Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mage- tarminfeksjoner. Hva står vi ovenfor ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mage- tarminfeksjoner. Hva står vi ovenfor ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende."— Presentation transcript:

1 Mage- tarminfeksjoner

2 Hva står vi ovenfor ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

3 Rutineundersøkelser Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

4 Rutineundersøkelser ved kliniske opplysninger Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

5 Hvem gjør hva hvor ?

6 Flere i en familie syke ? Sesong ? ”noe som går”? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus – Astrovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

7 Suspekte matvarer ? Hyperakutt start ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

8 Suspekte matvarer – i Norge ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

9 Suspekte matvarer ? Sjømat/Østers/muslinger ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

10 Gravid ? Muskelstivhet/verk ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

11 Nylig antibiotika eller institusjonsopphold ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

12 Reise ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

13 Halvkronisk/langvarig ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

14 Blodig ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende E coli – Yersinia – Listeria – Aeromonas – Plesiomonas – Vibrio spp Toxinmediert – Clostridium difficile – Bacillus spp – S aureus Parasitter – Giaridia lamblia – Cryptosporidium – Entamoeba histolytica – Cyclospora

15 Clinical characteristics of patients from whose stool selected bacterial pathogens were recovered at 10 hospitals in the United States (n = 30,463 specimens). Guerrant R L et al. Clin Infect Dis. 2001;32:331-351 © 2001 by the Infectious Diseases Society of America

16 Når lete ? Blodig diare Feber Dehydrerte tiltrengende iv væske IBD Immunsupprimerte Institusjonaliserte – Fæcal leukocytter – Fæcal lactoferrin

17 Behandling

18

19

20 Tiltak Rehydrering – Peroralt (ORT) ”Det man klarer” ½ ts salt – 6 ts sukker – 1 liter vann Eplejuice og Farris 1:4 – Intravenøst Ringeracetat evt med ekstra elektrolytter (K)

21 Kost – banan, ris, fiberfattig Antiperistaltikk medikament – Loperamid – Opiumsdråper – Diphenoxylat…. Anticholinergika – atropin, skopolamin… Absorberende – aktivt kull, vismut, aluminiumforbindelser… Probiotika – Laktobacillus, Saccharomyces Guideline for the management of acute diarrhea in adults

22 Antisekretorisk – NSAIDs (aspirin, indometacin) chlorpromazin…. – Serotoninreopptakshemmere (5HT3) – Enkephalinase-hemmer (”Racecadotril”) – Octreotid Guideline for the management of acute diarrhea in adults

23 Hvem skal vurderes for antibakteriell behandling ? Dehydrerte tiltrengende sykehusinnleggelse ? Blodig diare ? Feber Puss og/eller mucus IBD Immunsvekkede Eldre Over en ukes varighet ? Acute infectious diarrhea in immunocompetent adults - NEJM 2002

24 Hvordan behandle ?


Download ppt "Mage- tarminfeksjoner. Hva står vi ovenfor ? Virus – Norovirus – Rotavirus – Adenovirus Bakterier – Campylobacter – Salmonella – Shigella – Toxinproduserende."

Similar presentations


Ads by Google