Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LITHUANIA MEETING NOVEMBER 2013. SEPTEMBER 2013 ACTION 1 A FAIR PARTICIPATION.

Similar presentations


Presentation on theme: "LITHUANIA MEETING NOVEMBER 2013. SEPTEMBER 2013 ACTION 1 A FAIR PARTICIPATION."— Presentation transcript:

1 LITHUANIA MEETING NOVEMBER 2013

2 SEPTEMBER 2013 ACTION 1 A FAIR PARTICIPATION

3 OUR LOCAL SOCIAL PARTNER BARTIN TRADITIONAL HANDCRAFTS ORGANIZATION PARTICIPATED IN LUNEN FAIR IN GERMANY IN SEPTEMBER 2013

4 OUR HANDCRAFTS EXHIBITION IN OUR SISTER CITY LUNEN IN GERMANY

5 HANDCRAFTS EXHIBITION IN LUNEN

6 SEPTEMBER 2013 ACTION 2 CELEBRATION OF A WEEK ABOUT ART AND VOCATION «WEEK OF AHİ-COMMUNITY»

7 WE PARTICIPATED IN AHI-COMMUNITY WEEK ACTIVITIES AHI-COMMUNITY, WHICH IS A TRADITIONAL PHILOSOPHY DATING BACK TO XIII th CENTURY, PROVIDES TURKISH PEOPLE WITH SKILLS IN ART AND PROFESSION. THIS PHILOSOPHY HAS ETHICAL RULES AND MORALS WHICH ORDER SOCIAL ECONOMY.

8 AHI-COMMUNITY WEEK INVITATION CARD

9 Refrain your eye from illicit AHI-COMMUNITY ADVICE

10 A AHI-COMMUNITY ADVICE Hİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Do not eat illicit.

11 A AHI-COMMUNITY ADVICE Hİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Do not drink illicit.

12 A AHI-COMMUNITY ADVICE Hİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Be true, patient and strong

13 AHİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Do not tell lie

14 AHİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Do not start speaking before your elders

15 AHİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Do not cheat anyone

16 AHİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Be happy with what you have

17 AHİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Do not run after worldly wealth

18 AHİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Do not miscalculate and mismeasure

19 AHİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Be merciful and forgiver when you have the power

20 AHİ-COMMUNITY ADVICE AHI-COMMUNITY ADVICE Be generous even when you are in need

21 CELEBRATION PROGRAMME

22 AHİLİK : JUSTICE, BROTHERHOOD AND COMMON VALUES

23 AUDIENCE IN THE CELEBRATION OF AHI-COMMUNITY WEEK

24 OCTOBER 2013 ACTION 1 A VISIT TO AN NGO «BARTIN TRADITIONAL HANDCRAFTS ORGANIZATION»

25 HANDCRAFTS EXHIBITION IN BARTIN, TURKEY

26 OUR PARTICIPANTS IN THE EXHIBITION

27

28

29 OCTOBER 2013 ACTION 2 A VISIT TO BARTIN TRADE AND INDUSTRY CHAMBER CHAIRMAN CİHAT ÇAKIR WHO IS A GRADUATE FROM OUR SCHOOL

30 OUR PRESENT MODEL SHIP MADE BY SHIP-BUILDING DEPARTMENT STUDENTS OF OUR SCHOOL

31 OCTOBER 2013 ACTION 3 LOCAL NEWSPAPER NEWS AS A MEANS OF DISSEMINATION PHASE OF THE PROJECT

32 http://www.bartinhergungazetesi.com/haber.php?id=4500 http://yurthaber.mynet.com/bartin-haberleri/ogretmen-ve- ogrencilerden-proje-kapsaminda-ziyaret-1118446 http://www.bartinbelediyesi.com/haber.asp?id=2686

33 Ö ğretmen ve Ö ğrencilerden Proje Kapsamında Ziyaret 24.10.2013 14:08:46 Bartın Teknik ve End ü stri Meslek Lisesi ve Arıt Ç ok Programlı Lisesi ö ğretmen ve ö ğrencilerinden oluşan bir gurup Bartın Belediyesi ’ nin El Sanatlarını Destekleme Projesi ç er ç evesinde kurulan Geleneksel El Sanatları Derneği ’ ni ziyaret ettiler. Derneğin eski belediye hizmet binası arkasındaki teşhir salonunda, Avrupa Birliği Hayat Boyu Ö ğrenme Programı Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi kapsamında “ Sosyal Ekonomi Becerilerinin Mesleki Eğitimle b ü t ü nleştirilmesi" adlı proje ç er ç evesinde ger ç ekleşen ziyarette ö ğretmen ve ö ğrenciler dernekteki el emeği g ö z nuru ç alışmaları incelediler. Konuyla ilgili a ç ıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın Geleneksel El Sanatları Derneği ’ nin Bartın Belediyesi ’ nin Sosyal Ekonomi Becerilerinin Mesleki Eğitimle B ü t ü nleştirilmesi ile ilgili projelerinden biri olduğunu s ö yleyerek belediye olarak halka faydalı olacak sosyal projeleri desteklediklerini s ö yledi. Başkan Akın „ Belediye olarak halka fayda sağlayacak sosyal projeleri ve eğitimi her fırsatta destekliyoruz. Bu bağlamda belediyemiz ö nc ü l ü ğ ü nde Geleneksel El Sanatları Derneği kurduk. Geleneksel el sanatlarımızı ü reten kişilerden oluşan derneğimiz 2011 yılında kuruldu ve şu anda 165 ü yesi bulunmaktadır. Derneğimizi ü lkemizin değişik illerinde d ü zenlenen fuar, festival vb. etkinliklere g ö nderiyoruz. Bu dernek sayesinde hem Bartın ’ ın, hem el sanatlarımızın tanıtımı yapılıyor, hem de buralarda satılan ü r ü nler ev hanımlarımıza gelir olarak d ö n ü yor “ dedi.


Download ppt "LITHUANIA MEETING NOVEMBER 2013. SEPTEMBER 2013 ACTION 1 A FAIR PARTICIPATION."

Similar presentations


Ads by Google