Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sezona 2009 v číslech. po ř adíbodycyklozávodyostatní závodypr ů m ě r na závod David Florián1 115332 1 35 Roman Lu ň á č ek2 85526 1 32 Jarek Matoušek3.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sezona 2009 v číslech. po ř adíbodycyklozávodyostatní závodypr ů m ě r na závod David Florián1 115332 1 35 Roman Lu ň á č ek2 85526 1 32 Jarek Matoušek3."— Presentation transcript:

1 Sezona 2009 v číslech

2 po ř adíbodycyklozávodyostatní závodypr ů m ě r na závod David Florián Roman Lu ň á č ek Jarek Matoušek Jirka Pu č an Pavel Vá ň a Vašek Batelka Tomáš Cvrkal Ani č ka Krej č ová Tomáš Šmíd Michal Hubá č ek Lud ě k Dolíhal Zbyn ě k Šmíd Jarek Keprt Lucka Dospíšilová Karel Sou č ek Honza Nová č ek Honza Oharek Jarek Hejl Pavel Ž ák Radek Ž ák Jirka Halouzka Michal Novohradský Michal Belák Aleš Franc212010

3 posun David Florián 13+2 Roman Lu ň á č ek 21 Jarek Matoušek 32 Jirka Pu č an 47+3 Pavel Vá ň a 5 -- Vašek Batelka 65 Tomáš Cvrkal 7 -- Ani č ka Krej č ová Tomáš Šmíd Michal Hubá č ek 10 0 Lud ě k Dolíhal Zbyn ě k Šmíd1211 Jarek Keprt Lucka Dospíšilová14-- Karel Sou č ek Honza Nová č ek Honza Oharek17-- Jarek Hejl Pavel Ž ák19 0 Radek Ž ák Jirka Halouzka Michal Novohradský Michal Belák21-- Aleš Franc21--

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ú č astíbod ů kilometr ů startovné celkem Globálně

13 Derniere Kilometre 17 - Memoriál Ivo Medka Bo ř itov II 4 15 Sob ě šická Mulda 118 Svatoslavská Šlapka Merida Bike Vyso č ina 9 5 Pasník 9 - Starobrno Tour 4 8 Č asovka Hájek 7 13 Vav ř inecké kole č ko 7 10 Ko ř enec 1 9 Protivanov 1 9

14 po č et závod ů ú č astí TB pr ů m ě rná ú č ast TB 3,3 4,3 délka závod ů najeto kilometr ů (races) startovné Umístění mezi nejlepšími Umístění do 3 místa vít ě zství 27 23


Download ppt "Sezona 2009 v číslech. po ř adíbodycyklozávodyostatní závodypr ů m ě r na závod David Florián1 115332 1 35 Roman Lu ň á č ek2 85526 1 32 Jarek Matoušek3."

Similar presentations


Ads by Google