Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

POSSESSIVE ADJECTIVES Sahiplik (İyelik) Sıfatları.

Similar presentations


Presentation on theme: "POSSESSIVE ADJECTIVES Sahiplik (İyelik) Sıfatları."— Presentation transcript:

1

2 POSSESSIVE ADJECTIVES Sahiplik (İyelik) Sıfatları

3 Sahiplik Sıfatları bir varlığa sahip olan kişiyi, nesneyi ve ya hayvanı belirtmek amacıyla TAMLAMA yapmak için kullanılan kelimelerdir. Sahiplik sıfatları ASLA tek başına kullanılamazlar. Arkalarından mutlaka bir isim gelmelidir. my name its colour her desk his bike our school our class your book their pencils their TV

4 What is Your name? My name İs Miray.

5 Prepared by TT © :) His name is Tunahan. WHAT IS HIS NAME?

6 Prepared by TT © :) Her name is Yaren. WHAT IS HER NAME?

7 Prepared by TT © :) His name is Aytekin. WHAT IS HIS NAME?

8 Prepared by TT © :) FUNNY WHAT IS ITS NAME? ITS NAME IS FUNNY

9 Prepared by TT © :) Her name is Ayşenur. WHAT IS HER NAME?

10 Prepared by TT © :) Its name is Pamuk. PAMUK WHAT IS ITS NAME?

11 This is my mother.----- name is Ayşe. a)His b)Her c)My d)Its

12 This is my father.----- name is Ali. a)His b)Her c)My d)Its

13 This is my teacher.----- name is Raziye. a)His b)Her c)My d)Its

14 This is my English teacher.----- name is Yunus. a)His b)Her c)My d)Its

15 This is my teacher.----- name is Serap. a)His b)Her c)My d)Its

16 This is my uncle.----- name is Tom. a)His b)Her c)My d)Its

17 This is my grandfather.----- name is Cemil. a)His b)Her c)My d)Its

18 This is my friend.-----name is Bilal. a)His b)Her c)My d)Its

19 This is my bird.-------- name is Fıstık. a)His b)Her c)My d)Its

20 This is my teacher.----- name is Sulbiye. a)His b)Her c)My d)Its

21 a)Your/my b)My/your -------name is Selin. What is ------- name?

22 a)His b)Her c)My d)Its This is my sister. ------ name is Zahide.

23 This is my cat.------ name is Boncuk. a)Its b)His c)Her d)My

24 This is my teacher.----- name is Cevdiye. a)My b)His c)Her d)Its

25 This is my brother.-------- name is Efe. a)His b)Her c)My d)Its

26 This is my friend.-------- name is Nehir. a)His b)Her c)My d)Its

27 This is my friend.------- name is Yusuf. a)My b)Her c)His d)Its

28 This is my brother.-------name is Kerem. a)Her b)Its c)My d)His


Download ppt "POSSESSIVE ADJECTIVES Sahiplik (İyelik) Sıfatları."

Similar presentations


Ads by Google