Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Dispensationalism Gado Plan foe Dem Tem Introductie – Charles Ryrie Samengesteld door R. Patton Module 6 Les 11Dispensationalism.

Similar presentations


Presentation on theme: "Dispensationalism Gado Plan foe Dem Tem Introductie – Charles Ryrie Samengesteld door R. Patton Module 6 Les 11Dispensationalism."— Presentation transcript:

1 Dispensationalism Gado Plan foe Dem Tem Introductie – Charles Ryrie Samengesteld door R. Patton Module 6 Les 11Dispensationalism

2 Gado abi wan plan foe libisoema, ma A ontwikkel Hem plan na difrenti fasi na ini tem. A sori moro foe Hemsrefi te wi kan gro foe froestan hem Nanga da systeem disi, wi kan tai da Bijbel kom na wan en ala dem pisi kan klop nanga demsrefi. Wi prati da woortoe na wan juisti fasi Module 6 Les 12Dispensationalism

3 Liberal theoloog no lobi hem, bikasi wi taki dati da Bijbel de letterlijk troe te leki dem woortoe srefi foe da heri Bijbel Amillenialist no lobi hem, bikasi dispensationalist de pre-millenialist. Dati wani taki, wi bribi Jezus sa kom baka fosi da millenium Module 6 Les 13Dispensationalism

4 Ultradispensationalist – dispensationalist no go fara nofo… Module 6 Les 14Dispensationalism

5 A sori wan orderlijk fasi foe sori prati foe fa Gado ben wroko na difrenti tem A gi wan filosofie foe geschiedenis – Gado glori sa sori na grontapoe Covenant theologie no si wan doel foe geschiedenis – boen nanga ogri de te leki Gado meki wan njoen sani foe teego Module 6 Les 15Dispensationalism

6 Filosofie foe geschiedenis moesoe abi wan basis theme Covenant theologie – akkorderi foe gnade Dispensationalism – da glori foe Gado A sori progressive openbaring – Gado wroko difrenti fasi, ma A sori moro nanga moro abra Hemsrefi Module 6 Les 16Dispensationalism

7 A gebruiki da normaal fasi foe interpreteer – no allegorie Letterlijk fasi foe loekoe na dem woortoe nanga dem zin na ini da kontext foe historie & grammatica Module 6 Les 17Dispensationalism

8 Dispensatie Da woortoe na ini Grieki: oikonomos – taki foe wan soema disi abi frantwoortoe foe tiri wan oso. Wi feni wan voorbeeld na ini Lukas 16 Wan bas de, en wan man nanga frantwoortoe Da frantwoortoe man moesoe gi antwoord na da bas Efoe a no wroko boen, a kan lasi hem wroko Module 6 Les 18Dispensationalism

9 Dispensatie – frantwoortoe foe tiri wan sani Da man abi frantwoortoe gi Gado A moesoe de betrouwbaar A kan kaba na wan bepaalde tijd Dem tai nanga dem kibri-tori foe Gado A wroko na ini wan tijd period Fondamenti – a de wan fasi da programma seti, en no da tem a seti Module 6 Les 19Dispensationalism

10 Dispensatie Wan sortoe tem disi Gado wroko na wan bepaalde fasi foe bereik Hem doel Gado meki 3 sani pasa Wantoe ordinance go doro te leki dan Tra regulatie stop na da moment dati disi ben de te leki da tem dati Wantoe njoen beginsel disi noiti ben de ete Module 6 Les 110Dispensationalism

11 Dispensatie Gado blesi wi efoe wi gi jesi Gado kroetoe en strafoe wi efoe wi no gi jesi Gado sori wi moro abra Hemsrefi na ini ibri dispensatie Ma a de wan plan, en wan fasi foe verloesoe doro bribi tapoe san Jezus ben doe gi wi tapoe da kruisi Module 6 Les 111Dispensationalism

12 Da marki foe wan dispensatie Fosi, a de da fasi disi Gado tiri grontapoe na da tem dati Tweede, a de da frantwoortoe disi A gi libisoema na ini da njoen relatie Gado abi nanga grontapoe Derde, Gado abi foe gi wan openbaring doro da Bijbel Module 6 Les 112Dispensationalism

13 San pasa nanga dem marki Baka da openbaring, libisoema kan gi jesi, efoe dem kan fadon. Jammer genoeg, so fara ibri leisi libisoema ben fadon, alwasi som no fadon alatem Fa Gado seti da programma Fa Gado tjari verloesoe En dan wan kroetoe kom te libisoema no gi jesi Module 6 Les 113Dispensationalism

14 Dispensationalism sori toe sani A sori dem difrenti fasi disi Gado sori Hemsrefi foe tiri grontapoe na difrenti tem Ma ook toe a sori dati bepaalde pisi foe da openbaring foe Gado go dorodoro, ma A sori moro foe Hemsrefi now – “progressief openbaring” Module 6 Les 114Dispensationalism

15 Sani disi meki wan soema wan dispensationalist A hori Israel apart foe da kerki A interpreteer da Bijbel nanga wan normaal letterlijk manieri – plenary verbal inspiratie op basis foe dem woortoe nanga da historie & context Da hoofd doel de da glori foe Gado Module 6 Les 115Dispensationalism

16 Omeni dispensatie de? A de duidelijk dati wan verschil de na mindri foe da wet nanga gnade – fosi da kruisi en baka da kruisi A de duidelijk toe dati wan verschil sa de na ini da millenium, te wi sa si Kristus Jezus letterlijk tapoe grontapoe leki kownoe Module 6 Les 116Dispensationalism

17 Omeni dispensatie de A de duidelijk dati wan verschil de na mindri foe na fesi foe da fadon na ini sondoe, en baka dati. En moro fara, a de duidelijk dati fosi Abraham, Gado ben wroko nanga heri grontapoe, ma baka Abraham, A ben meki wan akkorderi nanga wan pipel Module 6 Les 117Dispensationalism

18 Omeni dispensatie de Dan da vraag de efoe wan verschil de na mindri foe da tem fosi da zondoe floedoe en baka da sondoe floedoe. Efoe dati de troe, dan joe abi 7 difrenti dispensatie Module 6 Les 118Dispensationalism

19 Baka da floedoe Gado meki dem meti frede libisoema God gi pasi foe njan meti Gado pramisi noiti A sa figi grontapoe poeroe ete wan leisi nanga wan floedoe Lanti kisi toestemming foe kiri moordenaar Module 6 Les 119Dispensationalism

20 Tra vragen Da situatie foe teego – dispensatie ben kom na kaba fosi dati Da wet – Kristus srefi ben de na ondro da wet Da tem foe bigi trobi – a no de wan njoen dispensatie, ma a tjari da dispensatie foe gnade kom na wan kaba Module 6 Les 120Dispensationalism

21 Dispensatie – Innocentie Bijbel: Gen. 1:3-3:6 Frantwoortoe – Wroko tapoe da djari en wini en wroko grontapoe. No njan da froktoe; gemeenschap nanga Gado Kroetoe – floekoe, skin-dede & jeje- dede Module 6 Les 121Dispensationalism

22 Dispensatie – Conscientie Bijbel: Gen. 3:7-8:14 Frantwoortoe – doe boen Kroetoe – Floedoe Module 6 Les 122Dispensationalism

23 Dispensatie – Lanti Bijbel – Gen. 8:15-11:9 Frantwoortoe – foeroe grontapoe; straaf moordenaar Kroetoe – Panja di Gado broeja dem tongo Module 6 Les 123Dispensationalism

24 Dispensatie – Gran avoo Bijbel: Gen. 11:10-Exodus 18:27 Frantwoortoe – Tan na ini da pramisi kondre, bribi tapoe Gado en gi Hem jesi Kroetoe – slavernij na ini Egypti; waka lontoe na ini da woestijn Module 6 Les 124Dispensationalism

25 Dispensatie – da wet foe Mozes Bijbel – Exodus 19:1-Jn. 14:30 Frantwoortoe – Hori da wet; waka nanga Gado Kroetoe – ballingschap Israel & Juda Module 6 Les 125Dispensationalism

26 Dispensatie – gnade Bijbel: Tori 2:1-Openbaring 19:21 Frantwoortoe – Bribi tapoe Jezus en waka nanga Hem Kroetoe- dede, lasi paiman Module 6 Les 126Dispensationalism

27 Dispensatie – Millenium Bijbel - Openbaring 20:1-5 Frantwoortoe – Bribi tapoe Jezus en gi jesi na Hem lanti Kroetoe – Dede, bigi weti troon kroetoe Module 6 Les 127Dispensationalism

28 Dispensational hermeneutics Hermeneutics = fa wi interpreteer da Bijbel. Sortoe methode wi gebruik? Literal, grammatico-historie interpretatie: Wi wroko nanga dem woortoe leki na ini normaal fasi foe taki, ma wi loekoe na da historie en da tongo foe kisi da tori krin Module 6 Les 128Dispensationalism

29 Normaal betekenis Gado gi tongo foe wi kan froestan Hem waarheid en abi gemeenschap nanga Hem. Dus tongo srefi moesoe de sari foe wi kan froestan da waarheid foe Gado En ala dem profeti-taki foe da fosi kom foe Kristus ben kom troe nanga da normaal fasi foe taki Da fasi disi wawan kan meki wi objectief Module 6 Les 129Dispensationalism

30 Dispensationalist Gebruiki da methode disi na ini profeti taki. Tra soema gebruiki da letterlijk methode soms, ma niet nanga profeti- taki Da covenant theoloog no gebruiki da letterlijk methode te a taki foe da toekomst Module 6 Les 130Dispensationalism

31 Dispensationalism & verloesoe Alwasi Gado wroko en tesi na difrenti fasi, alatem verloesoe de da wroko disi komopo foe Gado, no foe libisoema Verloesoe alatem komopo foe da bribi foe wan soema op basis foe da broedoe foe Jezus Kristus. Da doel foe da tesi de foe tjari hem kom si dati a moesoe vertrouw tapoe Gado wawan Module 6 Les 131Dispensationalism

32 Gnade na ini da OT Gado ben gi dem da wet, no bikasi dem soema ben de so boen, ma komopo foe Hem gnade. En A ben taigi dem foe no poti vertrouw tapoe dem egi krakti Dem pramisi ben go doro, ma da wet ben de foe sori dem dati dem ben abi da gnade foe dem pramisi fanowdoe Module 6 Les 132Dispensationalism

33 Gnade nanga da wet Gado ben sori gnade di A ben verkisi Israel Gado ben sori gnade di A ben tjari Israel kom baka na Hem omeni leisi di dem ben doe sondoe Gado ben sori gnade di A ben pramisi wan njoen akkorderi disi sa kom na ini da tem foe da wet (Jeremia 31:32) Module 6 Les 133Dispensationalism

34 Gnade nanga da wet Gado ben sori gnade dem tem dati A ben gi Hem Jeje foe jepi soema na ini da tem foe da wet Gado ben sori gnade foe sori dati A de Jehova Gado (Yahweh) Gado ben sori gnade di A ben meki wan akkorderi nanga David na ini da tem foe da wet Module 6 Les 134Dispensationalism

35 Dispensational leri abra verloesoe Da fondamenti de da dede foe Jezus Da eis na ini ibri dispensatie de bribi Da soema dati dem moesoe bribi tapoe na ini ibri dispensatie de Gado Ma da content foe bribi (o fara dem froestan) kenki na ini dem dispensatie (openbaring kom moro foeroe) Module 6 Les 135Dispensationalism

36 Wantoe belangrijk punt Ibri dispensatie abi wan tesi. Ma a no taki dati da tesi da da fasi foe feni verloesoe! En wi no denki dati foeroe foe dem Israeliet soema ben sabi dati dem ofrandi ben sori Kristus dede na ini da toekomst – ma dem ben kisi pardon foe sondoe foe da tem dati Module 6 Les 136Dispensationalism

37 Dispensationalism & da kerki Da kerki de verschil foe Israel 1.A de Djoe nanga heiden disi moksi makandra na ini wan skin 2.Jezus de da hede foe da skin, en A libi na ini ibri lid foe da kerki, en ibri lid libi na ini da skin foe Kristus toe Module 6 Les 137Dispensationalism

38 Da kerki de verschil foe OT santawan Kristus no ben libi na ini bribiwan te baka da kruisi Kristus no ben tjari Djoe nanga heiden kom makandra te leki baka da kruisi A ben de wan kibri tori na ini da OT Da kerki ben bouw baka da opo go na hemel foe Jezus Kristus (Ef. 4:8-12) Module 6 Les 138Dispensationalism

39 Da kerki vs. Israel Da kerki ben bigin di da Santa Jeje ben dopoe soema na ini da skin foe Kristus – I Kor 12:13; Tori 11:15-16 Paulus loekoe na 3 groepoe: I Kor. 10:32 No meki wan soema naki foetoe fadon, no dem Djoe, efoe dem heiden soema toe, efoe da kerki foe Gado, Module 6 Les 139Dispensationalism

40 Da kerki & Israel Paulus ben taki foe dem pramisi en blesi foe dem Djoe baka da tem disi da kerki ben bigin kaba. Wan verschil de na ini Israel srefi na mindri foe da Djoe disi bribi en da Djoe disi no bribi Da kibri tori foe da kerki de dati Djoe nanga heiden meki wan skin na ini Kristus Module 6 Les 140Dispensationalism

41 Dem bribi abra dem Djoe Dem Djoe disi ben de bribiwan na ini da OT eindelijk sa go na hemel, en dem wan disi no bribi sa go na hel. Ma na ini hemel, wan verschil de na mindri foe Djoe nanga heiden Na ini da millenium, dem Djoe disi no dede sa de na ondro Kownoe Jezus, en feni dem pramisi foe da OT kom troe Module 6 Les 141Dispensationalism

42 Dispensationalism & escha- tology (sani na toekomst) Bigin nanga literal interpretatie foe da Bijbel Si dem OT profeti kom troe letterlijk – efoe disi de troe, dan wi abi wan millenium fanowdoe foe si som pramisi kom troe ete – en niet foe da kerki Module 6 Les 142Dispensationalism

43 Eschatology Da kerki nanga Israel no de wan Pre-tribulation opname foe da kerki (dem amillenial soema denki foe wan post- tribulational opname) 1000 jaar millenium Jezus ben meki wan troe offer foe da kow- noekondre foe David ma dem Djoe no ben wani Module 6 Les 143Dispensationalism

44 Verschil – covenant theologie Dem loekoe na da heri Bijbel leki toe akkorderi– di foe wroko, en di foe gnade. Som poti ete wan – da akkorderi foe verloesoe na mindri foe Gado da Tata & Gado da Pikin A ben bigin na 16e eeuw na ini reactie foe da predestination leri foe Calvin, etc. Module 6 Les 144Dispensationalism

45 Covenant theologie Dem poti da Njoen Testament baka na ini da Owroe Testamenti – dem no hori rekening nanga progressief openbaring. Wi no feni da akkorderi foe wroko efoe foe gnade na ini da Bijbel. Disi de wan sani dati demsrefi gebruiki leki wan basis uitlijn Module 6 Les 145Dispensationalism

46 Ultradispensationalism Poti da kerki niet na Pinkster, ma moro lati na ini da tem foe Paulus Foeroe no bribi tapoe dopoe foe now, efoe avondmaal. Dem de fout, bikasi alwasi som soema kande no ben sabi, Gado ben bigin da kerki tapoe Pinkster Module 6 Les 146Dispensationalism

47 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 1 – Onschuldig Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming Module 6 Les 147Dispensationalism

48 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 1 – Onschuldig Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming Module 6 Les 148Dispensationalism

49 Wi moesoe prati da Bijbel leti II Tim. 2:15 Wroko tranga foe sori joesrefi leki wan boen wrokoman na ini da ai foe Gado, wan wrokoman disi no abi foe kisi sjem, disi prati da woortoe foe waarheid na wan leti fasi. Wi si dati joe kan prati da woortoe foe Gado Ma joe kan prati hem leti efoe nanga fout Module 6 Les 149Dispensationalism

50 A de belangrijk foe sabi fa foe prati da woortoe foe Gado Som leisi wi denki dati da Bijbel stree nanga hemsrefi, ma disi no de troe. Wi de fout – wi no sabi fa foe prati sani disi no de da srefi, bikasi Gado no lei Gado noiti meki fout Gado de da auteur foe da Bijbel Module 6 Les 150Dispensationalism

51 Fa Gado wroko na ini dem dispensatie Ibri dispensatie abi wan tesi Fosi dem tesi ben de eenvoudig, ma hoe moro libisoema ben kom leri, hoe moro frantwoortoe dem ben abi Libisoema moesoe waka na ini da leti foe san Gado sori wi abra Hemsrefi Module 6 Les 151Dispensationalism

52 Ibri dispensatie sori dati man no man hori hem Libisoema ben fadon na ini ibri tesi. Libisoema denki dati dem kan pasa da tesi, ma Gado sori wi dati libisoema de sondari, en a no man jepi hemsrefi Romeini 8:7. Bikasi da skin-prakseri de wan feanti foe Gado; bikasi a no saka na ondro da wet foe Gado; en foe troe, a no man doe so. 8. Da so dem soema disi de na ini da skin-fasi no kan gi Gado prisiri. Module 6 Les 152Dispensationalism

53 Gado poti sebi dispensatie Zeven de da nomroe foe “compleet” Dati wani taki, ala sortoe tesi ben meki, en libisoema fadon na ibri tesi Libisoema no man nanga dem egi tranga – dem abi Gado jepi fanowdoe Module 6 Les 153Dispensationalism

54 Dem dispensatie Dispensatie = oikonomia… wan fasi foe seti sani Na ini da Bijbel, a de da plan Gado abi foe wroko nanga libisoema na wan pisi tem Foe dat’ede wi no abi foe gi jesi na omeni OT gebod disi no de foe wi. Wi no abi foe go na Jerusalem ibri jari foe aanbegi Gado leki a taki na ini Zacharia 14:16-17 Module 6 Les 154Dispensationalism

55 Dem dispensatie Gado tesi libisoema na difrenti fasi na ini dem jari. San wi moesoe stoeka? San de dem tem Sortoe tesi Gado ben gebruiki San libisoema ben doe nanga dem tesi Module 6 Les 155Dispensationalism

56 San na dem dispensatie? Onschuld Konsensi Lanti Pramisi Wet Gnade Kownoekondre Module 6 Les 156Dispensationalism

57 Sortoe fasi wi sa loekoe na dem? Frantwoortoe Da tesi Relatie Pori Kroetoe Gado oplossing Module 6 Les 157Dispensationalism

58 STAP 1 - ONSCHULDIG Adam ben de onschuldig fosi a ben fadon, ma a no ben de regtvaardiki Jezus Kristus, da di foe toe Adam, ben de onschuldig, ma A ben de regtvaardiki toe. Module 6 Les 158Dispensationalism

59 Adam A no ben sabi boen nanga ogri A no ben kisi tesi A ben de onschuldig - wan negatief kwaliteit Module 6 Les 159Dispensationalism

60 Jezus Kristus A ben sabi boen nanga ogri A ben verkisi boen, en A ben trowe ogri A ben de regtvaardiki – wan positief Module 6 Les 160Dispensationalism

61 Adam ben de onschuldig A no ben sabi boen nanga ogri – bikasi Gado ben kibri hem foe njan foe da bon foe sabi boen nanga ogri A no ben firi sjem alwasi a ben de na soso skin Gado sori wi dati a no ben sabi boen nanga ogri fosi nanga da tesi disi A ben gi hem Module 6 Les 161Dispensationalism

62 Gado tesi: Gen. 2:16. En MASRA Gado ben komanderi da man taki: Joe kan njan so meni leki joe wani foe ibri bon foe da djari; 17. Ma foe da bon foe sabi boen nanga ogri, joe no sa njan foe hem; bikasi da dei dati joe sa njan foe hem joe sa dede foe troe. Module 6 Les 162Dispensationalism

63 Onschuldig – da frantwoortoe foe Adam A ben de foe onderhoud da djari Maka nanga onkruid no ben de Ala boen sani ben gro foe hemsefi A ben kan moksi nanga dem meti A ben de wan switi en gemakkelijk wroko Module 6 Les 163Dispensationalism

64 Onschuldig – da tesi Dem no moesoe njan foe da bon, efoe dem sa dede da srefi dei Dede = prati Da srefi dei dem prati foe Gado (jeje- dede), en da srefi dei, dem skin bigin saf’safri foe pori toe te leki dem sa abi skin-dede Module 6 Les 164Dispensationalism

65 Onschuldig – Relatie Gado nanga Adam ben abi wan boen relatie – dem ben miti en taki samen ibri dei Module 6 Les 165Dispensationalism

66 Onschuldig – da pori Drie sortoe lostoe meki man fadon Gen 3:6 En di da oema ben si dati da bon ben de boen foe njanjan, en dati a ben de moi foe si, en wan bon disi joe sa wani foe meki joesrefi kisi koni, dan a ben teki da froktoe foe hem, en a ben njan, en a ben gi hem na hem masra toe, disi ben de nanga hem, en a ben njan. Module 6 Les 166Dispensationalism

67 A gersi da tesi na I Jn. 2:16 Da lostoe foe da skin Da lostoe foe da ai Da bigi-fasi foe libi Module 6 Les 167Dispensationalism

68 San Adam ben doe baka hem sondoe? A ben proberi foe tapoe hem sondoe hemsrefi nanga figa-blatie A ben proberi foe kibri gi Gado A ben skoivi da schuld tapoe da frow Module 6 Les 168Dispensationalism

69 Onschuldig – da kroetoe Da sneki ben kenki: Genesis 3:14. En MASRA Gado ben taki gi da sneki taki: Bikasi joe ben doe disi, joe sa de da moro floekoe wan na mindri foe dem meti foe kweki, en moro leki ibri meti foe da firi; joe sa waka na tapoe joe bere, en joe sa njan stof ala dem dei foe joe libi. 15. En Mi sa poti feanti-fasi na mindri foe joe nanga da oema, en na mindri foe joe pikin nanga hem pikin; a sa masi joe hede, en joe sa masi hem baka-foetoe. Module 6 Les 169Dispensationalism

70 Onschuldig – da kroetoe Da oema ben kenki: Genesis 3:16 Na da oema A ben taki: Mi sa meki joe abi foeroe sari te joe hori bere, na ini sari joe sa meki pikin; en joe sa wani joe masra, en a sa de basi na joe tapoe. Module 6 Les 170Dispensationalism

71 Onschuldig – da kroetoe Grontapoe kenki: Genesis 3:17. En na Adam A ben taki: Bikasi joe ben arki na da stem foe joe wefi, en joe ben njan foe da bon disi Mi ben komanderi joe taki: Joe no sa njan foe hem; da gron de na ondro floekoe foe joe ede; na ini sari joe sa njan foe hem ala dem dei foe joe libi. 18. A sa meki maka nanga takroe wiwiri gi joe toe, en joe sa njan dem groentoe foe da pranigron; Module 6 Les 171Dispensationalism

72 Onschuldig – kroetoe Da wroko foe Adam kenki: Genesis 3:19. Nanga sweti tapoe joe fesi joe sa njan brede te leki joe sa go baka na ini da gron; bikasi Mi ben teki joe komopo foe hem; bikasi foe doti joe ben meki, en na doti joe sa tron baka. Module 6 Les 172Dispensationalism

73 Onschuldig – Gado oplossing Disi no ben de wan verassing gi Gado Gado sabi san de na ini libisoema, en A ben abi wan oplossing kaba Gado de regtvaardiki, en A moesoe kroetoe sondoe Ma Gado de lobi toe, en A ben meki wan pasi foe Gado Module 6 Les 173Dispensationalism

74 Gado oplossing Genesis 3:21 MASRA Gado ben meki krosi foe meti-boeba gi Adam nanga hem wefi toe, en A ben tapoe dem skin. Gado no ben loekoe na libisoema fasi foe tapoe – figa blatie Toe wet – dede de da paiman foe sondoe, en sondro trowe broedoe pardon no de Module 6 Les 174Dispensationalism

75 Meki wi membre Soso Gado kan tapoe sondoe: Jes. 64:6 Gado ben pramisi wan troe oplossing in Genesis 3:15 – da siri foe da oema Module 6 Les 175Dispensationalism

76 Na ini Adam vs. Kristus Na ini Adam Ala soema dede Ala soema de lasiwan Paradijs lasi Na ini Kristus Ala soema kisi libi Ala kom njoen gebore bribiwan Paradijs feni baka Module 6 Les 176Dispensationalism

77 Da Plan foe Gado foe Dem Tem Stap 2 – Konsensi, Lanti, Pramisi Dr. Bill Shade Presentatie doro Ds. R. Patton met toestemming Module 6 Les 177Dispensationalism

78 Adam ben kenki di a ben doe sondoe Fosi, a ben de onschuldig, ma dan a ben tron wan sondari Di a ben njan foe da bon foe sabi boen nanga ogri, a ben kom wan man nanga moreel frantwoortoe soema, bikasi now a sabi boen nanga ogri Module 6 Les 178Dispensationalism

79 Libisoema now abi wan konsensi Konsensi – fa wi kan sabi boen nanga ogri en fa wi tjari wisrefi en san wi doe. Adam – Schuldig – foe sondoe Intelligent foe moreel values Module 6 Les 179Dispensationalism

80 San Gado verwakti now leki wan tesi Now bikasi Adam sabi da verschil na mindri foe boen nanga ogri, a de frantwoortoe foe “doe boen” Ma Adam abi wan sondoe natuur, so dati a de wan sondari Module 6 Les 180Dispensationalism

81 Fa Adam kenki? Gado ben meki Adam foe gersi Hem, na ini Hem prenki Now da prenki pori, en Gado taki: Jer. 17:9 Da hati de bedriegi moro leki alasani, en a de toemoesi takroe; soema kan sabi hem? Module 6 Les 181Dispensationalism

82 San ben pasa na dem bakatem pikin foe Adam? Gen. 5:3. En Adam ben de wan hondro nanga drie tenti jari owroe, en a ben abi wan manpikin disi ben gersi hem, wan prenki foe hem, en a ben kari hem nem Set. Ps. 51:7 Loekoe, mi mama ben meki mi na ini ogridoe, en na ini sondoe, mi mama ben hori bere. Rom. 5:19a Bikasi so leki foeroe soema ben tron sondoe soema doro wan man di no ben gi jesi, Module 6 Les 182Dispensationalism

83 Da natuur foe libisoema kenki Rom. 7:18. Bikasi mi sabi dati na mi ini (dati wani taki, na ini mi skin), no wan boen sani de libi; bikasi mi abi da wani na mi ini, ma mi mankeri da krakti foe doe san disi de boen. Module 6 Les 183Dispensationalism

84 A de mogelijk foe pori joe konsensi Efoe joe gi nofo excuus langa nofo, da konsensi pori en kom dede: I Tim. 4:2 Dem taki lei na ini falsi fasi; dem konsensi ben bron nanga wan faja- isri. Efesi 4:19 Dem no man firi moro, en dem ben gi demsrefi abra na takroe lostoe foe wroko ala fisti-fasi nanga bigi-ai. Module 6 Les 184Dispensationalism

85 Wi no man vertrouw wi konsensi Da konsensi abi wan neiging foe de eens nanga dem konsensi foe dem soema lontoe wi – en no abi wan absoluut standaard. Wi abi da standaard fanowdoe – da woortoe foe Gado Module 6 Les 185Dispensationalism

86 Fa wi relatie nanga Gado de? Na ini konsensi, wi relatie foe Gado no de boen, bikasi wi go doro na ini sondoe, en wi no “doe boen” Disi ben de wan individueel situatie Module 6 Les 186Dispensationalism

87 Konsensi – da pori Genesis 6:5 En Gado ben si dati da takroedoe foe libisoema ben de foeroe na grontapoe, en dati ibri prakseri di a ben denki na ini hem hati ben de soso ogri dorodoro. Module 6 Les 187Dispensationalism

88 Konsensi – da kroetoe Libisoema ben sori apostacy = trowe da waarheid disi wi no wani teki. En Gado kroetoe apostacy alatem Da kroetoe – da sondoe floedoe Gen. 6:6. En MASRA ben sari dati A ben meki libisoema na grontapoe, en A ben sari toemoesi na ini Hem hati. 7. En MASRA ben taki: Mi sa figi libisoema disi Mi ben meki poeroe komopo na da fesi foe grontapoe; mansoema nanga meti, ala toe, nanga dem kroipi sani, nanga dem fowroe foe loktoe; bikasi Mi de sari dati Mi ben meki dem. Module 6 Les 188Dispensationalism

89 Konsensi – Gado oplossing Gen. 6:8. Ma Noach ben feni gnade na ini da ai foe MASRA…. 13. En Gado ben taki gi Noach taki: Da kaba foe ala soema de na Mi fesi; bikasi grontapoe de foeroe nanga feti doro dem; en loekoe, Mi sa figi dem poeroe nanga grontapoe.14. Meki wan ark gi joesrefi foe gofer oedoe; joe moesoe meki kamra na ini da ark, en joe moesoe tapoe hem na inisei nanga dorosei nanga tara. Module 6 Les 189Dispensationalism

90 Konsensi – Gado oplossing Da ark gersi Jezus Kristus, disi tjari verloesoe gi dem soema disi de na inisei. Leki Noach ben bribi dati da ark sa kibri hem, so wi moesoe bribi dati Jezus Kristus sa verloesoe wi Module 6 Les 190Dispensationalism

91 Di foe drie dispensatie – Lanti Wi sabi dati wi si trawan foutoe moro krin leki wi si di foe wi. Lanti poti wan groepoe man foe seti dem regel liever leki ibri man doe san hemsrefi feni boen. Module 6 Les 191Dispensationalism

92 Gado seti lanti Romeini 13:1. Ibri soema moesoe saka na dem lanti makti ondro. Bikasi no wan makti de boiti foe Gado; Gado seti dem makti disi de. Gado gebruiki lanti te leki Jezus gi alasani baka na Gado: I Kor. 15:24 Dan da kaba sa kom, te A sa gi da kownoekondre abra na Gado da Tata; te A sa broko ala basi nanga ala makti nanga ala krakti saka. Module 6 Les 192Dispensationalism

93 Toe frantwoortoe Gado seti gi da tem foe lanti Kom hipi en panja tapoe grontapoe Revensi da broedoe foe da soema disi trowe libisoema broedoe Module 6 Les 193Dispensationalism

94 Da tesi foe da tem foe lanti Efoe libisoema sa teki hem frantwoortoe leki autoriteit Foe gi Gado glori Misbruiki hem autoriteit foe opo hemsrefi en doe sondoe Module 6 Les 194Dispensationalism

95 Lanti – da basis Da basis foe lanti de foe teki libi Libisoema ben leri dati dem moesoe abi frantwoortoe soema foe doe so wan belangrijk sani en koti so wan kroetoe. Disi komopo foe da respeki dati libisoema abi bikasi wi meki foe gersi Gado Module 6 Les 195Dispensationalism

96 Gado sori dati wi moesoe respeki broedoe Libisoema broedoe no moesoe trowe Meti broedoe – wi kan njan da skin foe da meti, ma no da broedoe. (Disi no taki foe transfusie leki da JG taki) Module 6 Les 196Dispensationalism

97 Relatie nanga Gado Wi no abi wan spesroetoe versi, ma a gersi dati relatie nanga Gado de doro da hede foe da natie – leki wan kownoe. Som soema, leki dem Romeini soema, ben loekoe na da hedeman leki hemsrefi de wan Gado Module 6 Les 197Dispensationalism

98 Lanti – pori Gado ben gi opdrakti foe panja dem natie, waarschijnlijk na Eber, disi ben kari hem manpikin Peleg (prati) Deut. 32:8 Di da Moro Hei Wan ben prati dem folkoe foe gi dem dem erfenis, di A ben prati dem manpikin foe Adam, A ben seti dem kaba-pisi foe dem pipel so leki dem nomroe foe dem pikin foe Israël. Tori 17:26 En A ben meki ala dem folkoe disi libi na grontapoe komopo foe wan broedoe, en A ben seti dem tem, en pe dem sa tan; Module 6 Les 198Dispensationalism

99 Nimrod opo agensi Gado Genesis 11:4. En dem ben taki: We now, meki wi bouw wan foto nanga wan toren disi hede sa doro te na hemel, en meki wi gi wisrefi wan nem; noso wi sa panja na tapoe da heri grontapoe. Nimrod no ben wani soema panja leki fa Gado wani… Module 6 Les 199Dispensationalism

100 Gado wani natie panja Ibri natie abi hem egi sondoe en corruptie. Te natie kom makandra, a gersi dati disi de da fosi pisi dati tra kultuur teki. So kande nanga panja a sa hori grontapoe foe a no pori so fara en so snel. Na ini profeti-taki, wi sabi dati wan wereld- wide organizatie sa meki, ma a sa tjari pori kom, en no vrede… Module 6 Les 1100Dispensationalism

101 Da kroetoe foe Gado na Lanti Gen. 11:6. En MASRA ben taki: Loekoe, da pipel de wan pipel, en dem alamala de taki wan tongo; en dem ben bigin foe doe disi; en now noti sa tapoe dem moro foe doe san dem sa prakseri foe doe.7. We now, meki Wi saka go na ondro, en moksi dem tongo drape so dati dem no kan froestan san dem trawan de taki. Module 6 Les 1101Dispensationalism

102 Da kroetoe foe Gado na Lanti Gen. 11:8. So MASRA ben panja dem foe drape na tapoe da fesi foe heri grontapoe; en dem ben tapoe foe bouw da foto.9. Foe dat'ede da nem foe hem de Babel; bikasi drape MASRA ben moksi dem tongo foe da heri grontapoe; en MASRA ben panja dem komopo foe drape go na tapoe da fesi foe heri grontapoe. Module 6 Les 1102Dispensationalism

103 Da oplossing foe Gado – A verkisi wan natie Gado sa wroko tapoe wan natie, da natie foe Israel A sa wroko doro wan man, Abraham Module 6 Les 1103Dispensationalism

104 Di foe fo dispensatie – Pramisi Da basis de bribi – wi moesoe bribi da pramisi foe Gado Genesis 12 tot Tori 10 – Gado wroko bijna helemaal nanga da Djoe Da O.T. skrifi bijna helemaal doro da Djoe abra da Djoe gi da Djoe Module 6 Les 1104Dispensationalism

105 Fa Gado ben wroko A ben kari Abraham komopo foe Ur foe dem Chaldeer soema Di a ben doro na Kanaan, dem blesi ben de sondro conditie, ma foe kisi da foeroe blesi, a ben moesoe tan na ini da kondre Module 6 Les 1105Dispensationalism

106 Fa Gado ben wroko Gen. 26:2. En MASRA ben sori Hemsrefi na hem (Isaak), en A ben taki: No go na ini Egypti; tan na ini da kondre disi Mi sa taigi joe.3. Tan na ini da kondre disi, en Mi sa de nanga joe, en Mi sa blesi joe; bikasi Mi sa gi ala dem kondre disi na joe nanga joe bakatem pikin, en Mi sa doe da sweri disi Mi ben sweri na Abraham joe tata; Module 6 Les 1106Dispensationalism

107 Dem doel foe Gado kari na Abraham Jesaja 43:10 Mi ben taki, en Mi ben verloesoe; Mi ben sori dati, di no wan vreemde gado ben de na oen mindri; foe dat'ede oen de Mi getuigi dati Mi na Gado: so MASRA de taki. Lobiwan, da opdrakti disi de gi Israel, en no dem Jehova Getuigi Module 6 Les 1107Dispensationalism

108 Dem doel… Romeini 3:1. Sortoe wini da Djoe abi dan? Efoe sortoe wini de foe da besnijde? 2. Foeroe na ini ala sortoe fasi; moro foeroe, bikasi Gado ben poti Hem woortoe na ini dem anoe. Gado ben gi dem Djoe da frantwoortoe foe hori Hem woortoe Module 6 Les 1108Dispensationalism

109 Dem doel Romeini 9:4. Dem de Israeliet soema, disi Gado ben teki leki Hem folkoe, en dem abi da glori nanga dem akkorderi nanga da wet nanga da fasi foe dini Gado, nanga dem pramisi; 5. Dem abi dem granavoo, en na skin-fasi, Kristus ben komopo foe dem, Hem disi de na tapoe ala sani, Gado blesi foe teego. Amen. Da verloesoeman sa komopo foe dem Djoe Module 6 Les 1109Dispensationalism

110 San ben pasa nanga Abram di A ben gi jesi, en go na Kanaan Gado ben gi hem wan onvoorwaardilijk pramisi Ma foe kisi da foeroe blesi, hem famiri – hemsrefi nanga dem bakatem pikin - moesoe tan na ini da kondre Te dem komopo foe da kondre, trobi en problemen ben miti dem Module 6 Les 1110Dispensationalism

111 Pramisi – da tesi de bribi Da vraag de: Gado sa blesi mi na ini da kondre alwasi sortoe trobi kom? Te dem no bribi dati, dem kisi trobi na ini dem libi – spesroetoe na ini Egypti, ma ook toe na mindri foe dem Filistijn soema Module 6 Les 1111Dispensationalism

112 Relatie nanga Gado Da famiri hede ben kisi dem pramisi foe Abraham Dem tron da soema disi kisi da akkorderi foe Abraham So srefi, som leisi Gado wroko doro da hede foe da famiri tide – doro da masra foe da oso Module 6 Les 1112Dispensationalism

113 Pramisi – da pori Dem ben go na Egypti, ma dem ben kom tan drape en dem no ben go baka na da kondre baka da eind foe da angritem… So Gado ben gi pasi foe dem tron slafoe so dati dem sa denki foe wan moro boen kondre… Module 6 Les 1113Dispensationalism

114 Pramisi – da oplossing Gado ben seni Mozes foe verloesoe Hem pipel. Gado ben wroko nanga da pipel nanga gnade te leki dem ben denki dati dem kan hori da wet, en dem ben poti demsrefi na ondro wan voorwaardelijke akkorderi te doro da Njoen Testamenti. Module 6 Les 1114Dispensationalism

115 Wi meki wan bigi foutoe Wi meki foutoe te wi teki dem blesi disi Gado pramisi dem Djoe tapoe grontapoe, en gi dem na wisrefi. Wi kondre de na ini hemel, en dem pramisi foe wi de hemelse pramisi! Wi kan abi ibri wan foe dem hemelse pramisi doro bribi nownow! Module 6 Les 1115Dispensationalism


Download ppt "Dispensationalism Gado Plan foe Dem Tem Introductie – Charles Ryrie Samengesteld door R. Patton Module 6 Les 11Dispensationalism."

Similar presentations


Ads by Google