Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

How to increase the market share for Public Transport by 100% until 2020? or How to convince car drivers that Public Transport is a good option?

Similar presentations


Presentation on theme: "How to increase the market share for Public Transport by 100% until 2020? or How to convince car drivers that Public Transport is a good option?"— Presentation transcript:

1 How to increase the market share for Public Transport by 100% until 2020? or How to convince car drivers that Public Transport is a good option?

2 Samtrafiken i Sverige AB
Founded in 1993. Collection and distribution of information about how to travel with public transport, especially when travelling with more than one operator (Resplus) Non-profit (earning passengers) Turnover: 35 MSek, ~90% from Resplus 30 owners: all 21 PTAs, Arlanda Express, People Travel Group, SJ, Tågkompaniet och Veolia Transport samt BT Buss, Swebus Express och Destination Gotland och Waxholmsbolaget. Agreements regarding organisation/financing and Resplus

3 Co-operation in the following areas:
Planning Stations Information Tickets (Resplus - combined trips) Oavsett om man är Resplus-partnerföretag eller ägarföretag så skriver man på samma avtal, det så kallade Samtrafikavtalet. Men vilka områden reglerar då Samtrafikavtalet? -Ett område är Planeringssamverkan. Syftet är att uppnå ett väl sammanhängande kollektivtrafiksystem med bra anslutningar vid byten mellan trafikföretag och färdmedel. Bl.a. byter man tidtabeller samtidigt och man utbyter preliminära tidtabeller med varandra för att säkra bra anslutningar. -Ett annat område är Stationssamverkan. Samtrafiken organiserar en branschgemensam Stationskommitté som bl.a. ansvarar för att jämka samman olika trafikföretags krav för gemensamma stationer och för att vidareutveckla en modell för hur kostnaderna för stationstjänster ska fördelas. -Informationsamverkan. Trafikföretagen levererar information om tider, priser, hållplatser osv. till Samtrafiken som vi bearbetar och lagrar. Från våra system distribueras sedan informationen till en mängd olika reseinformationsprodukter för webb, tryck och telefon. Syftet är att man enkelt ska kunna få information om resor som kombinerar flera olika trafikföretag. Men även många kundspecifika informationsprodukter baseras på data från Samtrafikens system. -Biljettsamverkan är stort område i avtalet. Det beskrivs hur Samtrafiken ansvarar för att leverera information om resvägar, pris och avräkning till bokningssystemen. Man går igenom principerna för prissättning av Resplusresor, vilka resevillkor som gäller osv. -Väldigt viktiga punkter handlar också om säljande företags skyldighet att sälja och distribuera Resplusbiljetter på motsvarande sätt som man säljer sina egna produkter. Det här är ju för att säkerställa god tillgänglighet till Resplusbiljetter på marknaden. Avtalet reglerar också hur trafikföretagen ska samverka då kunden drabbas av brutna förbindelser under resan.

4 The production process (data flow)
Timetable data, connection definitions Fares, rules for clearing Stops Swedish Rail Admin. Train operators Printed timetables etc Public Transport Authorities Other companies within Resplus Data / API Reservation systems for train tickets and Resplus Travel planners Route Calculation

5 Resplus (all trains, subset of PTAs’ buses/trains)
Resplus (all trains, subset of PTAs’ buses/trains) vs All relevant domestic trips from address A to B 2006-

6 Resplus (all trains, subset of PTAs’ buses/trains)
Resplus (all trains, subset of PTAs’ buses/trains) vs All relevant domestic trips from address A to B 2006-

7 The travel planner (ResRobot) where car drivers can be found

8 The travel planner (ResRobot) where car drivers can be found

9 The travel planner (ResRobot) where car drivers can be found

10 Google Maps

11 Facebook

12 Hela Resan selling tickets, based on timetable from ResRobot

13 Hela Resan selling tickets, based on timetable from ResRobot

14 Future challenges We have decided to:
- Improve the processes and tools for data collection, quality assurance and data distribution. Be prepared for de-regulation in the passenger rail industry Find better ways to follow up our investments. ”Do we generate new travellers?” - Improve the information for disabled people and the staff assisting disabled people. We would like to: Find a common way, together with our owners, to present CO2 emissions. It must be a usable decision tool! Improve the route planner for cars in co-operation with experts in this area

15 Thank you! Stefan Thulin stefan.thulin@samtrafiken.se


Download ppt "How to increase the market share for Public Transport by 100% until 2020? or How to convince car drivers that Public Transport is a good option?"

Similar presentations


Ads by Google