Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

5. Kesaksamaan/keadilan Pencukaian

Similar presentations


Presentation on theme: "5. Kesaksamaan/keadilan Pencukaian"— Presentation transcript:

1 5. Kesaksamaan/keadilan Pencukaian
Konsep keadilan Kecekapan vs keadilan Keadilan secara menegak (vertical equity) - beban cukai diagihkan berdasarkan keupayaan untuk bayar - Contoh: Brg X – pengguna – miskin -  tak anjal Brg Y - pengguna – kaya -  anjal Keadilan secara mendatar (horizontal equity) - beban cukai diagihkan berdasarkan “kedudukan” - mrk dalam “kedudukan yg sama” dikenakan cukai yg sama - “kedudukan yg sama”: pendapatan? keupayaan utk memperoleh pendapatan?

2 Berdasarkan konsep keadilan, dua prinsip dicadangkan dlm pengagihan beban cukai yg dikenakan…
- Prinsip faedah - Prinsip kemampuan membayar Prinsip Faedah setiap org byr cukai selaras dgn faedah diterima drp perkhidmatan awam expenditure determination aplikasi prinsip faedah: a. cukai faedah umum (general benefit tax) b. cukai faedah spesifik (specific benefit tax) c. cukai sebagai ganti bayaran (tax in lieu of charges)

3 Cukai faedah umum Cukai dikenakan berdsrkan DD on brg awam Kesanggupan utk bayar bg sst jumlah brg awam adalah dijangka berfungsi kpd pendapatan Y WTP 100unit 10000 RM1 seunit RM100 20000 RM2 seunit RN200 Proportional tax structure Y WTP 100unit 10000 RM1 seunit RM100 20000 RM1.5 seunit RN150 regressive tax structure Y WTP 100unit 10000 RM1 seunit RM100 20000 RM2.5 seunit RM250 progressive tax structure

4 Maka, struktur cukai faedah umum adalah berfungsi kpd:
keanjalan pendapatan keanjalan harga bagi barang awam tersebut. Di mana, Y/Y = P/P : proportional tax structure  Y/Y < P/P : progressive tax structure  Y/Y > P/P : regressive tax structure Mathematically, it can be proved that general benefit tax is a function of income elasticity (Ey) and price elasticity (Ep) of public good, such that Ey / Ep. …Ok, then prove it to me. (hint: use the above explanation)

5 b. Cukai faedah spesifik
Dikenakan terus ke atas brg/perkhid diterima Tolls, airport tax, etc Brg/perkhidmatan mesti: rival and exclusive c. Cukai sbg ganti bayaran Cukai faedah spesifik : dikenakan terus ttp mungkin melibatkan kos tinggi Cukai dikenakan ke atas brg penggenapnya Contoh: Jalan raya mll Road tax Khidmat krjn tempatan mll cukai pintu -kelemahanya: brg penggenap? hasil cukai tdk semestinya – belanja berkenaan

6 Prinsip Kemampuan Membayar
prinsip faedah - kelebihan: kecekapan (feadah – bayar) - kelemahan: tdk ambil kira fungsi agihan semula (redistribution function of tax) brg/khidmat tertentu adalah nonrival dan nonexclusive “kemampuan bayar” sll dilihat dri segi - pengorbanan yg sama Iaitu byr cukai akan mengakibatkan pengorbanan atau kerugian yang sama dlm kebajikan “Pengorbanan kebajikan” (pengukuran kemampuan byr) – pendapatan “sama” - ??? Kerugian yg sama: absolute; proportional dan marginal Teori pengorbanan (sacrifice theory): assumptions: 1. utiliti pdpt – scr kardinal 2. keluk utiliti pdpt – sama bg semua orang

7 1. Kerugian yg sama mengikut konsep absolute
Individu L:Y sblm T - OB Individu H:Y sblm T – OB’ Total utiliti yg terbit drp pdpt OB bg individu L??? Pbyr cukai – berpdpt rendah Pbyr cukai – berpdpt tinggi tanggungan cukai adalah meningkat dgn pdptan Taburan cukai - progressive/pro/regressive??? Apa btk tanggungan cukai jika keluk MU adalah konstan???

8 2. Kerugian yg sama – konsep proportional
Pbyr cukai – berpdpt rendah Pbyr cukai – berpdpt tinggi keluk MU yg berbtk garis lurus – proportional tax tdk jelas jika keluk MU berbtk spt di atas jika keluk MU yg konstan, prop/progressive/regressive???

9 3. Kerugian yg sama – konsep marginal
Pbyr cukai – berpdpt rendah Pbyr cukai – berpdpt tinggi Keluk MU di atas – “progressive” tax Jika keluk MU adalah konstan – prog/prop/reg/inder???

10 Selain pendapatan, pengukuran kemampuan byr yg lain adalah:
- penggunaan - kekayaan Ketiga-tiga pengukuran kemampuan byr ini (pdpt, penggunaan dan kekayaan) adalah tiga kategori utama dalam asas cukai (tax base) Hey, this sounds interesting… but what is tax base?


Download ppt "5. Kesaksamaan/keadilan Pencukaian"

Similar presentations


Ads by Google