Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

. Graži legenda (Paulo Coelho) Vyras keliavo su savo arkliu ir šuniuku. Kai jie ėjo pro milžinišką medį, į jį trenkė žaibas, ir visi trys žuvo.

Similar presentations


Presentation on theme: ". Graži legenda (Paulo Coelho) Vyras keliavo su savo arkliu ir šuniuku. Kai jie ėjo pro milžinišką medį, į jį trenkė žaibas, ir visi trys žuvo."— Presentation transcript:

1

2 . Graži legenda (Paulo Coelho)

3 Vyras keliavo su savo arkliu ir šuniuku. Kai jie ėjo pro milžinišką medį, į jį trenkė žaibas, ir visi trys žuvo.

4 Žmogus nesuvokė, kad jį užmušė žaibas, ir toliau keliavo su savo arkliu ir šuniuku (kartais mirusieji dar keliauja žeme, kol supranta savo naują būseną).

5 Kelias buvo platus ir status. Saulė kepino, ir jie labai ištroško. Staiga žmogus pamatė nuostabaus grožio marmurinius rūmus, o kiemą išpuoštą auksu.

6 Keliautojas kreipėsi į sargą, kuris saugojo vartus: - Laba diena. - Laba diena, - atsakė sargas. - Kaip vadinasi ši nuostabi vieta? - Tai Dangus.

7 - Kaip gerai, kad atėjome iki dangaus, nes mes labai ištroškę. - Galite užeiti ir gerti, kiek tik norite. Sargas parodė į šaltinį kieme. - Bet mano arklys ir šuo irgi labai nori gerti. - Apgailestauju, bet gyvūnai čia neįleidžiami.

8 Žmogus, nors labai ištroškęs, atsisveikino su sargu ir liūdnas pasuko atgal į kelią su savo augintiniais. Keliavo jie ilgai, kol staiga pamatė senus vartus, kurie vedė į kelią, apsuptą medžiais.

9 Medžių pavėsy sėdėjo žmogus su skrybėle ant galvos. Atrodė, kad miega. - Laba diena,- pasisveikino keliautojas. Žmogus atsakė galvos linktelėjimu. - Labai norime gerti, mano arklys, šuo ir aš. - Ten yra šaltinis, - parodė rankos mostu žmogus.

10 - Galėsite gerti, kiek norėsite. Keliautojas, arklys ir šuo nuėjo iki šaltinio ir gėrė tol, kol numalšino troškulį. Keliautojas grįžo pas žmogų ir gražiai padėkojo. - Galite grįžti visada, kada tik panorėsite, - atsakė žmogus.

11 - Įdomu, o kaip ši vieta vadinasi? - Dangus. - Dangus? Bet marmurinių rūmų sargas sakė, kad ten buvo Dangus!

12 - Ten nebuvo Dangus, ten buvo Pragaras, - atsakė žmogus. Keliautojas neteko žado. - Turėtumėte uždrausti, kad vartotų Jūsų vardą. Melaginga informacija gali atnešti daug painiavos, - atsakė keliautojas.

13 - Jokiu būdu!- atsakė žmogus. - Tiesa ta, kad jie mums daro didelę paslaugą. Ten lieka visi, kurie gali palikti likimo valiai savo geriausius bičiulius... Paulo Coelho.

14 Niekada nepalik savo tikrų draugų, nors tau ir sukeltų nepatogumų. Jie savo ištikimybę ir meilę įrodys visada, kai tau to reikės. Todėl, kad: atrasti Draugą yra Laimė, t t t turėti Draugą yra Malonė, j jį išlaikyti yra M M M Menas, turėti tikrą Draugą yra Garbė...


Download ppt ". Graži legenda (Paulo Coelho) Vyras keliavo su savo arkliu ir šuniuku. Kai jie ėjo pro milžinišką medį, į jį trenkė žaibas, ir visi trys žuvo."

Similar presentations


Ads by Google