Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

• sil-mät • kor-vat • suu • ne-nä • kau-la • ot-sa • nis-ka.

Similar presentations


Presentation on theme: "• sil-mät • kor-vat • suu • ne-nä • kau-la • ot-sa • nis-ka."— Presentation transcript:

1 • sil-mät • kor-vat • suu • ne-nä • kau-la • ot-sa • nis-ka

2 • ol-ka-pää • vat-sa • kyl-ki • sel-kä

3 • kyy-när-pää • ran-ne • sor-met

4 • rei-si • sää-ri • ta-ka-mus • pol-vi

5 • nilk-ka • kan-ta-pää • var-paat

6 • sil-mät • kor-vat • suu • ne-nä • kau-la • ot-sa • nis-ka • ol-ka-pää • vat-sa • kyl-ki • sel-kä • kyy-när-pää • sor-met • ran-ne • rei-si • pol-vi • sää-ri • ta-ka-mus • nilk-ka • kan-ta-pää • var-paat

7 • eyes • ears • mouth • nose • neck • forehead • niska • shoulder • stomach • side • back • elbow • fingers • wrist • thigh • knee • leg • bottom • ankle • heel • toes


Download ppt "• sil-mät • kor-vat • suu • ne-nä • kau-la • ot-sa • nis-ka."

Similar presentations


Ads by Google