Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

f a r m a B o l k a P o l í v k y v O l š a n e c h u R o u s í n o v a m e z i n á r o d n í m a l í ř s k é s y m p o s i u m O L Š A N Y C O L O R.

Similar presentations


Presentation on theme: "f a r m a B o l k a P o l í v k y v O l š a n e c h u R o u s í n o v a m e z i n á r o d n í m a l í ř s k é s y m p o s i u m O L Š A N Y C O L O R."— Presentation transcript:

1

2 f a r m a B o l k a P o l í v k y v O l š a n e c h u R o u s í n o v a m e z i n á r o d n í m a l í ř s k é s y m p o s i u m O L Š A N Y C O L O R 4 + 4 2 0 0 6 1. r o č n í k

3

4

5

6 účastníci symposia

7 BOLEK POLÍVKA

8 MARIÁN KOMÁČEK, KAREL PRÁŠEK, DUŠAN SEKELA

9

10 ZDENA HÖHMOVÁ

11 KAREL PRÁŠEK

12 JAN POSPÍŠIL

13 DANIEL BIDELNICA

14 ZDENA HÖHMOVÁ

15 FRANTIŠEK POLÁČEK

16 DANIEL BIDELNICA

17

18 MARCELA ČERNÁ, BORIS JIRKŮ

19

20

21 RÓBERT NĚMEČEK

22 ZDENA HÖHMOVÁ

23 KAREL PRÁŠEK

24 BORIS JIRKŮ

25 DANIEL BIDELNICA

26 DUŠAN SEKELA

27 ZDENA HÖHMOVÁ

28

29 MARIÁN KOMÁČEK

30 KAREL PRÁŠEK

31 JAN POSPÍŠIL

32 RÓBERT NĚMEČEK

33

34 VERNISÁŽ

35

36 LULU

37

38

39 JAN POSPÍŠIL, BOLEK POLÍVKA, JIŘÍ PECHA A BORIS JIRKŮ

40 Restaurace U klauna

41

42 ZDENA HÖHMOVÁ A BOLEK POLÍVKA

43 skupinové foto účastníků symposia

44 fotografie Z D E N A H Ö H M O V Á F R A N T I Š E K P O L Á Č E K vyrobila D A G M A R P E T R Á Š K O V Á dagrpet@seznam.cz 2006

45


Download ppt "f a r m a B o l k a P o l í v k y v O l š a n e c h u R o u s í n o v a m e z i n á r o d n í m a l í ř s k é s y m p o s i u m O L Š A N Y C O L O R."

Similar presentations


Ads by Google