Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

15.10.2007 - BA1 MIDP GUI. 15.10.2007 - BA2 Displayable hierarki Displayable ScreenCanvas TextBoxAlertFormList GameCanvas.

Similar presentations


Presentation on theme: "15.10.2007 - BA1 MIDP GUI. 15.10.2007 - BA2 Displayable hierarki Displayable ScreenCanvas TextBoxAlertFormList GameCanvas."— Presentation transcript:

1 15.10.2007 - BA1 MIDP GUI

2 15.10.2007 - BA2 Displayable hierarki Displayable ScreenCanvas TextBoxAlertFormList GameCanvas

3 15.10.2007 - BA3 High Level GUI Displayable Screen TextBoxAlertFormList High Level GUI

4 Commands 1 MIDlet implements CommandListener mainForm.setCommandListener(this); exitCmd = new Command(“Exit”, Command.EXIT, 2); loginCmd = new Command(“Login”, Command.SCREEN, 3); public void commandAction(Command c, Displayable d) { String label = c.getLabel(); if(label.equals(”Exit")) { destroyApp(true); } else if(label.equals("Login")) {.... } 15.10.2007 - BA4

5 Commands 2 MIDlet implements CommandListener mainForm.setCommandListener(this); exitCmd = new Command(“Exit”, Command.EXIT, 2); loginCmd = new Command(“Login”, Command.SCREEN, 3); public void commandAction(Command c, Displayable d) { if (d == mainScreen) { if (c == exitCmd) {.... } } else if (d == setupScreen) { if (c == loginCmd) {.... } 15.10.2007 - BA5

6 6 Forms 1 En Form indeholder Items: –ChoiceGroup –CustomItem –DateField –Gauge –ImageItem –Spacer –StringItem –TextField

7 15.10.2007 - BA7 Forms 2 Form f = new Form("FormX"); TextField t = new TextField("TF1:", "abc", 10, TextField.ANY); f.append(t); TextField n = new TextField("TF2:", "123", 10, TextField.NUMERIC); f.append(n); t.setLayout(Item.LAYOUT_LEFT | Item.LAYOUT_TOP); n.setLayout(Item.LAYOUT_RIGHT | Item.LAYOUT_BOTTOM);

8 Forms 3 MIDlet implements CommandListener, ItemCommandListener, ItemStateListener { setCommandListener(this); public void commandAction(Command c, Displayable s) setItemCommandListener(this); public void commandAction(Command c, Item item) setItemStateListener(this); public void itemStateChanged(Item item) 15.10.2007 - BA8

9 9 Lists 1 List services = new List("Choose one", Choice.EXCLUSIVE) services.append("Check Mail", null); services.append("Compose", null); services.append("Addresses", null); services.append("Options", null); services.append("Sign Out", null); display.setCurrent(services); Også Choice.MULTIPLE, Choice.IMPLICIT

10 Lists 2 public void commandAction(Command c, Displayable d) { if (c == List.SELECT_COMMAND && d == services) { int actionIndex = services.getSelectedIndex(); if (actionIndex < 0) return; String action = services.getString(actionIndex);.... 15.10.2007 - BA10

11 Grundregler Få visninger eller valgmuligheder pr skærm Minimer mængden af manuelt input Ingen detaljerede skærmdesign overvejelser Ensartet navngivning og virkemåde af “ens” kommandoer Enkelt og overskueligt flow mellem skærme Test på mange telefonmodeller 15.10.2007 - BA11

12 15.10.2007 - BA12


Download ppt "15.10.2007 - BA1 MIDP GUI. 15.10.2007 - BA2 Displayable hierarki Displayable ScreenCanvas TextBoxAlertFormList GameCanvas."

Similar presentations


Ads by Google