Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Love cycli ng, go Dutch September 26th, Sirmingham Henk Beerten, Alderman, Transport Nijmegen megen.

Similar presentations


Presentation on theme: "Love cycli ng, go Dutch September 26th, Sirmingham Henk Beerten, Alderman, Transport Nijmegen megen."— Presentation transcript:

1 Love cycli ng, go Dutch September 26th, Sirmingham Henk Beerten, Alderman, Transport Nijmegen megen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 -anelfietaroutes stctdolijke knoop- werklocatie VO I MBO (> 1000 leerlingen) WAO I UnivAr'CitAit -Route 1 Campus Heyendaal- Lent -DeGrift 10 km - 5 kmgereed -0,9 km in uitvoering -0,4 realisatie 2014 (fietstunnel) -3,7km in planning -Route2 Campus Heyendaal - Lent-Ressen 9,4 km - 5,9 kmgereed - 1,1km in uitvoering -upgraden 2,4 km Route3 Malden 8,2 km -4,8kmgereed -upgraden3,4 km Route4 Wijchen 8,2 km- 46% gereed- nog upgraden 3,8 km Route 5 Heumen 5,9 km- 100%gereed -Route6 Beuningen 3,9km- 2,7 km gereed -Route 7 Beuningen -campus Heyendaal 6km -1 kmgereed -2,3kmin uitvoering(w.o.fietstunne l) -2,7km realisatie 2014 -Route8Neerbos ch-De0versteek - Doornik 5,7 km - 51% gereed - 1,8 km in uitvoering - 0,5 km in planning Netwerk snelfietsroutes Nijmegen Duurzaam Bereikbaar -in uitvoering -in planning fietstunnel-fietsbrug

26

27

28 dukenburg nOVIO teeh

29 -anelfietaroutes stctdolijke knoop- werklocatie VO I MBO (> 1000 leerlingen) WAO I UnivAr'CitAit -Route 1 Campus Heyendaal- Lent -DeGrift 10 km - 5 kmgereed -0,9 km in uitvoering -0,4 realisatie 2014 (fietstunnel) -3,7km in planning -Route2 Campus Heyendaal - Lent-Ressen 9,4 km - 5,9 kmgereed - 1,1km in uitvoering -upgraden 2,4 km Route3 Malden 8,2 km -4,8kmgereed -upgraden3,4 km Route4 Wijchen 8,2 km- 46% gereed- nog upgraden 3,8 km Route 5 Heumen 5,9 km- 100%gereed -Route6 Beuningen 3,9km- 2,7 km gereed -Route 7 Beuningen -campus Heyendaal 6km -1 kmgereed -2,3kmin uitvoering(w.o.fietstunne l) -2,7km realisatie 2014 -Route8Neerbos ch-De0versteek - Doornik 5,7 km - 51% gereed - 1,8 km in uitvoering - 0,5 km in planning Netwerk snelfietsroutes Nijmegen Duurzaam Bereikbaar -in uitvoering -in planning fietstunnel-fietsbrug

30 /

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


Download ppt "Love cycli ng, go Dutch September 26th, Sirmingham Henk Beerten, Alderman, Transport Nijmegen megen."

Similar presentations


Ads by Google