Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

JANGKAUAN 2015 MEN 4EXP. Tarikh-Tarikh Penting Program Intensif BM22 Mei, 25-29 Mei 2015 GCE O MT Written [MY]2 Jun 2015 GCE O MT B Written [MY]3 June.

Similar presentations


Presentation on theme: "JANGKAUAN 2015 MEN 4EXP. Tarikh-Tarikh Penting Program Intensif BM22 Mei, 25-29 Mei 2015 GCE O MT Written [MY]2 Jun 2015 GCE O MT B Written [MY]3 June."— Presentation transcript:

1 JANGKAUAN 2015 MEN 4EXP

2 Tarikh-Tarikh Penting Program Intensif BM22 Mei, 25-29 Mei 2015 GCE O MT Written [MY]2 Jun 2015 GCE O MT B Written [MY]3 June 2015 GCE O MT Oral 2 July – 15 July 2015 GCE O MT B Oral20 July 2015 GCE O LC21 July 2015

3 Bahan Buku Teks 4A Buku Aktiviti 4A Fail Karangan / Bahasa/ Ulasan Berita / Nota Latihan Bahasa Format Peperiksaan Buku Nota/ Kosakata

4 Kertas 1 [60m – 30%] BAHAGIAN A (20 m) E-mel rasmi E-mel tidak rasmi BAHAGIAN B (40m) Naratif Deskriptif Ekspositori

5 Kertas 2 [70m – 35%] BAHAGIAN A (30m) Imbuhan (10m) Peribahasa (10m) Prosedur Cloze (10m) BAHAGIAN B (10m) Kefahaman Objektif - Rangsangan Grafik (10m) BAHAGIAN B (30m) Kefahaman Subjektif (30m)

6 Kertas 3 [70m – 30%] LISAN (50m) Bacaan (10m) Perbualan berdasarkan Gambar (20m) Perbualan berdasarkan Tajuk (20m) KEFAHAMAN MENDENGAR (20m) 10 soalan (x2m)

7 Aspek yang perlu diberi fokus Naratif – tanda baca buka & tutp pengikat kata Bgmn untuk selitkan nilai Monolog – gunakan atau tidak? Bagaimana? Strategi Dua perspektif ‘aku’ Oral – karangan ekspositori


Download ppt "JANGKAUAN 2015 MEN 4EXP. Tarikh-Tarikh Penting Program Intensif BM22 Mei, 25-29 Mei 2015 GCE O MT Written [MY]2 Jun 2015 GCE O MT B Written [MY]3 June."

Similar presentations


Ads by Google