Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Jackie Chan Adam Fecko 9.B 2014/2015. Niečo o Chanovi  je majster bojového umenia, herec, producent, komik, akrobat, akčná hviezda a spevák.  Jackie.

Similar presentations


Presentation on theme: "Jackie Chan Adam Fecko 9.B 2014/2015. Niečo o Chanovi  je majster bojového umenia, herec, producent, komik, akrobat, akčná hviezda a spevák.  Jackie."— Presentation transcript:

1 Jackie Chan Adam Fecko 9.B 2014/2015

2 Niečo o Chanovi  je majster bojového umenia, herec, producent, komik, akrobat, akčná hviezda a spevák.  Jackie Chan je preslávený kung-fu a akčnými filmami, pre jeho akrobatický štýl, humorné načasovanie, používanie rekvizít, vrátane nábytku a iných improvizovaných zbraní.

3 Niektoré filmy 1990 Armour Of God 2 - Božská relikvia Twin Dragons - Dračí dvojčata 1993 Police Story 3 - Jackie Chan: Superpoliš City Hunter - Súkromné očko 1994 Drunken Master 2 - Jackie Chan a Čínsky poklad 1994 Rumble In The Bronx - Rachot v Bronxu 1995 Thunderbolt - Blesk 1996 Police Story 4: First Strike - Rozhodujúci úder Jackieho Chana 1997 An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn - Jak dobýt Hollywood 1998 Who Am I? - Pomstiteľ bez mena 1999 Rush Hour - Križovatka smrti

4 Životopis Jackie sa narodil 7.apríla Narodil aj ako Chan Kong-Sang slúžky a kuchári, ktorý pracovali u francúzskeho konzula. Keď jeho otec prijal ponuku odísť pracovať na veľvyslanectve v Austrálii, poslali sedemročného Jackieho na desať rokov do Čínskej opernej školy. V škole prekonal veľmi tvrdý tréning.

5 Videá https://www.youtube.com/watch?v=6xsIhKhg LLA https://www.youtube.com/watch?v=6xsIhKhg LLA https://www.youtube.com/watch?v=J5NTC3Gl tcE https://www.youtube.com/watch?v=J5NTC3Gl tcE https://www.youtube.com/watch?v=TKWFC_ MW3pE https://www.youtube.com/watch?v=TKWFC_ MW3pE

6 Fotky

7 Zdroje https://translate.google.sk/

8 Ďakujem za pozornosť


Download ppt "Jackie Chan Adam Fecko 9.B 2014/2015. Niečo o Chanovi  je majster bojového umenia, herec, producent, komik, akrobat, akčná hviezda a spevák.  Jackie."

Similar presentations


Ads by Google