Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 3: Dispensatie foe da Wet Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming.

Similar presentations


Presentation on theme: "Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 3: Dispensatie foe da Wet Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming."— Presentation transcript:

1 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 3: Dispensatie foe da Wet Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming

2 Fa a ben waka so fara Dem fosi 4 dispensatie, Gado ben wroko soso nanga gnade A ben poeroe dem komopo foe Egypti, verloesoe dem na da Redi Zee, en A ben steun dem tapoe da drei sabana

3 Israel no ben gi Gado grantangi leki fa a fiti Dem ben knoroe Dem ben tesi Gado – efoe A kan sorgoe dem dorodoro Ma Gado ben wroko soso nanga lobi, no bikasi Israel ben waarti wan sani En Gado ben membre Hem pramisi na Abraham

4 So srefi Gado wroko nanga wi A no de bikasi wi lobi Gado so foeroe A no de bikasi foe wi talenti efoe wi moi fasi A de bikasi Gado lobi wi, en Gado de lobi

5 Gado ben gi dem wan njoen tesi Gado ben gi Israel wan kans foe meki wan akkorderi nanga Hem abra da wet Israel ben moesoe si dati a no man hori da wet, en begi Gado nanga saka-fasi Ma Israel ben taki: Ala da sani disi Gado taki, wi sa doe Now dem abi frantwoortoe foe gi jesi na da wet, efoe pai da kostoe foe broko hem

6 Da frantwoortoe ondro da wet Efoe joe sa… dan joe sa de… Israel sa de wan spesroetoe goedoe… wan kownoekondre foe priester en wan santa natie

7 Da wet – no poti efoe poeroe Deut. 4:1. We now, arki, O Israël, na dem wet nanga dem kroetoe disi mi leri oen, foe doe dem so dati oen kan tan na libi, en go na ini, wini da kondre disi MASRA, da Gado foe dem tata foe oen ben gi oen. 2. Oen no sa poti moro foeroe woortoe leki mi sa komanderi oen, en oen no sa poeroe iniwan woortoe toe, foe oen kan hori dem komanderi foe MASRA oen Gado, disi mi komanderi oen.

8 Da wet Jakobus 2:10 Bikasi da soema disi hori da heri wet, ma a broko wan pisi nomo, tokoe a broko da heri wet. Gal. 3:10 Bikasi ibri soema disi de na ondro dem wroko foe da wet de na ondro wan floekoe; bikasi a de skrifi taki: Floekoe de na tapoe ibri soema disi no hori doro foe doe alasani disi de skrifi na ini da boekoe foe da wet!

9 Wan fout fasi foe denki abra da wet Som soema denki dati bikasi joe no man hori da wet, dan Gado froestan, en A loekoe doro Hem finga – A no de so streng… Dem taki: Efoe joe broko da wet foe wan boen reden, a no de wan sondoe… Disi wi kari “situation ethics”

10 Soema kan hori da wet? No wan soema – dan wi moesoe de so boen leki Gado. Wan soema nomo ben doe so – Jezus Kristus, disi de Gado. Wi moesoe leri disi, en no prodo na fesi foe Gado moro

11 Israel ben abi foe hori da heri wet Da moreel wet – dem 10 gebod – Exodus 20 Da sociaal wet (dem kroetoe) – Exodus 21-23 Da ceremonieel wet – Exodus 24-31

12 Da moreel wet Dem 10 gebod ben sori fa Gado natuur wani wi foe libi Nanga Hemsrefi #1-4 Nanga tra libisoema #5-10

13 Dem kroetoe (sociaal wet) Disi go moro fin’fini na ini fa libisoema moesoe doe mee nanga tra libisoema A gi bepaalde strafoe foe dem soema disi broko dem wet

14 Da ceremonieel wet Disi abi te maak nanga dem fosi fo gebod – fa wi de nanga Gado A leri wi dati dede de da paiman foe sondoe. A sori wi dati wan onschuldig substitie kan teki wi presi foe wi sondoe ede “da lam foe Gado, disi teki da sondoe foe grontapoe tjari gowe”

15 Relatie nanga Gado Israel no ben man de wan kownoekondre foe priester, so dem poti priester soso leki dem famiri foe Aaron. Da tabernakel ben de foe jepi nanga da broko wet; anders Gado doro Hem santa natuur ben abi foe figi Israel poeroe krin’krin

16 Da sacrifice ben de tijdelijk Rom. 3:25 Gado ben seti Hem na fesi leki wan verzoen-ofrandi doro bribi na ini Hem broedoe, foe sori Hem gerechtigheid foe gi pardon foe dem sondoe disi wi ben doe kaba, nanga da pasensi foe Gado; Heb. 9:15 Bikasi foe disi, A de da mindriman foe da njoen testamenti, so dati doro Hem dede, A ben pai foe dem sondoe disi ben de na ondro da fosi testamenti, so dati dem soema disi A ben kari sa kisi da pramisi foe da erfenis foe teego.

17 Fa Israel kan kom na Gado Israel no ben abi wan tra fasi foe kom boiti doro da tabernakel en priester systeem. Gado no ben sori gnade moro, ma Gado ben sori sari-hati doro dem Tabernakel ofrandi. Gnade – Gado gi san joe no verdini- Hem gerechtigheid Sari-hati – Gado no gi joe san joe verdini (hel) so dati joe kan vertrouw tapoe Hem gnade en kisi verloesoe

18 Israel na ondro da wet A ben tan na ondro da wet 1500 jari langa Wan pisi foe da wet ben abi te maak nanga da presi foe aanbegi Gado na ini da pramisi kondre

19 Israel pori na ondro da wet Fosi, dem ben abi wan theocracy (Gado srefi ben tiri dem) doro dem kroetoeman. Gado ben opo 14 – 13 man, wan oema foe Otniel go miti Samuel Di Israel ben aksi Samuel foe a kownoe, foe taki troe, dem ben trowe Gado leki dem kownoe, disi ben wroko doro dem kroetoeman

20 Israel broko saka na ondro dem kroetoeman Richteren 21:25 Na dem dei dati, no wan kownoe ben de na ini Israël, en ibri man ben doe san disi ben boen na ini hem egi ai. Dem ben go na ini apostacy – dem trowe da waarheid foe Gado

21 Israel na ondro dem kownoe A ben go pikinso moro boen na da bigin Dem poti da wet na hem presi, en dem ben opo da tempel na ini Jerusalem. Dem ben gebruiki dem ofrandi Ma binnenkort da kondre ben pori helemaal, en go na ini apostacy toe, da Israel (noord) moro snel leki Juda (zuid)

22 Baka da ballingschap 70 jari foe ballingschap ben genees Israel foe afgodrei A ben tai nanga da wet foe troe, ma a no ben froestan da doel foe da wet.

23 Baka da ballingschap Dem ben hori da dorosei foe da wet, ma di Jezus ben kom, (disi ben meki na ondro da wet – Gal. 4:4) disi ben sori san da wet wani taki, dem ben kruisi Hem. Jn. 19:15Ma dem ben bari taki: Tjari Hem gowe! Tjari Hem gowe! Kruisi Hem! Pilatus ben aksi dem taki: Mi sa kruisi oen Kownoe? Dem bigi priester ben piki taki: Wi no abi wan kownoe boiti da keizer.

24 Gado ben trowe Israel leki wan natie Lo-ammi – “foe Gado taki..oen no de mi pipel (Hosea 1:8-9) A no abi wan kondre moro (Deut. 28:63-67) A no abi sacrifice moro A no abi wan priestschap moro A no sabi sari-hati moro A no abi hopoe moro

25 Ma Jezus leki dem messias ben teki dem sondoe… Jesaja 53:6 Wi alamala de leki skapoe disi ben lasi pasi; wi ben drai ibriwan foe teki hem egi pasi; en MASRA ben poti da sondoe foe wi alamala na hem tapoe. Gado ben poti dem sondoe tapoe Jezus, en wan dei dem sa loekoe na Hem disi dem ben djoekoe

26 San da wet de:wan openbaring Da wet sori wi san na sondoe: Rom. 3:20 Foe dat'ede nanga dem wroko foe da wet, no wan soema sa kom regtvaardiki na Hem fesi; bikasi nanga da wet wi kom sabi san na sondoe.

27 Da wet de wan openbaring Wi sabi san na libisoema: Rom. 7:7. San wi sa taki dan? Da wet de sondoe? Gado moesoe kibri wi! Nono, mi no ben sabi sondoe boiti nanga da wet; bikasi mi no ben sabi bigi-ai boiti dati da wet ben taki: Joe no moesoe abi bigi-ai. 8. Ma sondoe, disi ben soekoe wan okasi nanga da komanderi, ben wroko ala sortoe bigi-ai na mi ini. Bikasi sondro da wet, sondoe dede kaba. Wi abi wan sondoe hati

28 San da wet sori wi? Da santa fasi foe Gado Rom. 7:12 Na so da wet de santa, en da komanderi de santa en opregti en boen.

29 San da wet eis? Jakobus 2:10 Bikasi da soema disi hori da heri wet, ma a broko wan pisi nomo, tokoe a broko da heri wet.

30 San da wet doe? A poti wi na ondro floekoe Gal. 3:10 Bikasi ibri soema disi de na ondro dem wroko foe da wet de na ondro wan floekoe; bikasi a de skrifi taki: Floekoe de na tapoe ibri soema disi no hori doro foe doe alasani disi de skrifi na ini da boekoe foe da wet! Da wet sabi leti kroetoe, ma a no sabi sar’ati kwet’kweti. Rom. 3:19Now wi sabi dati dem sani disi da wet de taki, a de taki gi dem soema disi de na ondro da wet; foe ibri mofo sa tapoe, en heri grontapoe sa verdini strafoe na fesi foe Gado.

31 Da wet sori wi dati bribi nomo kan verloesoe wi Gal. 3:23 Ma fosi bribi ben kom, dem ben hori wi na ondro da wet foe kibri wi gi da bribi disi A ben sa sori moro lati. Gal. 2:16 Wi sabi dati wan soema no kan kom regtvaardiki nanga dem wroko foe da wet, ma nanga da bribi foe Jezus Kristus nomo. So leki wi ben bribi na ini Jezus Kristus, wi ben sa kom regtvaardiki doro da bribi foe Kristus, en no doro dem wroko foe da wet, bikasi no wan soema kan kom regtvaardiki doro dem wroko foe da wet.

32 Da doel foe da wet Sori Israel foe kom na Kristus leki dem wan enkri hopoe foe verloesoe. Gal. 3:24 Foe dat'ede da wet ben de wi leriman foe tjari wi kom na Kristus, so dati wi kan kom regtvaardiki doro bribi. Ma libisoema ben denki dati dem de boen foe hori da dorosei foe da wet nomo, sondro dem hati kenki.

33 Oplossing… Rom. 10:4 Bikasi Kristus de da kaba foe da wet foe gerechtigheid gi ibri soema disi de bribi. Da wet ben kaba na Calvarie

34 Jezus Kristus wawan ben hori da wet Gal. 4:4Ma di da juisti tem ben doro, Gado ben seni Hem Manpikin kom, disi wan oema ben meki Hem, en a ben meki Hem na ondro da wet, Kristus ben hori ala dem eis foe da wet, en dem feanti srefi no ben man feni sondoe na ini hem libi. A no ben doe sondoe: I Pet. 2:22 Hem disi noiti ben doe sondoe, en noiti ben kori nanga Hem mofo;

35 Ma da santa-fasi foe Kristus no ben jepi wi Kristus ben kisi ala tesi leki wi ben kisi dem, ma A no ben doe sondoe. Ma A ben gi Hem libi abra, en tron wan floekoe gi wi. Tori 13:39 En nanga Hem ala soema disi bribi kom regtvaardiki foe alasani, alwasi da wet foe Mozes no ben kan meki oen kom regtvaardiki.


Download ppt "Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 3: Dispensatie foe da Wet Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming."

Similar presentations


Ads by Google