Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kesihatan Global Sangat hampir, Sangat jauh Badan Kesihatan Sedunia Pusat Kerjasama, Universiti Pittsburgh.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kesihatan Global Sangat hampir, Sangat jauh Badan Kesihatan Sedunia Pusat Kerjasama, Universiti Pittsburgh."— Presentation transcript:

1 Kesihatan Global Sangat hampir, Sangat jauh Badan Kesihatan Sedunia Pusat Kerjasama, Universiti Pittsburgh

2 Kesihatan dan Kesihatan Global, WHO “Kesihatan bukan hanya pada ketiadaan kelemahan dan penyakit tetapi juga pada kesejahteraan fizikal, mental dan sosial.”

3 Kesihatan GloCal (Global hingga Tempatan/Local) Pesakit anda dan Di mana anda tinggal

4 Kesihatan Global adalah merupakan perkataan dan suatu konsep baru yang penting. Institut Perubatan merujuk kesihatan global sebagai “masalah, isu dan kebimbangan kesihatan yang melampaui sempadan-sempadan national, yang mungkin dipengaruhi oleh keadaan atau pengalaman di negara lain, dan amat berkesan ditangani dengan langkah kerjasama dan tindakan penyelesaian."

5 The Supercourse: Internet mendekatkan kita melalui pembelajaran mengenai kesihatan global SUPERCOURSE adalah merupakan perpustakaan global yang mengandungi kuliah akademik dalam aspek pencegahan dan kesihatan awam, percuma dan digunapakai oleh fakulti- fakulti terbaik di dunia.

6 Apa itu WHO? WHO adalah pihak berkuasa mengarah dan menyelaraskan semua aspek kesihatan dalam sistem Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Ia ber- tanggungjawab untuk menyediakan kepimpinan dalam kesihatan global, membentuk agenda penyelidikan kesihatan, menentukan norma dan piawai, mengartikuliasikan pilihan-pilihan polisi berasaskan bukti, menyediakan sokongan teknikal, memantau dan menilai tren kesihatan negara-negara berkenaan.

7 Siapa pembangun kuliah ini? Projek Jaringan Kesihatan Global Supercourse Projek Jaringan Kesihatan Global Supercourse Perpustakaan Alexandria, Mesir Perpustakaan Alexandria, Mesir Pusat Kerjasama WHO, Universiti Pittsburgh, Pusat Ijazah Lanjutan Kesihatan Awam Pusat Kerjasama WHO, Universiti Pittsburgh, Pusat Ijazah Lanjutan Kesihatan Awam

8 Kesihatan Global, Projek Jaringan Kesihatan Global Supercourse, Universiti Pittsburgh Membina Jaringan Pencegahan Global untuk Kongsian Pengetahuan dan Kecemerlangan Ilmu

9 Misi Kuliah 1. Pengajaran sejagat untuk setiap pelajar perubatan, kesihatan awam dan kejururawatan mengenai kesihatan global 2. Membina jaringan kesihatan global bagi pelajar mengetahui kaedah menangani masalah kesihatan lokal (tempatan) dan global.

10 Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia “Setiap orang mempunyai hak untuk suatu piawai kehidupan yang mencukupi untuk kesihatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan penjagaan kesihatan.” “Setiap orang mempunyai hak untuk suatu piawai kehidupan yang mencukupi untuk kesihatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan penjagaan kesihatan.” Universal Declaration of Human Rights, 1948 Universal Declaration of Human Rights, 1948

11 Kesihatan Antarabangsa “Kesihatan antarabangsa merujuk kepada penyilangan dan perkaitan aspek tahap kesihatan penduduk seluruh dunia dan untuk segala usaha dalam memperbaiki tahap kesihatan semua orang di setiap negara.” “Kesihatan antarabangsa merujuk kepada penyilangan dan perkaitan aspek tahap kesihatan penduduk seluruh dunia dan untuk segala usaha dalam memperbaiki tahap kesihatan semua orang di setiap negara.” Last, Foege

12 Kesihatan awam, perubatan, dan kejururawatan: sebahagian dari permasalahan yang sama

13 Kenapa pelajar harus ketahui mengenai Kesihatan Global Seperti hari ini, kolej dan universiti mempunyai sangat sedikit kuliah mengenai kesihatan global di dalam kurikulum mereka Seperti hari ini, kolej dan universiti mempunyai sangat sedikit kuliah mengenai kesihatan global di dalam kurikulum mereka Kesihatan kini menjadi masalah global, dengan penyakit kronik menjadi pembunuh nombor satu seluruh dunia Kesihatan kini menjadi masalah global, dengan penyakit kronik menjadi pembunuh nombor satu seluruh dunia Dengan mempelajari lebih banyak mengenai penyelidikan dalam kesihatan global, pelajar akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dalam profesion mereka Dengan mempelajari lebih banyak mengenai penyelidikan dalam kesihatan global, pelajar akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dalam profesion mereka Kesihatan global penting untuk semua pelajar dalam bidang kesihatan, kejuruteraan, kimia dan lain-lain Kesihatan global penting untuk semua pelajar dalam bidang kesihatan, kejuruteraan, kimia dan lain-lain

14 Apa yang pelajar harus faham mengenai Kesihatan Global Mengetahui perbezaan antara penyelidikan kesihatan global dan antarabangsa Mengetahui perbezaan antara penyelidikan kesihatan global dan antarabangsa Mengenalpasti cabanran utama kepada Kesihatan global Mengenalpasti cabanran utama kepada Kesihatan global Mengetahui kepentingan perkongsian maklumat dalam bidang Kesihatan global Mengetahui kepentingan perkongsian maklumat dalam bidang Kesihatan global Mengetahui kepentingan aktiviti pencegahan dalam memperbaiki Kesihatan global Mengetahui kepentingan aktiviti pencegahan dalam memperbaiki Kesihatan global Memahami keperluan untuk jaringan Kesihatan global dalam memperbaiki Kesihatan global secara tempatan atau global Memahami keperluan untuk jaringan Kesihatan global dalam memperbaiki Kesihatan global secara tempatan atau global

15 Kesihatan tempatan Kesihatan antarabangsa Kesihatan Global

16

17 Vaksinasi Smallpox: Usaha Kesihatan Global dalam pemberantasan penyakit

18 Masalah paling penting dalam kesihatan global hari ini Penyakit berjangkit, kesihatan ibu dan perinatal, dan tahap nutrisi Penyakit berjangkit, kesihatan ibu dan perinatal, dan tahap nutrisi Penyakit tidak berjangkit Penyakit tidak berjangkit Kecederaan Kecederaan

19 Terdapat berbagai cabaran kepada kesihatan global dengan pelbagai profesional yang menitikberat kepada penyakit berbeza. Pendekatan pelbagai disiplin diperlukan untuk mengurangkan beban penyakit berjangkit dan tidak berjangkit

20

21 Penyebab Jumlah Kematian (Juta) Peratus Kematian Penyakit koronari jantung Strok dan penyakit serebrovaskular Jangkitan pernafasan dalam Penyakit Paru Obstruktif kronik Penyakit cirit-birit HIV/AIDS Tuberkulosis Kanser trakea, bronkus, paru-paru Kemalagan jalanraya Pramatang dan rendah berat lahir penyebab utama kematian di seluruh dunia (WHO)

22 Pembahagi digital: jurang antara ada dan tidak ada Satu cabaran terbesar kesihatan global ialah dalam mengakses maklumat

23 Masalah: Perkongsian Maklumat: Cabaran penting kesihatan global dalam abad ke 21. Potensi penyelesaian: WWW dan Kesihatan Global Mudahalih

24 Kepentingan pengetahuan, pembelajaran, inovasi dan IT “Sumber yang paling asas dalam ekonomi moden ialah pengetahuan dan, selanjutnya, proses yang paling penting ialah pembelajaran” Lundvall, Bengt-Åke (1992) National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London and New York, pp. 342

25 Kajian Biomedikal Pengajaran dalam Perubatan dan Kesihatan Awam

26 Perkongsian Informasi Kesihatan Global: Supercourse CD/DVD Telah diedarkan kepada lebih 10,000 individi seluruh dunia dan ke semua Fakulti Perubatan melalui WHO

27 Pembentukan suatu jaringan

28 Kesimpulan Kesihatan Global adalah penting, sama seperti keadaan pertambahan penduduk di negara membangun dan sedang membangun yang serupa Kesihatan Global adalah penting, sama seperti keadaan pertambahan penduduk di negara membangun dan sedang membangun yang serupa Jangkahayat di abad ke 21 telah mengalami peningkatan akibat kejayaan semua usaha kesihatan global Jangkahayat di abad ke 21 telah mengalami peningkatan akibat kejayaan semua usaha kesihatan global Semua pelajar harus mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kajian kesihatan global di samping berusaha membentuk jaringan untuk perkongsian pengetahuan dalam aspek kesihatan global Semua pelajar harus mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kajian kesihatan global di samping berusaha membentuk jaringan untuk perkongsian pengetahuan dalam aspek kesihatan global

29 Organisasi dalam bidang kesihatan global Badan Kesihatan Sedunia (WHOBadan Kesihatan Sedunia (WHO), Organisasi Kesihatan Pan Amerika, Bank Dunia, UNICEF, UN High Commissioner untuk Pelarian, UN Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, CARE International, Majlis Kesihatan Global, dan banyak lagi Pan AmerikaBank Dunia UNICEFUN High Commissioner untuk Pelarian,UN FoundationBill and Melinda Gates FoundationCARE InternationalGlobal Badan Kesihatan Sedunia (WHOPan AmerikaBank Dunia UNICEFUN High Commissioner untuk Pelarian,UN FoundationBill and Melinda Gates FoundationCARE InternationalGlobal

30 Ali Ardaldin Iran Sunita Dodani US/Pakistan Jesse Hung China Ronald LaPorte US Mita Lovalekar US/India Faina Linkov US/Ukraine Eric Marler US Nicholas Padilla Mexico Kawkab Shishani Jordan Francois Sauer US Eugene Shubnikov Russia Ali Soni Jesse Ron Faina Mita Nicholas Rania FrancoisEugene

31 Bacaan tambahan Open Source Supercourse and Disaster Management Training Social Epidemiologic Methods in International Population Health and Health Services Research Principles of Research Synthesis

32 Bagaimana saya boleh menyertai jaringan Pencegahan Global? Sertai Supercourse senarai edaran melalui Bentangkan sekurangnya 1 slaid pencegahan kepada pelajar anda

33 Bagaimana anda boleh menyertai usaha global ini? Lawati Hantar kuliah ini kepada seramai mana orang yang anda kenal Ajar sekurangnya 1 slaid mengenai kesihatan global. Hubungi kami di untuk lain


Download ppt "Kesihatan Global Sangat hampir, Sangat jauh Badan Kesihatan Sedunia Pusat Kerjasama, Universiti Pittsburgh."

Similar presentations


Ads by Google