Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENGAJIAN GRAPARI TELKOMSEL SOLO, 22 NOVEMBER 2007.

Similar presentations


Presentation on theme: "PENGAJIAN GRAPARI TELKOMSEL SOLO, 22 NOVEMBER 2007."— Presentation transcript:

1

2 PENGAJIAN GRAPARI TELKOMSEL SOLO, 22 NOVEMBER 2007

3

4

5 “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan" (QS Al-Ahqof:13-14)

6

7

8

9

10

11 “ Dan diciptakan Manusia dalam keadaan yang lemah “ (QS An-Nisa 28 )

12 “ Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan dikabulkan Allah (amal-amalnya) “ (Al-Maidah :27)

13 “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta- hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. (Surat Al-Munafiqin:9)

14 “ Berangkatlah berperang dalam keadaan ringan ataupun berat. (At-Taubah 41)

15

16 “ Dan sekiranya engkau menghitung nikmat Allah,niscaya engkau tidak akan mampu memperhitungkannya” ( Surat Ibrahim 34 )

17 “ Ketika datang ajal mereka, maka tidak akan mampu mengakhirkan sesaatpun, dan tidak juga memajukannya” ( Surat Al-Araf 34 )

18 “ yang menginfakkan (harta mereka) dalam keadaan lapang maupun sempit” ( Surat Ali Imron 134 )

19 “ Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling berkelanjutan meskipun sedikit” ( Al-Hadits )

20


Download ppt "PENGAJIAN GRAPARI TELKOMSEL SOLO, 22 NOVEMBER 2007."

Similar presentations


Ads by Google