Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

THEMA TAFKHIM DAN TARQIQ ISLAMIC RELIGION GRADE 8.

Similar presentations


Presentation on theme: "THEMA TAFKHIM DAN TARQIQ ISLAMIC RELIGION GRADE 8."— Presentation transcript:

1 THEMA TAFKHIM DAN TARQIQ ISLAMIC RELIGION GRADE 8

2 Lam ( ل ) Tarqiq Tafkhim HUKUM BACAAN LAM

3 TAFKHIM / ترخيم Apabila Lam dalam perkataan Allah didahului oleh fathah atau dhommah, maka harus dibaca tebal (tafkhim) شَهِدَ اللهِ رَسُوْلُ اللهِ اَللَّهُمَّوَاللهِ

4 TARQIQ / ترقيق Apabila Lam dalam perkataan Allah didahului oleh kasroh dan semua Lam yang tidak di dalam perkataan Allah, maka harus dibaca tipis/tarqiq بِسْمِ اللهِ بِاللهِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَعَلَّ مَ

5 Ra ( ر ) Tarqiq Tafkhim Boleh HUKUM BACAAN RA

6 TAFKHIM / ترخيم Apabila ra berharakat fathah atau dhammah رَبَّنَا، أَرَأَيْتَ وَأَرْسَلَ، تُرْحَمُوْنَ اِرْفَعُوْا، اِركْعُوْا Apabila huruf ra berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhamah Apabila ada ra sukun atau mati dan huruf sebelumnya berharakat kasrah aridhah (kasrah yang bukan asli), yaitu kasrah yang terdapat pada hamzah wasal, tetapi diwasalkan (dibaca sambung) hamzah itu tidak terbaca

7 TARQIQ / ترقيق Apabila ra berharakat kasrah atau kasratain رِحْلَةٌ، بِضُرٍّ فِرْعَوْنَ، مِرْيَةٌ قَدِيْرٌ، خَبِيْرٌ Apabila ra sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah dan sesudahnya tidak ada huruf isti’la (huruf yang dibaca berat atau tebal). Yaitu خ، ص، ض، غ، ط، ق Apabila ra berharakat dhammah atau dhammatain dan huruf sebelumnya berupa ya sukun dan ra tersebut diwaqafkan atau berhenti

8 BOLEH TAFKHIM DAN TARQIQ Apabila ra sukun didahului oleh huruf berharakat kasrah dan sesudah ra terdapat huruf isti’la مِنْ عِرْضِهِ، بِحِرْصٍ، مِرْصَادٌ، فِرْقَةٌ

9 شُكْرًا كَثيِـْراً


Download ppt "THEMA TAFKHIM DAN TARQIQ ISLAMIC RELIGION GRADE 8."

Similar presentations


Ads by Google