Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Lucht en Vocht College Lucht en Vocht Henk Schellen 2003 Vertigo 06H29 Tel 2651.

Similar presentations


Presentation on theme: "Lucht en Vocht College Lucht en Vocht Henk Schellen 2003 Vertigo 06H29 Tel 2651."— Presentation transcript:

1 Lucht en Vocht College Lucht en Vocht Henk Schellen 2003 Vertigo 06H29 Tel 2651

2 Lucht en Vocht Vochttransportmechanismen AggregatietoestandMechanismeDrijvende kracht Waterdamp DiffusieVerschil in partiële dampdruk ConvectieVerschil in totale luchtdruk Water CapillariteitVerschillen in capillaire zuiging ZwaartekrachtDe massa Druk Verschillen in totale uitwendige druk

3 Lucht en Vocht Vochttransportmechanismen AggregatietoestandMechanismeDrijvende kracht Waterdamp DiffusieVerschil in partiële dampdruk ConvectieVerschil in totale luchtdruk Water CapillariteitVerschillen in capillaire zuiging ZwaartekrachtDe massa Druk Verschillen in totale uitwendige druk

4 Lucht en Vocht

5

6

7 Damptransport Poreuze materialen en vochttransport Damptransport door diffusie –Waterdampgeleidingscoëfficiënt –Dampdiffusieweerstand –Glaser-methode –Dampremmende lagen

8 Lucht en Vocht Poreuze materialen Poriënstructuur van UF-schuim Hoge porositeit Lage weerstand tegen diffusie

9 Lucht en Vocht Poreuze materialen en vochttransport

10 Lucht en Vocht Ter herinnering Dampspanning P D Maximale dampspanning P sat (  ) Relatieve vochtigheid

11 Lucht en Vocht Dampspanning [Pa]

12 Lucht en Vocht RV=50 % P v =0,5*P sat (20) =1170 Pa P sat (20)=2340 Pa

13 Lucht en Vocht RV=50 % P v =0,5*P sat (20) =1170 Pa  dew =9,3 o C P sat (20)=2340 Pa

14 Lucht en Vocht Maandgemiddelden De Bilt (KNMI)

15 Lucht en Vocht Waterdampgehalte buiten

16 Lucht en Vocht Analogie warmte- en vochttransport x  dx

17 Lucht en Vocht Analogie warmte- en vochttransport x ,P v dx

18 Lucht en Vocht Waterdampdiffusie in materiaal  = dampdiffusieweerstandsgetal [-]

19 Lucht en Vocht Waterdampdiffusie in materiaal p v1 p v2 gvgv Z

20 Lucht en Vocht Waterdampdiffusie in materiaal p v1 p v2 gvgv Z

21 Lucht en Vocht Serie-schakeling pepe pipi z1z1 z2z2 z3z3 z3z3 Z tot =z 1 +z 2 +z 3 +z 4 = ((  d) 1 + (  d) 2 + (  d) 3 + (  d) 4 )/  a

22 Lucht en Vocht Temperatuurverloop in constructie ee ii RlRl  R ci jj 1 2 n-1 n

23 Lucht en Vocht Temperatuur- en dampspanningsverloop in constructie pepe pipi  d i PjPj  d tot 1 2 n-1 n

24 Lucht en Vocht Methode Glaser

25 Lucht en Vocht Methode Glaser

26 Lucht en Vocht d-0,080,060,040,10,01-  -1001, dd , R 0,13 beton pleister Min. wol spouwbaksteen Materiaalgegevens

27 Lucht en Vocht d-0,080,060,040,10,01-  -1001, dd -80,1-1,50,3- -20, R 1,50,170,10,010,13 beton pleister Min. wol spouwbaksteen Materiaalgegevens

28 Lucht en Vocht d-0,080,060,040,10,01-  -1001, dd -80,1-1,50,3- -20, R 1,50,170,10,010,13 pvpv  020 p sat

29 Lucht en Vocht d-0,080,060,040,10,01-  -1001, dd -80,1-1,50,3- -20, R 1,50,170,10,010,13 pvpv  00,40,815,017,618,618,720 p sat

30 Lucht en Vocht 10 dd 8 0,1 1,5 0,5  ( o C) 18,7 17,6 15,9 0  -lijn 0,8 0,4 20

31 Lucht en Vocht P e = P v (Pa) dd 8 0,1 1,5 0,5  ( o C)  -lijn P * -lijn P i = ,7 17,6 15,9 0,8 0,4

32 Lucht en Vocht d-0,080,060,040,10,01-  -1001, dd -80,1-1,50,3- -20, R 1,50,170,10,010,13 pvpv  00,40,815,017,618,618,720 p sat

33 Lucht en Vocht P e = P v (Pa) dd 8 0,1 1,5 0,5  ( o C) P sat -lijn  -lijn P * -lijn P i = ,7 17,6 15,9 0,8 0,4

34 Lucht en Vocht P e = P v (Pa) dd 8 0,1 1,5 0,5  ( o C) P sat -lijn  -lijn P * -lijn P i = ,7 17,6 15,9 0,8 0,4

35 Lucht en Vocht pepe pipi ZeZe ZiZi p sat

36 Lucht en Vocht Methode Glaser pepe pipi ZeZe ZiZi p sat

37 Lucht en Vocht Methode Glaser pepe pipi ZeZe ZiZi p sat

38 Lucht en Vocht Methode Glaser pepe pipi ZeZe ZiZi p sat

39 Lucht en Vocht Methode Glaser pepe pipi ZeZe ZiZi p sat g v = 468* kg/m 2 s = 0,17 g/m 2 h

40 Lucht en Vocht Dampremming binnen of buiten? Extern  e = -10 o C  e =100 % R e =0,04 m 2 K/W Intern  I = 20 o C  i =100 % R i =0,13 m 2 K/W Stel 80 mm isolatie R c = 0,08/0.04=2 R l = 2,17

41 Lucht en Vocht Dampremming binnen of buiten?  e = 0,04*30/2,17 = 0,55  laag = 0,25*2*30/2,17 = 6,9   0,556,9 PsPs

42 Lucht en Vocht Dampremming binnen of buiten?  e = 0,04*30/2,17 = 0,55  laag = 0,25*2*30/2,17 = 6,9  -10-9,5-2,64,411,318,220  0,556,9 PsPs

43 Lucht en Vocht Dampremming buitenDampremming binnen externinternexternintern Dampremming binnen of buiten?

44 Lucht en Vocht Dampremming buitenDampremming binnen externinternexternintern Dampremming binnen of buiten?

45 Lucht en Vocht Dampremming buitenDampremming binnen externinternexternintern Dampremming binnen of buiten?

46 Lucht en Vocht Oppervlaktespanning

47 Lucht en Vocht Capillair transport

48 Lucht en Vocht Poreuze materialen en hygroscopisch vocht Moleculaire adsorptie: Adhesie moleculen waterdamp en vaste materie Geadsorbeerd water in porie

49 Lucht en Vocht Hygroscopisch vochtgehalte


Download ppt "Lucht en Vocht College Lucht en Vocht Henk Schellen 2003 Vertigo 06H29 Tel 2651."

Similar presentations


Ads by Google