Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ASAL-USUL ALAM SEMESTA Edwin HUBBLE 1929 PENEMUAN ASAL USUL ALAM SEMESTA.

Similar presentations


Presentation on theme: "ASAL-USUL ALAM SEMESTA Edwin HUBBLE 1929 PENEMUAN ASAL USUL ALAM SEMESTA."— Presentation transcript:

1

2 ASAL-USUL ALAM SEMESTA

3 Edwin HUBBLE 1929 PENEMUAN ASAL USUL ALAM SEMESTA

4

5

6

7 MENGEMBANGNYA ALAM SEMESTA DAN KELAHIRANNYA

8

9 COSMIC BACKGROUND EXPLORER http://science.nasa.gov/missions/cobe/

10 BIG BANG

11

12

13

14

15

16

17

18  “Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan”  (QS. Al Qoori’ah 101: 1-5)  Apabila matahari digulung, dan apabila bintang- bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus), dan apabila binatang- binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan... (QS. At Takwir, 81:1-6)

19  “Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, (QS. Al Infithaar, 82:1-2);  “Dan apabila langit terbelah” (QS. Al Mursalaat, 77:9);  “Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana”  (QS. Al Muzzammil, 73:18);  “Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh” (QS. Al Haaqqah, 69:16); “  Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya”  (QS. Al Waaqi'ah, 56:4).

20  “Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilauan) minyak.” (QS. Ar Rahmaan, 55:37)  “Pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga” (QS. Al Ma'aarij,70:8).  “Apabila langit terbelah.......dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong...” (QS. Al Insyiqaaq, 84:1,3-4).

21

22  Burnt to a crisp: The good news is even in the worst case scenario we have 16.7 billion years to say our goodbyes

23  “Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung- gunung, maka katakanlah: "Tuhanku akan menghancurkannya (pada hari kiamat) sehancur- hancurnya" “ (QS. Thaahaa, 20:105);  “Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu” (QS. Al Mursalaat, 77:10);  “Dan apabila gunung-gunung dihancurkan” (QS. At Takwiir, 81:3);  “Dan gunung-gunung bagaikan bulu (yang beterbangan)” (QS. Al Ma'aarij, 70:9).

24  “Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan” (QS. Al Waaqi'ah,56:2);  “...Dan sungguh, Kiamat pasti akan datang...”  (QS. Al Hijr, 15:85);  “Dan sungguh (hari) kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya” (QS. Al Hajj, 22:7);  "Pasti datang, demi Tuhanku Yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu” (QS. Saba’, 34:3);  “Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman”  (QS. Al Mu’min, 40:59).

25

26


Download ppt "ASAL-USUL ALAM SEMESTA Edwin HUBBLE 1929 PENEMUAN ASAL USUL ALAM SEMESTA."

Similar presentations


Ads by Google