Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mazurek Dąbrowskiego (Dąbrowskis Mazurka) is a patriotic song dating back to 1797, Since 26th February 1927, it was the official national anthem of.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mazurek Dąbrowskiego (Dąbrowskis Mazurka) is a patriotic song dating back to 1797, Since 26th February 1927, it was the official national anthem of."— Presentation transcript:

1

2

3

4 Mazurek Dąbrowskiego (Dąbrowskis Mazurka) is a patriotic song dating back to 1797, Since 26th February 1927, it was the official national anthem of the Polish Republic. It was written by Józef Wybicki. The song emerged in the Italian town of Reggio nellEmilia in The Republic of Lombardy. Its first public presentation took place on 20th July 1797.

5 Józef Rufin Wybicki was born on 29th September 1747 in Będomin, and died on 10th March 1822 in Manieczki. He was a Polish writer and politician, the author of the lyrics of the national anthem of Poland – Dąbrowskis Mazurka. At the age of 20 he was elected a Member of Parlament.

6 Click the picture to listen

7 1. Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem 2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz, Dąbrowski... 3. Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. Marsz, marsz, Dąbrowski... 4. Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. Marsz, marsz, Dąbrowski...

8 1. Poland has not yet perished. As long as we remain, What the foe by force has seized, Sword in hand we'll gain. CHORUS : March! March, Dąbrowski! March from Italy to Poland! Under your command We shall reach our land. 2. Cross the Vistula and Warta And Poles we shall be; We've been shown by Bonaparte Ways to victory. CHORUS: March! March… 3. As Czarniecki Poznan town regains, Fighting with the Swede, To free our fatherland from chains. We shall return by sea. CHORUS: March! March…

9 From the very beginning it was enthusiastically accepted by the Dąbrowskis Legions. It was known in all sectors of partitioned Poland at the beginning of 1798. It was sung during many important Polish battles, marches and two uprisings – January and November Uprising.

10 During important national celebrations At the international sports competitions When the golden medal is won During important events, for example at the beginning and the closing ceremony of the school year.

11

12

13

14

15 The first song which was used to be the national anthem, was the religious song Bogurodzica. It was the symbol of the religious and patriotic unity. People sang it in middle ages, mainly as the chivalrous song before battles. listen

16 Polish anthem became very popular and had an influence on other Slavonic anthems. The phrase Poland has not yet perished became the declaration in favour of freedom of all nations. For example, the Slovak anthem begins with the words: Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije… Ukrainian: Szcze ne wmerła Ukraina… Lusatian: Hišće Serbstwo njezhubjene… Croatian: Još Hrvatska ni propala… The Pan-slav anthem was written in 1834 based on Polish melody and was the anthem in Slav countries: Slovakia, Serbia, Montenegro and former Yugoslavia until 2006. listen


Download ppt "Mazurek Dąbrowskiego (Dąbrowskis Mazurka) is a patriotic song dating back to 1797, Since 26th February 1927, it was the official national anthem of."

Similar presentations


Ads by Google