Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Schilderijen 1994 - 2004 Joke van Loo (°1974) Gérard Willemotlaan 12 9030 Mariakerke 09 227 40 24

Similar presentations


Presentation on theme: "Schilderijen 1994 - 2004 Joke van Loo (°1974) Gérard Willemotlaan 12 9030 Mariakerke 09 227 40 24"— Presentation transcript:

1 Schilderijen 1994 - 2004 Joke van Loo (°1974) Gérard Willemotlaan 12 9030 Mariakerke 09 227 40 24 info@jokevanloo.be www.jokevanloo.be

2 My First Abstract 1994 Olie op doek 30 x 40 cm

3 All stars are bound to die in memory 1997 Olie op doek 50 x 100 cm

4 Odessa I - III 2004 Olie op doek 15 x 20 cm

5 Odessa girl I - IV 2004 Olie op doek 12 x 15 cm

6 Seven sins: gluttony 2004 Olie op doek 12 x 15 cm Seven sins: lust 2004 Olie op doek 12 x 15 cm

7 Ik verdien geen straf 2004 Olie op doek 53 x 78 cm


Download ppt "Schilderijen 1994 - 2004 Joke van Loo (°1974) Gérard Willemotlaan 12 9030 Mariakerke 09 227 40 24"

Similar presentations


Ads by Google