Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Henk Schellen 2003 Vertigo 06H29 Tel 2651

Similar presentations


Presentation on theme: "Henk Schellen 2003 Vertigo 06H29 Tel 2651"— Presentation transcript:

1 Henk Schellen 2003 Vertigo 06H29 Tel 2651
College Lucht en Vocht Henk Schellen 2003 Vertigo 06H29 Tel 2651

2 Vochttransportmechanismen
Aggregatietoestand Mechanisme Drijvende kracht Waterdamp Diffusie Verschil in partiële dampdruk Convectie Verschil in totale luchtdruk Water Capillariteit Verschillen in capillaire zuiging Zwaartekracht De massa Druk Verschillen in totale uitwendige druk

3 Vochttransportmechanismen
Aggregatietoestand Mechanisme Drijvende kracht Waterdamp Diffusie Verschil in partiële dampdruk Convectie Verschil in totale luchtdruk Water Capillariteit Verschillen in capillaire zuiging Zwaartekracht De massa Druk Verschillen in totale uitwendige druk

4

5

6

7 Poreuze materialen en vochttransport Damptransport door diffusie
Waterdampgeleidingscoëfficiënt Dampdiffusieweerstand Glaser-methode Dampremmende lagen

8 Lage weerstand tegen diffusie
Poreuze materialen Poriënstructuur van UF-schuim Hoge porositeit Lage weerstand tegen diffusie

9 Poreuze materialen en vochttransport

10 Maximale dampspanning Psat() Relatieve vochtigheid
Ter herinnering Dampspanning PD Maximale dampspanning Psat() Relatieve vochtigheid

11 Dampspanning [Pa]

12 RV=50 % Psat(20)=2340 Pa Pv=0,5*Psat(20)=1170 Pa

13 RV=50 % Psat(20)=2340 Pa Pv=0,5*Psat(20)=1170 Pa dew=9,3 oC

14 Maandgemiddelden De Bilt (KNMI)

15 Waterdampgehalte buiten

16 Analogie warmte- en vochttransport
dx x

17 Analogie warmte- en vochttransport
,Pv dx x

18 Waterdampdiffusie in materiaal
 = dampdiffusieweerstandsgetal [-]

19 Waterdampdiffusie in materiaal
gv pv1 pv2 Z

20 Waterdampdiffusie in materiaal
gv pv1 pv2 Z

21 Serie-schakeling z1 z2 z3 z3 pe pi Ztot=z1+z2+z3+z4
= ((d)1 + (d)2 + (d)3 + (d)4)/a

22 Temperatuurverloop in constructie
1 Rci 2 Rl j n-1 n i

23 Temperatuur- en dampspanningsverloop in constructie
1 di 2 dtot Pj n-1 n pi

24 Methode Glaser

25 Methode Glaser

26 Materiaalgegevens Min. wol baksteen pleister beton spouw d - 0,08 0,06
0,04 0,1 0,01 100 1,5 15 30 d 2 1 R 0,13

27 Materiaalgegevens Min. wol baksteen pleister beton spouw d - 0,08 0,06
0,04 0,1 0,01 100 1,5 15 30 d 8 0,3 2 1 R 0,17 0,13

28 d - 0,08 0,06 0,04 0,1 0,01 100 1,5 15 30 d 8 0,3 2 1 R 0,17 0,13 pv 520 1170 20 psat 2340

29 d - 0,08 0,06 0,04 0,1 0,01 100 1,5 15 30 d 8 0,3 2 1 R 0,17 0,13 pv 520 1170 0,4 0,8 15,0 17,6 18,6 18,7 20 psat 2340

30 20 18,7 17,6 15,9 10 -lijn 0,8 0,4  (oC) 0,1 0,5 8 1,5 d

31 20 2500 18,7 17,6 15,9 10 2158 2000 -lijn 0,8 0,4 1500 Pi=1170 1000 P*-lijn 648 Pe=520  (oC) 500 Pv(Pa) 0,1 0,5 8 1,5 d

32 d - 0,08 0,06 0,04 0,1 0,01 100 1,5 15 30 d 8 0,3 2 1 R 0,17 0,13 pv 520 1170 0,4 0,8 15,0 17,6 18,6 18,7 20 psat 630 648 1808 2014 2144 2158 2340

33 -lijn P*-lijn Psat-lijn 20 10 2158 2000 1500 Pi=1170 1000 648 Pe=520
18,7 17,6 15,9 10 2158 2000 -lijn 1500 0,8 0,4 Pi=1170 1000 P*-lijn Psat-lijn 648 Pe=520  (oC) 500 Pv(Pa) 0,1 0,5 8 1,5 d

34 -lijn P*-lijn Psat-lijn 20 10 2158 2000 1500 Pi=1170 1000 648 Pe=520
18,7 17,6 15,9 10 2158 2000 -lijn 1500 0,8 0,4 Pi=1170 1000 P*-lijn Psat-lijn 648 Pe=520  (oC) 500 Pv(Pa) 0,1 0,5 8 1,5 d

35 psat pe pi Ze Zi

36 Methode Glaser psat pe pi Ze Zi

37 Methode Glaser psat pe pi Ze Zi

38 Methode Glaser psat pe pi Ze Zi

39 Methode Glaser psat pe pi Ze Zi gv = 468*10-10 kg/m2s = 0,17 g/m2h

40 Dampremming binnen of buiten?
Intern I = 20 oC i=100 % Ri=0,13 m2K/W Stel 80 mm isolatie Rc = 0,08/0.04=2 Rl = 2,17 Extern e = -10 oC e =100 % Re=0,04 m2K/W

41 Dampremming binnen of buiten?
= 0,55 laag = 0,25*2*30/2,17 = 6,9 -10 20  0,55 6,9 Ps 260 270 500 850 1350 2100 2340

42 Dampremming binnen of buiten?
= 0,55 laag = 0,25*2*30/2,17 = 6,9 -10 -9,5 -2,6 4,4 11,3 18,2 20  0,55 6,9 Ps 260 270 500 850 1350 2100 2340

43 Dampremming binnen of buiten?
2100 2100 extern intern extern intern 270 270 Dampremming buiten Dampremming binnen

44 Dampremming binnen of buiten?
2100 2100 1350 1350 extern intern extern intern 1170 1170 850 850 500 500 270 270 Dampremming buiten Dampremming binnen

45 Dampremming binnen of buiten?
2100 2100 1350 1350 extern intern extern intern 1170 1170 850 850 500 500 260 260 Dampremming buiten Dampremming binnen

46 Oppervlaktespanning

47 Capillair transport

48 Poreuze materialen en hygroscopisch vocht
Moleculaire adsorptie: Adhesie moleculen waterdamp en vaste materie Geadsorbeerd water in porie

49 Hygroscopisch vochtgehalte


Download ppt "Henk Schellen 2003 Vertigo 06H29 Tel 2651"

Similar presentations


Ads by Google