Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

=>TAMLAMALAR<=. 1. "Konağa bitişik Süleymaniye Camii'nin avlusunda buluşmuştuk onunla." Bu cümledeki ad tamlamasının özdeşi, aşağıdakilerden hangisinde.

Similar presentations


Presentation on theme: "=>TAMLAMALAR<=. 1. "Konağa bitişik Süleymaniye Camii'nin avlusunda buluşmuştuk onunla." Bu cümledeki ad tamlamasının özdeşi, aşağıdakilerden hangisinde."— Presentation transcript:

1 =>TAMLAMALAR<=

2 1. "Konağa bitişik Süleymaniye Camii'nin avlusunda buluşmuştuk onunla." Bu cümledeki ad tamlamasının özdeşi, aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Bir ağaç gölgesinin serinliğine sığındılar. B) Kasabadan ayrılırken Saffet Bey'in gözleri doldu. C) önce Serhat Şehri'ne varıp bir süre orada durak­ladılar. D) Saffet Bey hepsinin elini tek tek sıktı.

3 1)A

4 2. Dilene dilene eğilmiş belim Yüzüm kaktüs yaprağına benzemiş Bilmiyorum neden böyle tembelim Kim bana "çalışma, yaşarsın" demiş. Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç ad tamlaması vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5 2)B

6 3. Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan, adlaşmış sıfattan oluşabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamanın örneği vardır? A) Gül dalında güzeldir, bunu unutma. B) Annemin yaptığı mis gibi yemeklerin kokusu hâlâ burnumda tütüyor. C) Daha ne olmasını bekliyordun, tembel işi ancak bu kadar olur. D) Bu günlerde bütün gazeteler tencere tava kuponu verme yarışına girdiler.

7 3)C

8 4. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı tamlayanın­dan önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır? A) Kim bilir belki bu kadar sevmezdik birbirimizi, B) Uzaktan seyretmeseydik ruhunu birbirimizin. C) Kim bilir felek ayırmasaydı bizi birbirimizden, D) Belki bu kadar yakın olmazdık birbirimize.

9 4)B

10 5. Ad tamlamalarında zamirler, tamlayan ya da tamlanan olabilir. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir olan bir ad tamlaması vardır? A) Kaçak olarak kesilen ağaçların odunundan odun kömürü yapılıyormuş. B) Saffet Bey, rugan ayakkabılarının ucunda zıpla­masını sürdürüyordu. C) Osman Ağanın babası buraların en zengin insanıymış. D) Terzi: "Kaymakam bu elbisenin neyini beğenmedi." diye söylenip duruyordu

11 5)D

12 6. "Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış." Yukarıdaki atasözünde bulunan altı çizili tamlama­nın özdeşi aşağıdaki atasözlerinin hangisinde var­dır? A) Baba malı tez tükenir, malı evlat kazana. B) El yarası geçer, dil yarası geçmez. C) İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı. D) Kurtla ortak olan tilkinin hissesi ya bağırsaktır, ya tırnak.

13 6)D


Download ppt "=>TAMLAMALAR<=. 1. "Konağa bitişik Süleymaniye Camii'nin avlusunda buluşmuştuk onunla." Bu cümledeki ad tamlamasının özdeşi, aşağıdakilerden hangisinde."

Similar presentations


Ads by Google