Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 5. Kesaksamaan/keadilan Pencukaian Kecekapan vs keadilan Keadilan secara menegak (vertical equity) - beban cukai diagihkan berdasarkan keupayaan untuk.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 5. Kesaksamaan/keadilan Pencukaian Kecekapan vs keadilan Keadilan secara menegak (vertical equity) - beban cukai diagihkan berdasarkan keupayaan untuk."— Presentation transcript:

1 1 5. Kesaksamaan/keadilan Pencukaian Kecekapan vs keadilan Keadilan secara menegak (vertical equity) - beban cukai diagihkan berdasarkan keupayaan untuk bayar - Contoh: Brg X – pengguna – miskin -  tak anjal Brg Y - pengguna – kaya -  anjal Keadilan secara mendatar (horizontal equity) - beban cukai diagihkan berdasarkan “kedudukan” - mrk dalam “kedudukan yg sama” dikenakan cukai yg sama - “kedudukan yg sama”: pendapatan? keupayaan utk memperoleh pendapatan? … Konsep keadilan

2 2 Berdasarkan konsep keadilan, dua prinsip dicadangkan dlm pengagihan beban cukai yg dikenakan… - Prinsip faedah - Prinsip kemampuan membayar Prinsip Faedah setiap org byr cukai selaras dgn faedah diterima drp perkhidmatan awam expenditure determination aplikasi prinsip faedah: a. cukai faedah umum (general benefit tax) b. cukai faedah spesifik (specific benefit tax) c. cukai sebagai ganti bayaran (tax in lieu of charges)

3 3 a.Cukai faedah umum -Cukai dikenakan berdsrkan DD on brg awam -Kesanggupan utk bayar bg sst jumlah brg awam adalah dijangka berfungsi kpd pendapatan YWTP100unit 10000RM1 seunitRM100 20000RM2 seunitRN200 YWTP100unit 10000RM1 seunitRM100 20000RM1.5 seunitRN150 YWTP100unit 10000RM1 seunitRM100 20000RM2.5 seunitRM250 Proportional tax structure regressive tax structure progressive tax structure

4 4 Maka, struktur cukai faedah umum adalah berfungsi kpd: keanjalan pendapatan keanjalan harga bagi barang awam tersebut. Di mana,  Y/Y =  P/P : proportional tax structure   Y/Y <  P/P : progressive tax structure   Y/Y >  P/P : regressive tax structure Mathematically, it can be proved that general benefit tax is a function of income elasticity (Ey) and price elasticity (Ep) of public good, such that Ey / Ep. …Ok, then prove it to me. (hint: use the above explanation)

5 5 b. Cukai faedah spesifik -Dikenakan terus ke atas brg/perkhid diterima -Tolls, airport tax, etc -Brg/perkhidmatan mesti: rival and exclusive c. Cukai sbg ganti bayaran -Cukai faedah spesifik : dikenakan terus ttp mungkin melibatkan kos tinggi -Cukai dikenakan ke atas brg penggenapnya -Contoh: Jalan raya mll Road tax Khidmat krjn tempatan mll cukai pintu -kelemahanya: brg penggenap? hasil cukai tdk semestinya – belanja berkenaan

6 6 Prinsip Kemampuan Membayar prinsip faedah - kelebihan: kecekapan (feadah – bayar) - kelemahan: tdk ambil kira fungsi agihan semula (redistribution function of tax) brg/khidmat tertentu adalah nonrival dan nonexclusive “kemampuan bayar” sll dilihat dri segi - pengorbanan yg sama Iaitu byr cukai akan mengakibatkan pengorbanan atau kerugian yang sama dlm kebajikan “Pengorbanan kebajikan” (pengukuran kemampuan byr) – pendapatan “sama” - ??? Teori pengorbanan (sacrifice theory): assumptions: 1. utiliti pdpt – scr kardinal 2. keluk utiliti pdpt – sama bg semua orang Kerugian yg sama: absolute; proportional dan marginal

7 7 1. Kerugian yg sama mengikut konsep absolute Pbyr cukai – berpdpt rendahPbyr cukai – berpdpt tinggi Individu L:Y sblm T - OB Individu H:Y sblm T – OB’ Total utiliti yg terbit drp pdpt OB bg individu L??? tanggungan cukai adalah meningkat dgn pdptan Taburan cukai - progressive/pro/regressive??? Apa btk tanggungan cukai jika keluk MU adalah konstan???

8 8 2. Kerugian yg sama – konsep proportional Pbyr cukai – berpdpt rendahPbyr cukai – berpdpt tinggi keluk MU yg berbtk garis lurus – proportional tax tdk jelas jika keluk MU berbtk spt di atas jika keluk MU yg konstan, prop/progressive/regressive???

9 9 Pbyr cukai – berpdpt rendahPbyr cukai – berpdpt tinggi 3. Kerugian yg sama – konsep marginal Keluk MU di atas – “progressive” tax Jika keluk MU adalah konstan – prog/prop/reg/inder???

10 10 Selain pendapatan, pengukuran kemampuan byr yg lain adalah: - penggunaan - kekayaan Ketiga-tiga pengukuran kemampuan byr ini (pdpt, penggunaan dan kekayaan) adalah tiga kategori utama dalam asas cukai (tax base) Hey, this sounds interesting… but what is tax base?


Download ppt "1 5. Kesaksamaan/keadilan Pencukaian Kecekapan vs keadilan Keadilan secara menegak (vertical equity) - beban cukai diagihkan berdasarkan keupayaan untuk."

Similar presentations


Ads by Google