Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Shiawasette Nandaro (What Do You Think That Happiness Is?)

Similar presentations


Presentation on theme: "Shiawasette Nandaro (What Do You Think That Happiness Is?)"— Presentation transcript:

1 Shiawasette Nandaro (What Do You Think That Happiness Is?)

2 Shiawasette nandaro Hoshi ni tazunete mita Minna nakayoku suru koto sa Hoshi wa kotaeta Okina ohisama nakanishite Kokonotsu no hoshi ga mawaru Ai no hikari o ukenagara Sore ga shiawase.

3 Shiawasette nandaro Hana ni tazunete mita Utsukushisa o kisou koto sa Hana wa kotaeta Aka shiro kiiro ni yosootte Dono haha mite mo kawai Daiji na hana to iwarereba Sore ga shiawase.

4 Shiawasette nandaro Hibari ni kiite mita Takaku haruka ni tobukoto sa Hibari wa naita Donna ni takaku tobo tomo Osora no hate wa tooi Mada mada ueniya sora ga aru Sore ga shiawase.

5 Shiawasette nandaro Hitsuji ni kiite mita Nushi o sagashite yuka koto sa Hitsuji wa naita Ookami domo ga osotte mo Kainushi san no koe ni Mimi o mukete rya anshin sa Sore ga shiawase.


Download ppt "Shiawasette Nandaro (What Do You Think That Happiness Is?)"

Similar presentations


Ads by Google