ÁS’Ú¬ ›=”cÁeðMÒ†¬ ¾}KÁ¿ ¾c¬’ƒ ›"KA‹ Ác^ÝM::  uÅT‹” ¬eØ ÁK¬ e` ¾T>S’Ú¬ ŸU”SÑu¬ UÓw ŸT>ðÖ[¬ ÅU ’¬::  ¾e` ISU­” u›Óvu< uSŸ}M Ö?“T SJ”“ ”ÅT”— ¬U c¬ uT”—¬U c¯ƒ e^ Là uScT^ƒ ›U^‹ ²?Ò SJ” ËLK<::">

Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾›=ƒÄåÁ e` ISU TIu` KIS [Ç ¾e` ISU ƒUI`ƒ ýaÓ^U ›²ÒЋ“ [Ç„‹ : ýaôc` ËTM ›wÆMnÉ`: ³ ð`eƒ Ÿõ}—

Similar presentations


Presentation on theme: "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾›=ƒÄåÁ e` ISU TIu` KIS [Ç ¾e` ISU ƒUI`ƒ ýaÓ^U ›²ÒЋ“ [Ç„‹ : ýaôc` ËTM ›wÆMnÉ`: ³ ð`eƒ Ÿõ}—"— Presentation transcript:

1 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾›=ƒÄåÁ e` ISU TIu` KIS [Ç ¾e` ISU ƒUI`ƒ ýaÓ^U ›²ÒЋ“ [Ç„‹ : ýaôc` ËTM ›wÆMnÉ`: H@M ³ ð`eƒ Ÿõ}— ¡K=’>¡ Ê/` ›ISÉ [Í: ¾›=ƒÄåÁ e` ISU TIu` ¿ iaƒ: ai ÇÁÓe+¡e Í=›?Uu=›?‹: Ë`S” aL”É i“ÃÉK”, ai ÇÁÓe+¡e Í=›?U u=›?‹: Ë`S” UY^p [k˜: ¾›=ƒÄåÁ e` ISU TIu` c=/` ðKÑ w`H”: H@M ³ ð`eƒ Ÿõ}— ¡K=’>¡

2 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU  ¾e` ISU uSL¬ ¯KU }”c^õ„ ¾T>ј ISU ’¬::  ¾e` ISU” KSŸLŸM ¾T>Å[Ѭ I¡U“ w²< Ñ”²w ÁeŸõLM::  ÃIU ¾ISU}™‹” ÚUa ¾u?}cx‰†¬“ ¾›Ñ`” ›=¢T> ¡ñ— ÃÔÇM::  ¾I¡U“ ¬Ü¬” KSk’e ŸT>Áe‹K<ƒ S”ÑÊ‹ S"ŸM ¾e` ISU}™‹”“ u?}cx‰†¬” Te}T` ÃÖkdM::  ÃIU (ƒUI`~) ISU}™‡ ui¬” u›Óvu< uSq Ô Ö` ^d†¬” ”Ç=”ŸvŸu< wKAU ”ÅT”—¬U Ö?’— c¬ I쁆¬” ue`¯ƒ KSU^ƒ ”Ç=‹K< Ã[džªM::  ÃI ýaÓ^U ÃI”” ¬” KTÉ[Ó ÁÓ³M wK” “U“K”::

3 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU U” TKƒ ’¬;  ¾e` ISU uÅU ¬eØ uT>ðÖ` ŸM¡ ÁKð ¾e` SÖ” du=Á ¾T>Ÿcƒ ¾ÉT@ M¡ ¾Ö?“ ‹Ó` ’¬::  ÃI ‹Ó` ¾T>Ÿc}¬ ›"L‹” ¾T>ÁS’Ú¬ ›=”cÁeðMÒ†¬ ¾}KÁ¿ ¾c¬’ƒ ›"KA‹ Ác^ÝM::  uÅT‹” ¬eØ ÁK¬ e` ¾T>S’Ú¬ ŸU”SÑu¬ UÓw ŸT>ðÖ[¬ ÅU ’¬::  ¾e` ISU­” u›Óvu< uSŸ}M Ö?“T SJ”“ ”ÅT”— ¬U c¬ uT”—¬U c¯ƒ e^ Là uScT^ƒ ›U^‹ ²?Ò SJ” ËLK<::

4 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program c¬’‹” ›=”c ÁS`}¬ KU”É’¬; ›=”cÑ–¬” e` uTnÖM ÃM”/Ñ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_4.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program c¬’‹ ›= c ÁS`}¬ KU É’¬; ›= cÑ–¬ e` uTnÖM ÃM /ÑÑ–¬ e` uTnÖM ÃM /Ñ

5 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ›”Å—¬ ¯Ã’ƒ ¾e` ISU ›=”c { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_5.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program › Å—¬ ¯Ã’ƒ ¾e` ISU ›= c

6 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program G { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_6.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program G

7 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU ¯Ã’„‹ 1—¬ ¯Ã’ƒ ¾e` ISU ¾²=I ¯Ã’~ ¾e` ISU ¾T>Ÿc}¬ qiƒ ›=”c ²? uI铃 LÓ Ÿ40 ¯Sƒ u‹ uJ’ ²? vK¬ ¾I¡U“ ¬kƒ Sc[ƒ M”ŸLŸK¬ ›”‹MU:: ISS< u›=”cÁS’Ú¬” ›=”c ðÖ[¬ ¾e` ISU ¯Ã’ƒ ’¬:: ¾›"M wnƒ ”penc? ›KTÉ[Ó“ ŸSÖ” ÁKð ¬õ[ƒ'¾ÉT@ SÓóƒ“ uu?}cw ¬eØ ¾e` ISU S` KG ÁÒMÖ< G<’@­‹ “†¬:: G ƒ Ö?“T ›SÒÑw uSŸ}M“ ¾›"M wnƒ ”penc? uTÉ[Ó ÃŸTM:: G ‹K< ”Å ¾›Ua Y^¬” KSY^ƒ ›KS‰M(eƒa¡)' ¾Ÿ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_7.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU ¯Ã’„‹ 1—¬ ¯Ã’ƒ ¾e` ISU ¾²=I ¯Ã’~ ¾e` ISU ¾T>Ÿc}¬ qiƒ ›= c ².", "description": "uIé ƒ Là Ÿ40 ¯Sƒ u‹ uJ’ ². vK¬ ¾I¡U ¬kƒ Sc[ƒ M ŸLŸK¬ › ‹MU:: ISS< u›= cÁS’Ú¬ ›= c ðÖ[¬ ¾e` ISU ¯Ã’ƒ ’¬:: ¾› M wnƒ  penc. ›KTÉ[Ó ŸSÖ ÁKð ¬õ[ƒ ¾ÉT@ SÓóƒ uu }cw ¬eØ ¾e` ISU S` KG ÁÒMÖ< G<’@­‹ †¬:: G ƒ Ö T ›SÒÑw uSŸ}M ¾› M wnƒ  penc. uTÉ[Ó ÃŸTM:: G ‹K<  Å ¾›Ua Y^¬ KSY^ƒ ›KS‰M(eƒa¡) ¾Ÿ

8 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program uÅU ¬eØ ¾e` SÖ” Sw³ƒ UM¡„‹  „KA „KA Si“ƒ  ¾TÁs`Ø ¾¬H ØU  HÃK— ¾É"U eT@ƒ  ¾c¬’ƒ Sk’e ›w³—¬” Ñ>²? „KA ¾TÃe}ªK< UM¡„‹:  leKA‹ „KA ›ÃÉ’ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_8.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program uÅU ¬eØ ¾e` SÖ Sw³ƒ UM¡„‹  „KA „KA Si ƒ  ¾TÁs`Ø ¾¬H ØU  HÃK— ¾É U eT@ƒ  ¾c¬’ƒ Sk’e ›w³—¬ Ñ>².", "description": "„KA ¾TÃe}ªK< UM¡„‹:  leKA‹ „KA ›ÃÉ’

9 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ›Ua ¯Ã‹ Ÿ²? H>Ń ª“ ª“ ¾c¬’ƒ ›"Lƒ” ÁuLhM::

10 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU}— U” TÉ[Ó ÃÑvªM; Ö?“T ›SÒÑw  u¾K~ u}SddÓ SÅu— uJ’< c¯ƒ ›’e}— UÓx‹” SSÑw uÁ”Ç”Æ ¾UÓw ¡õKÑ>²? ÃM cÜ UÓw T"}ƒ ›¡Mƒ uw³ƒ SSÑw“ õ^õ_­‹”U ÚUa SSÑw pvƒ“ Ú¬ ¾u³v†¬” ”Ç=G { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_10.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU}— U TÉ[Ó ÃÑvªM; Ö T ›SÒÑw  u¾K~ u}Sddà SÅu— uJ’< c¯ƒ ›’e}— UÓx‹ SSÑw uÁ Ç Æ ¾UÓw ¡õKÑ>².", "description": "ÃM cÜ UÓw T }ƒ ›¡Mƒ uw³ƒ SSÑw õ^õ_­‹ U ÚUa SSÑw pvƒ Ú¬ ¾u³v†¬  Ç=G

11 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU}— U” TÉ[Ó ÃÑvªM; ¡wŃ” SŸ}M  ¾c¬’ƒ ¡wŃ” KSŸ}M S ³ Óx TekSØ ¾c¬’ƒ ¡wŃ ÁKTs[Ø ¾T>k”e ŸJ’ GŸ=U ²”É SH@É ¾›õ”“ ¾Ø`e” Ö?”’ƒ SÖup  ŸUÓw uL ›õ” SÑ ²? Têǃ'¾T>ÅS< ÉÊ‹/u›õ ›"vu= ¾TÃÉ’< leKA‹ "K< GŸ=U ²”É SH@É uÅU ¬eØ ÁK¬” ¾e` SÖ” S[ǃ  uÅU ¬eØ ÁK¬” ¾e` SÖ” u¾Ñ>²?¬ SŸ}M'›MÁU uLx^„] U`S^ TÉ[Ó u}ÚT]U Lx^„] uSH@É HbA1c/›T"à ¾feƒ ­^ƒ ¬Ö?ƒ U`S^ TÉ[Ó Ÿ=’>‹”U J’ ›=”c²? GŸ=U ²”É uSH@É U`S^ T"H@@É

12 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program }Ñu= uJ’ S”ÑÉ KÓ`­ ”ȃ Ø”no TÉ[Ó Ã‹LK<; w²J’¬ uT>Ÿ}K<ƒ U¡”Á„‹ ’¬::  ¾’`{ Ñ<ǃ – uÓa‹­ Là SÁÚc< ŸJ’ ÃI G<’@ ÃvvdM::  uTÃÉ’< leKA‹­ Là K?L ›=”ô¡i” ÁÒØU­M::

13 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾TeÖ”kmÁ UM¡„‹” Te}ªM  uÓ` ›K=Á ÅÓV ul`ßUßT>ƒ Là SpLƒ“ TuØ  Ó` Ã’óóM ›K=Á ÅÓV ÃkßÝM  Ó` ÏÓ Ãk²p³M  uÓ` Ñ ²? ›K=ÁU ›[õ c=vM ISU ÃcTM  ¾T>¿ ¡õƒ leKA‹  ¾TÃÉ’< leKA‹ S`  Ó` ¬eØ ¾T>ÁÉÑ< ¾Ó` Øõa‹ }Ñu= uJ’ S”ÑÉ KÓ`­ ”ȃ Ø”no TÉ[Ó Ã‹LK<; ÏÓ ›’e}— leM wƒJ” ^e­ KTŸU ›ÃV¡\:: GŸ=U­/’`e­ ²”É ÃH>Æ::

14 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾T>S‡ ÝT­‹” ÁÉ`Ñ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_14.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾T>S‡ ÝT­‹ ÁÉ`Ñ<.", "description": "}Ñu= uJ’ S ÑÉ KÓ`­  ȃ Ø no TÉ[Ó Ã‹LK<;.", "width": "800" }

15 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU ”¡wKA‹” S¬cÉ ¾e` ISU ”¡wKA‹ KU” ÁeðMÒK<;  G „‹” uS¬cÉ uÅU­ ¬eØ ÁK¬” ¾e` SÖ” KSk’e ËLK<::  SÉH’>ƒ­” S¬cÉ Ÿ[c SÖ< ¾¯Ã”“ ¾Ó` ISU” ¾SdcK< ¬ewew ‹Óa‹ ÃÑØU­M:: ›”Å—¬ ¯Ã’ƒ ¾e` ISU uSÉH’>„‹ ›ÃŸUU:: eK²=I ›=”c { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_15.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU  ¡wKA‹ S¬cÉ ¾e` ISU  ¡wKA‹ KU ÁeðMÒK<;  G „‹ uS¬cÉ uÅU­ ¬eØ ÁK¬ ¾e` SÖ KSk’e ËLK<::  SÉH’>ƒ­ S¬cÉ Ÿ[c SÖ< ¾¯Ã ¾Ó` ISU ¾SdcK< ¬ewew ‹Óa‹ ÃÑØU­M:: › Å—¬ ¯Ã’ƒ ¾e` ISU uSÉH’>„‹ ›ÃŸUU:: eK²=I ›= cƒ­ S¬cÉ Ÿ[c SÖ< ¾¯Ã ¾Ó` ISU ¾SdcK< ¬ewew ‹Óa‹ ÃÑØU­M:: › Å—¬ ¯Ã’ƒ ¾e` ISU uSÉH’>„‹ ›ÃŸUU:: eK²=I ›= c

16 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program uÅU­ ¬eØ ÁK¬ ¾e` SÖ” ÃkÁ¾^M:: 140 T>Ó/Èc= K=ƒ` GÓ/Èc= K=ƒ` uÅU ¬eØ Ÿõ}— ¾e` SÖ” ›’e}— ¾e` SÖ” normal range Ö?’— ¾T>vK¬ SÖ” 60 T>Ó/Èc=K=ƒ` 180 T>Ó/Èc=K=ƒ`

17 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` ISU“ UÓw Ö?“T UÓw KSSÑw  c¬’ƒ­ ŸT>ðMѬ SÖ” uLà ›ÃSÑu Ádà K=J” ËLM::  uÁ”Ç”Æ ¾UÓw ¡õKÑ>²? ›”É GÃM cÜ UÓw ÃSÑu Ñ–¬” e` ke wK¬ ¾T>ÚU\ ”Å ”Ë^' É”‹'ûe Öq` ÁK< Çx­‹ \ ³ “ ›c` ¾u³v†¬” UÓx‹ ÃU[Ö<::  uÁ”Ç”Æ ¾UÓw ¡õKÑ>²? ¾T>uK SÑwuƒ Ñ>²? ¾^e­” ¾Ñu ²È u=Ÿ}K< ÃI”” u}hK K=Ñ’²u< ËLK<::  pÖLpÖM uw³ƒ ÃSÑu ²? pÖLpÖM ÃSÑu<::  ¾T>SÑu<ƒ” ¾pvƒ SÖ” Ãk”c<:: ÁM[Ñ< pv„†” KUdK? ¾c<õ ²Ãƒ “ ¾ ¬ Ã^ ²Ãƒ ¾SdcK<ƒ” ÃÖkS<:: pu?“ ¡_V‹” ß^i ›ÃÖkS<::  ”Å Ÿ[T@L'Ÿ<Ÿ=e ¾gÑ< Ôóß UÓx‹ Ÿ?¢‹'KeLd SÖÙ‹ (¢"'ó”) ¾SdcK<ƒ” Ãk”c<::  ¾›M¢M SÖÙ‹” Ãk”c< (uk” Ÿ›”É w`ßq Á’c) ¾e` ISU eLKw­ƒ w‰ ¾}K¾ ¾UÓw ²È ›K=Á ÅÓV ŸSL¬ u?}cw ¾}K¾ ›SÒÑw SŸ}M ›Ã`w­ƒU::. Ö?“T ¾›SÒÑw pÉ SŸ}M ÏÓ ›eðLÑ> ¾J’ ’Ñ` ’¬:: ÃI `e­” w‰ dÃJ” SL¬” u?}cw ÃÖpTM::

18 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾Ñu ²È ¾T>uK Ÿ}KJ” dI”­” uk” ¬eØ uT>ÁeðMÓ­ pÖLpÖM'GÃM cÜ UÓx‹ ”Ç=G { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_18.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾Ñu ²È ¾T>uK Ÿ}KJ dI ­ uk ¬eØ uT>ÁeðMÓ­ pÖLpÖM GÃM cÜ UÓx‹  Ç=GuK Ÿ}KJ dI ­ uk ¬eØ uT>ÁeðMÓ­ pÖLpÖM GÃM cÜ UÓx‹  Ç=G

19 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ÃM“ Ñ uqKA Çx ”Ë^

20 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program uÅU ¬eØ ¾T>Ñ–¬” ¾e` SÖ” „KA ¾T>ÚU\ ÃM cÜ UÓx‹ e`e` weŸ<„‹ Ÿ<Ÿ=f‹ Ÿ?¢‹ ¾"`„” Ìf‹ Ìc<” u¬H ÃkLpK< ’²=I” ÏÓ uƒ”g< ìcÆ

21 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program pÖLpÖKA‹ Ö?“­” ÃÖwnK<::

22 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program õ^õ_­‹ Ö?“­” ÃÖwnK<::

23 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program YÒ' ¯d“ K?KA‹ ýa+” ’¡ UÓx‹ ¾UÓw­ 1/4}— ýa+” K=J” ÃÑvªM::

24 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ²Ãƒ“ pvƒ ¾u³v†¬” UÓx‹ Ãk”c<, ÃG<”“ ›”Ç”É pv„‹ ŸK?KA‹ ÃhLK<:: Ÿ›ƒ¡Mƒ“ Ÿ¯X ¾T>Ñ–<ƒ pv„‹ Ø\ “†¬ ŸYÒ“ uów]" Ÿ}c\ UÓx‹ ¾T>Ñ–<ƒ pv„‹ Ø\ ›ÃÅK { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_24.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ²Ãƒ pvƒ ¾u³v†¬ UÓx‹ Ãk c<, ÃG< › Ç É pv„‹ ŸK KA‹ ÃhLK<:: Ÿ›ƒ¡Mƒ Ÿ¯X ¾T>Ñ–<ƒ pv„‹ Ø\ †¬ ŸYÒ uów] Ÿ}c\ UÓx‹ ¾T>Ñ–<ƒ pv„‹ Ø\ ›ÃÅKÑ–<ƒ pv„‹ Ø\ †¬ ŸYÒ uów] Ÿ}c\ UÓx‹ ¾T>Ñ–<ƒ pv„‹ Ø\ ›ÃÅK

25 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ß^i S¬cÉ ¾TÃÑv­ƒ KeLd SÖÙ‹”' Ÿ[T@L­‹” “ ¾[Ñ< pv„‹” ”Å T`Ñ]” pu? “ ”Å ¡ƒö ÁK< pvƒ ¾u³v†¬” UÓx‹ ’¬::

26 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program

27 u›=”c Ñv­ƒ Ñ<ÇÄ‹  u}‰K SÖ” ›=”c { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_27.jpg", "name": "u›= c Ñv­ƒ Ñ<ÇÄ‹  u}‰K SÖ ›= c

28 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ›=”c­Ñ ²? qÇ” q”ØÙ Ÿõ uTÉ[Ó SÁSÖ< ke wK¬ ¬Ö?ƒ ¾T>ÁSÖ< Mw K=K Ñv: u¾Ñ>²?¬ ¾T>¬ÑÑvuƒ” ¾c¬’ƒ ›"M Têǃ'ŸS¬Òƒ uòƒ `Øu~ ”Ç=Å`p TÉ[Ó ðêV S`ô­” u›M¢M ›KSØ[Ó ¡wÅ~ Ÿõ ÁK c¬ S`ô c=¬Ò u90 Ç=Ó] ›”ÓM K=ÁÅ`Ó c=Ñv kÖ” ÁK ›"M ÁK¬ ÅÓV u45 Ç=Ó] uT”ÒKM K=¬Ò ÃÑvªM::

29 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾›=”c¬Ñ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_29.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾›= c¬Ñ

30 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program UÓw“ ¾›"M wnƒ ”penc? u›=”c “ ¾›=”c’~ }Ñu= ¾J’¬” ¾›=”c Ñ–¬ uÅU ¬eØ "K¬ ¾e` SÖ” Ò` }eTT> uJ’ S”ÑÉ ÁS`ƒ“ ÁW^ÝM:: / e`e` ›=”c { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_30.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program UÓw ¾› M wnƒ  penc.", "description": "u›= c ¾›= c’~ }Ñu= ¾J’¬ ¾›= c Ñ–¬ uÅU ¬eØ K¬ ¾e` SÖ Ò` }eTT> uJ’ S ÑÉ ÁS`ƒ ÁW^ÝM:: / e`e` ›= c

31 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾Éõ`c< ›=”c²? ¾T>¬Ñ<ƒ K12 c¯ƒ ÃW^M::  UÓw­” u}Sddà W¯ƒ ÃSÑu< /ŸLà uke~ u}SKŸ}¬ SW[ƒ/  ul`e“ uUd ”Ç=GÁÅ`Ñ ÖkS<ƒ” ¾›=”c { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_31.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾Éõ`c< ›= c². ¾T>¬Ñ<ƒ K12 c¯ƒ ÃW^M::  UÓw­ u}Sddà W¯ƒ ÃSÑu< /ŸLà uke~ u}SKŸ}¬ SW[ƒ/  ul`e uUd  Ç=GÁÅ`Ñ ÖkS<ƒ ¾›= c

32 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` SÖ”­ Ÿõ}— ’¬”? Ÿõ}— ¾e` SÖ” uÅU ¬eØ ”Ç=` ŸT>ÁÅ`Ñ Ÿ}K<ƒ ÃÖkdK<:-  w²< UÓw SSÑw  Ømƒ ›=”cƒ /›=”c { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_32.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾e` SÖ ­ Ÿõ}— ’¬ .", "description": "Ÿõ}— ¾e` SÖ uÅU ¬eØ  Ç=` ŸT>ÁÅ`Ñ Ÿ}K<ƒ ÃÖkdK<:-  w²< UÓw SSÑw  Ømƒ ›= cƒ /›= c

33 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program U” SÅ[Ó ›Kuƒ? uÅU ¬eØ ›’e}— ¾e` SÖ” c=` ¾T>¿ ¾TeÖ”kmÁ UM¡„‹“ I¡U“†¬:: SËS]Á ¾T>¿ UM¡„‹:  [Hw  S[ui  É"U“ ¾Te}ªM ‹Ó` ÃM cÜ UÓw“ Ømƒ õ^õ_ SwLƒ kØKA ¾T>¿ UM¡„‹:  TLw  T”kØkØ  õØ’ƒ ÁK¬ ¾Mw Uƒ  TpKiKi  ^e Uƒ  Ó^SÒvƒ ›ÅÑ— UM¡ƒ:  ^e” Sdƒ u›e†Ã e` ÁL†¬” UÓx‹ SwLƒ“ SÖ Ô ƒ  Ømƒ Ÿ[T@L­‹  ›”É w`ßq ¾õ^õ_ ßTm / KeLd/ e` ¾K?K¬ SJ” ¾KuƒU  ›^ƒ ¾hà T”Ÿ=Á e` uTÉ[Ó ›”É w`ßq hà SÖ Ô ƒ::  ›”É ¾hà T”Ÿ=Á T` S¬cÉ u›e†Ã ¾I¡U“ `ǁ TÓ– ƒ ÃÑv­M:: kKM ÁK ›ÅÑ—

34 Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program uÅU ¬eØ ¾T>[¬ ¾e` SÖ” Sk’e U¡”Á„‡:  ¾UÓw c¯ƒ” T²Ó¾ƒ /TdKõ/  Ømƒ UÓw SSÑw /u}Kà ÃM cÜ/  UÓw dÃuK< ›M¢M S¬cÉ  Ÿõ}— ¾›"M ”penc? TÉ[Ó  w² ”/ S¬cÉ:: uÅU ¬eØ ¾T>[¬ ¾e` SÖ” Sk’e ¾U”K¬ Ÿ6® T>Ó uÈc= K=ƒ` u‹ c=J” ’¬:: uÅU ¬eØ ¾e` SÖ” ”ÇÁ”e  UÓv‹G<” c¯ƒ ddMñ }SÑu<  ›=”c ²? S"ŸM ÁK¬ `kƒ ƒ¡¡K— SJ’<” ›[ÒÓÖ<::  ¾›"M wnƒ ”penc? KTÉ[Ó "cv‹G< ¾Uƒ w eƃ” ›=”c { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3020378/slides/slide_34.jpg", "name": "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program uÅU ¬eØ ¾T>[¬ ¾e` SÖ Sk’e U¡ Á„‡:  ¾UÓw c¯ƒ T²Ó¾ƒ /TdKõ/  Ømƒ UÓw SSÑw /u}Kà ÃM cÜ/  UÓw dÃuK< ›M¢M S¬cÉ  Ÿõ}— ¾› M  penc.", "description": "TÉ[Ó  w² / S¬cÉ:: uÅU ¬eØ ¾T>[¬ ¾e` SÖ Sk’e ¾U K¬ Ÿ6® T>Ó uÈc= K=ƒ` u‹ c=J ’¬:: uÅU ¬eØ ¾e` SÖ  ÇÁ e  UÓv‹G< c¯ƒ ddMñ }SÑu<  ›= c ². S ŸM ÁK¬ `kƒ ƒ¡¡K— SJ’< ›[ÒÓÖ<::  ¾› M wnƒ  penc. KTÉ[Ó cv‹G< ¾Uƒ w eƃ ›= c


Download ppt "Ethiopian Diabetes Association Patient Education Program ¾›=ƒÄåÁ e` ISU TIu` KIS [Ç ¾e` ISU ƒUI`ƒ ýaÓ^U ›²ÒЋ“ [Ç„‹ : ýaôc` ËTM ›wÆMnÉ`: ³ ð`eƒ Ÿõ}—"

Similar presentations


Ads by Google