Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Thema Tafkhim dan tarqiq ISLAMIC RELIGION GRADE 8.

Similar presentations


Presentation on theme: "Thema Tafkhim dan tarqiq ISLAMIC RELIGION GRADE 8."— Presentation transcript:

1 thema Tafkhim dan tarqiq ISLAMIC RELIGION GRADE 8

2 HUKUM BACAAN LAM Lam (ل) Tarqiq Tafkhim

3 وَاللهِ اَللَّهُمَّ رَسُوْلُ اللهِ شَهِدَ اللهِ TAFKHIM / ترخيم
Apabila Lam dalam perkataan Allah didahului oleh fathah atau dhommah, maka harus dibaca tebal (tafkhim) وَاللهِ اَللَّهُمَّ رَسُوْلُ اللهِ شَهِدَ اللهِ

4 وَعَلَّمَ وَلَهُ الْحَمْدُ بِاللهِ بِسْمِ اللهِ TARQIQ / ترقيق
Apabila Lam dalam perkataan Allah didahului oleh kasroh dan semua Lam yang tidak di dalam perkataan Allah, maka harus dibaca tipis/tarqiq وَعَلَّمَ وَلَهُ الْحَمْدُ بِاللهِ بِسْمِ اللهِ

5 HUKUM BACAAN RA Ra (ر) Tarqiq Tafkhim Boleh

6 وَأَرْسَلَ، تُرْحَمُوْنَ
TAFKHIM / ترخيم Apabila ra berharakat fathah atau dhammah رَبَّنَا، أَرَأَيْتَ Apabila huruf ra berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhamah وَأَرْسَلَ، تُرْحَمُوْنَ Apabila ada ra sukun atau mati dan huruf sebelumnya berharakat kasrah aridhah (kasrah yang bukan asli), yaitu kasrah yang terdapat pada hamzah wasal, tetapi diwasalkan (dibaca sambung) hamzah itu tidak terbaca اِرْفَعُوْا، اِركْعُوْا

7 رِحْلَةٌ، بِضُرٍّ فِرْعَوْنَ، مِرْيَةٌ قَدِيْرٌ، خَبِيْرٌ
TARQIQ / ترقيق Apabila ra berharakat kasrah atau kasratain رِحْلَةٌ، بِضُرٍّ Apabila ra sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah dan sesudahnya tidak ada huruf isti’la (huruf yang dibaca berat atau tebal). Yaitu خ، ص، ض، غ، ط، ق فِرْعَوْنَ، مِرْيَةٌ Apabila ra berharakat dhammah atau dhammatain dan huruf sebelumnya berupa ya sukun dan ra tersebut diwaqafkan atau berhenti قَدِيْرٌ، خَبِيْرٌ

8 Boleh tafkhim dan tarqiq
مِنْ عِرْضِهِ، بِحِرْصٍ، مِرْصَادٌ، فِرْقَةٌ Apabila ra sukun didahului oleh huruf berharakat kasrah dan sesudah ra terdapat huruf isti’la

9 شُكْرًا كَثيِـْراً


Download ppt "Thema Tafkhim dan tarqiq ISLAMIC RELIGION GRADE 8."

Similar presentations


Ads by Google