Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sezona 2009 v číslech. po ř adíbodycyklozávodyostatní závodypr ů m ě r na závod David Florián1 115332 1 35 Roman Lu ň á č ek2 85526 1 32 Jarek Matoušek3.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sezona 2009 v číslech. po ř adíbodycyklozávodyostatní závodypr ů m ě r na závod David Florián1 115332 1 35 Roman Lu ň á č ek2 85526 1 32 Jarek Matoušek3."— Presentation transcript:

1 Sezona 2009 v číslech

2 po ř adíbodycyklozávodyostatní závodypr ů m ě r na závod David Florián1 115332 1 35 Roman Lu ň á č ek2 85526 1 32 Jarek Matoušek3 75216 0 47 Jirka Pu č an4 56720 0 28 Pavel Vá ň a5 45615 0 30 Vašek Batelka6 42017 123 Tomáš Cvrkal7 39918 121 Ani č ka Krej č ová8 2727 0 39 Tomáš Šmíd9 25813 020 Michal Hubá č ek10159 14 49 Lud ě k Dolíhal11149 8 117 Zbyn ě k Šmíd12823121 Jarek Keprt1379 10 08 Lucka Dospíšilová14674017 Karel Sou č ek1544329 Honza Nová č ek16351118 Honza Oharek1734409 Jarek Hejl1824226 Pavel Ž ák19232012 Radek Ž ák19232012 Jirka Halouzka212010 Michal Novohradský212010 Michal Belák212010 Aleš Franc212010

3 20092008posun David Florián 13+2 Roman Lu ň á č ek 21 Jarek Matoušek 32 Jirka Pu č an 47+3 Pavel Vá ň a 5 -- Vašek Batelka 65 Tomáš Cvrkal 7 -- Ani č ka Krej č ová 84 -4 Tomáš Šmíd 96 -3 Michal Hubá č ek 10 0 Lud ě k Dolíhal11 9 -2 Zbyn ě k Šmíd1211 Jarek Keprt1316 +3 Lucka Dospíšilová14-- Karel Sou č ek15 8 -7 Honza Nová č ek1618 +2 Honza Oharek17-- Jarek Hejl1815-3 Pavel Ž ák19 0 Radek Ž ák1914-5 Jirka Halouzka2112-9 Michal Novohradský2113-8 Michal Belák21-- Aleš Franc21--

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ú č astíbod ů kilometr ů startovné celkem2335 9317 49647 050 Globálně

13 20092008 Derniere Kilometre 17 - Memoriál Ivo Medka 15 17 Bo ř itov II 4 15 Sob ě šická Mulda 118 Svatoslavská Šlapka 10 13 Merida Bike Vyso č ina 9 5 Pasník 9 - Starobrno Tour 4 8 Č asovka Hájek 7 13 Vav ř inecké kole č ko 7 10 Ko ř enec 1 9 Protivanov 1 9

14 20092008 po č et závod ů 71 45 ú č astí TB 233 195 pr ů m ě rná ú č ast TB 3,3 4,3 délka závod ů 3 009 1 660 najeto kilometr ů (races) 7 496 5 600 startovné 47 050 26 500 Umístění mezi nejlepšími 10 132 79 Umístění do 3 místa 64 53 vít ě zství 27 23


Download ppt "Sezona 2009 v číslech. po ř adíbodycyklozávodyostatní závodypr ů m ě r na závod David Florián1 115332 1 35 Roman Lu ň á č ek2 85526 1 32 Jarek Matoušek3."

Similar presentations


Ads by Google