Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BBS 1990-1994 DISKUSNÉ SKUPINY, FÓRA https://groups.google.com/forum.

Similar presentations


Presentation on theme: "BBS 1990-1994 DISKUSNÉ SKUPINY, FÓRA https://groups.google.com/forum."— Presentation transcript:

1

2 BBS 1990-1994

3 E-MAIL

4 DISKUSNÉ SKUPINY, FÓRA https://groups.google.com/forum

5 WINDOWS

6

7 INTERNET EXPLORER

8 WWW sites

9 P/E RATIO P/E ratio = price earnings cena akcie ročný zisk na akciu =

10 PRÍKLAD 200820092010 Dividenda na akciu 1 €1,1 €1,21 € Cena akcie k 31.12. 10 € Vypočítajte P/E ratio a rastúcu perpetuitu. Je akcia nadhodnotená alebo podhodnotená?

11 P/E ratio k 31.12.2010 je 10/1,21 = 8,26

12

13 CENA FIRMY História ziskov Výhľad na zisky Výhľad na cenu akcie do budúcnosti

14 TRHOVÁ KAPITALIZÁCIA Počet akcií krát cena akcie

15 Burzový index Dow Jones Industrial Average DJIA nie je váhovaný kapitalizáciou Hang Seng je váhovaný

16 Burzy NYSE, NASDAQ, COMEX Londýn, Tokyo, Franfurkt, Singapúr, Hong Kong

17 Pasívne a aktívne spravované fondy Indexové fondy ETF - Exchange Traded funds

18 Burton Malkiel - 1973 “A blindfolded monkey throwing darts at a newspaper’s financial pages could select a portfolio that would do just as well as one carefully selected by experts.”

19 Rob Arnott, CEO of Research Affiliates randomly selected 100 portfolios containing 30 stocks from a 1,000 stock universe. They repeated this processes every year, from 1964 to 2010

20 From 1964 to 2011, the annualized return for the 1,000 stocks used by Research Affiliates was 9.7 percent. The 30 largest companies in the 1000 made up about 40 percent of the capitalization weight, but their return was only 8.6 percent annually. The other 970 stocks made up 60 percent by capitalization weight and their return was 10.5 percent annually. That’s a 0.8 percent per year premium return for smaller stocks over the 1,000 stock universe and a 1.9 percent premium return over the largest stocks.

21 Videl niekto bublinu?

22

23

24

25

26 DOT COM firmy


Download ppt "BBS 1990-1994 DISKUSNÉ SKUPINY, FÓRA https://groups.google.com/forum."

Similar presentations


Ads by Google