi išnaudoti alternatyvius bei atsinaujinančius šaltinius (vėjo, potvynių ir atoslūgių, Saulės energiją) ir, žinoma, kuo racionaliau panaudoti Europoje esančius išteklius.

7 Saulės vėjas suteiks kilovatus

8 Saulės ir vėjo šaltinių privalumai Minimalios išlaidos vienam energijos vienetui pagaminti

9 Saulės ir vėjo šaltinių privalumai Konstrukcijos paprastumas

10 Saulės ir vėjo šaltinių privalumai Ekologiškas saugumas

11 Saulės ir vėjo šaltinių privalumai Nepriklausomybė nuo elektros tinklų

12 Saulės ir vėjo šaltinių privalumai Papildomos darbo vietos

13

14 AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


Download ppt "Saulės vėjas suteiks kilovatus Daugelyje knygų teigiama, kad žodis Europa yra kilęs iš semitiško žodžio EREB – “tamsa”, “saulėlydis”, “vakarai” EREB."

Similar presentations


Ads by Google