Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Loher Elektro Subotica LES

Similar presentations


Presentation on theme: "Loher Elektro Subotica LES"— Presentation transcript:

1 Loher Elektro Subotica LES
Proizvođač za Obnovljive Izvore Energije Prezentacija o LES-u - April 2009

2 Istorijat LES – a Firma Loher Elektro Subotica d.o.o (LES) je osnovana u januaru godine sa 100% - nim vlasništvom LOHER GmbH iz Ruhštorfa (Nemačka) – funkcioniše u sastavu FLENDER grupacije. LOHER GmbH je prisutan u Subotici od godine kada je pokušavao realizovati proizvodnju sa SEVER-om. Nakon 2 godine ova saradnja je prekinuta zbog neispunjavanja planirane prozvodnje, zbog problema sa kvalitetom i kašnjenjem isporuka (period pre privatizacije fabrike SEVER). Nakon osnivanja fime LES u godini realizuje se obuka u matičnoj firmi za 10+2 radnika u trajanju od 3 meseca, Proizvodnja u Subotici na m2 proizvodne površine počinje u maju godine a prva isporuka je ostvarena 16. juna godine 6. april 2009

3 Proizvodni program LES-a
Namotavanje statora i rotora (garnitura) za vetrogeneratore sa impregnacijom i polimerizacijom elemenata Opseg snaga od 1,5 do 3 MW Asinhroni generatori sa namotanim rotorom Montiranje vetrogeneratora Sinhroni generatori sa rotorom od permanentnih magneta Montiranje pretvaračkih ormana za potrebe solarnih- i vetroelektrana Solarni sistemi do 500 kW Za vetroelekrane do 3 MW 6. april 2009

4 Istorijat LES – a 2004. godine se udvostručuje proizvodni prostor ( na 2.500m2) i LES počinje da radi u okviru Slobodne Zone Subotica (SZS) Osniva se firma Flender Motox Subotica (FMS) za izradu delova motora reduktora sa matičnom firmom FLENDER Tübingen iz Nemačke Proizvodni program u Subotici se proširuje sa impregnacijom i polimerizacijom namotanih statora i rotora ( firma Energomont) Povećava se proizvodni prostor na m2 (dve hale na staroj lokaciji na Paliću) Razvoj proizvodnje LES –a u proizvodnoj godini 2005/2006 iziskuje proširenje infrastrukture. Zakupodavac želi da poveća cenu zakupnine bez ulaganja : Nedostatak priključka vode i kanalizacije Nedostatak priključka zemnog gasa Nedostatak asfaltiranih puteva Nedostatak planova o proširenju proizvodnih prostora 6. april 2009

5 U 2005. godini menja se vlasnik - SIEMENS kupuje FLENDER
Istorijat LES – a U godini menja se vlasnik - SIEMENS kupuje FLENDER Flender Motox Subotica (FMS) zatvara (likvidira) firmu u Subotici, njihovi radnici su primljeni u LES LES se od 01. oktobra godine seli na novu lokaciju u Halu 1 sa m2 ( Logistički centar Subotica). Nove investicije u Hali 1 iznose oko 4 mil. EUR Povećanje obima proizvodnje u svim odeljenjima LES – a. Iznamljuje se Hala 2 u godini ( proiz. površina se povećava na m2) Rekordna proizvodnja LES – a u proizvodnoj godini 2007/2008 6. april 2009

6 Kupci LES – ovih proizvoda
Kupci vetrogeneratora GE Wind Siemens Nordex Repower Fuhrlander Gamesa Ecotehnia Vestas Eviag Kupci pretvaračkih ormana za potrebe solarnih ćelija Xantrex 6. april 2009

7 Parametri proizvodnje LES-a
6. april 2009

8 Parametri proizvodnje LES-a
6. april 2009

9 Parametri proizvodnje LES-a
6. april 2009

10 Uticaj energetske krize na LES
Zbog nestašice zemnog gasa ispad proizvodnje u LES-u je trajao samo pola dana Dodatne neplanirane investicije Primenjene alternative za zemni gas omogućuju optimalni izbor sistema grejanja u LES-u 6. april 2009

11 Razvoj , optimalizacija i inovacija u LES-u
Projektovanje, izrada i verifikacija presa ( CE znak – TÜV Rheinland) za kalibraciju i mikanizaciju namotaja statora i štapova rotora Za potrebe LES – a Za potrebe matične firme LOHER GmbH Za izvoz u Kinu Projektovanje, izrada i verifikacija sistema za impregnaciju i polimerizaciju namotanih statora i rotora (Energomont) Izrada sistema za impregnaciju sa 100%- nim monitoringom procesa Izrada peći za polimerizaciju sa 100%- nim monitoringom procesa Energetski efikasan sistem polimerizacije 6. april 2009

12 Razvoj , optimalizacija i inovacija u LES-u
Projektovanje, izrada i verifikacija mašina za bandažiranje ( CE znak – TÜV Rheinland) obrtnih stolova ( CE znak – TÜV Rheinland) mašina za ravnanje i savijanje krajeva namotaja statora ( CE znak – TÜV Rheinland) Peći za zagrevanje kućišta Peći za HT tretman drvene ambalaže Izrada i verifikacija uređaja za kontrolu ležajeva Kompenzacija jalove energije u LES-u Ugradnja hibridnog filtera radi smanjenja prljanja el. mreže kod mašina za balansiranje Zatvoreni sistem vodenog hlađenja presa 6. april 2009

13 Razvoj , optimalizacija i inovacija u LES-u
Monitoring sistemi procesa Monitoring rada presa kod izrade namoja statora i rotora Monitoring zatvorenog sistema vodenog hlađenja Monitoring temperatura u server sobama Monitoring potrošnje: Električne energije i trafo stanice Vode, hidranta i sprinkler sistema Gasa (zemni, TNG, industrijski) Monitoring rada peći u LES-u Monitoring tehnološkog procesa proizvodnje u svim segmentima proizvodnje Monitoring otpadnih materijala (reciklaža – deponija) 6. april 2009

14 Razvoj , optimalizacija i inovacija u LES-u
Izrada i verifikacija izrade rotora sa permanentnim magnetima u LES –u Izrada prototipa Realizacija proizvodnje 0 - serije Izrada i verifikacija montaže sinhronog generatora (PERM) u LES-u Pripreme za usvajanje tehnologije namotavanja statora sinhronog generatora konstrukcije Siemens Berlin (vetrogenerator bez prenosnika, snage MW – formiran iz segmenata statora – rotor sa permanentnim magnetima) 6. april 2009

15 Implementacija i integracija LES – a u SIEMENS
Implementacija SAP u LES Logistika, ulazna kontrola delova P2P proces knjigovodstvo Compliance – antikorupcioni program Sistem provere (Audit) top+ PUMA program 5 S metoda Auditi kupaca (minimum jednom godišnje) GE Wind Nordex Gamesa Vestas (potencijalni novi kupac) Integracija LES –a u Siemens Beograd 6. april 2009


Download ppt "Loher Elektro Subotica LES"

Similar presentations


Ads by Google