Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

POLAND. Central Europe Poland is a country in Central Europe. Here we are – Ozorków. Germany the Czech Republic Slovakia Ukraine Belarus Lithuania Kaliningrad.

Similar presentations


Presentation on theme: "POLAND. Central Europe Poland is a country in Central Europe. Here we are – Ozorków. Germany the Czech Republic Slovakia Ukraine Belarus Lithuania Kaliningrad."— Presentation transcript:

1 POLAND

2 Central Europe Poland is a country in Central Europe. Here we are – Ozorków. Germany the Czech Republic Slovakia Ukraine Belarus Lithuania Kaliningrad Oblast (Russia) Poland borders with seven countries.

3 The flag of Poland The flag of Poland consists of two colors white and red. water The white colour is a symbol of water and means purity and being immaculate. fire The red colour is a symbol of fire and also means gameness and prowess.

4 „Biały Orzeł” „White Eagle”. „Biały Orzeł” in English „White Eagle”. Like the name says – this is a white eagle which is wearing a golden crown, on a red shield.

5 National anthem of Poland is „Mazurek Dąbrowskiego” In Polish Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. Marsz, marsz... Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany — Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. Marsz, marsz... Written by Józef Wybicki.

6 Poland has not perished yet So long as we still live That which alien force has seized We at sabrepoint, shall retrieve March, march, Dąbrowski From Italy to Poland Under thy command Let us now rejoin the nation Cross the Vistula and Warta And Poles we shall be We've been shown by Bonaparte Ways to victory March, march... Like Czarniecki Poznań regains Fighting with the Swede, To free our fatherland from chains We shall return by sea March, march... Father, in tears Says to his Basia Just listen, it seems that our people Are beating the drums March, march.. In English

7 Bronisław Komorowski Bronisław Komorowski was born on June 4th 1952. He was a Marshal of the Seym when he started to stand for a head of state after the death of President Lech Kaczyński in a plane crash on 10 April 2010.

8 About Poland. Warsaw The capital : Warsaw. Polish. Official language : Polish. Poles. We are : Poles. 38 463 689. Population : 38 463 689. 16 providences. Poland has 16 providences. Vistula. The longest river : the Vistula. (1,047 km) The highest mountain : Rysy (2,503 m) (Tatra Mountains) Śniardwy. The largest lake : Śniardwy. (113.8 km²)

9 Education in Poland First First – Children start their education in kindergarten (they are five or six years old). Next Next – They go to 1st form of primary school (szkoła podstawowa) and finish it when they are 12 years old. Teenagers pass the exams and go to lower secondary school (gimnazjum). The last school is a High School liceum (3 years) or technikum (4 years). Both of them end with a maturity examination – matura. University*. Now they can go to college, or to University*. *The best universities in Poland are:  University of Warsaw  Jagiellonian University

10 Famous People Jan Paweł II Karol Wojtyła Karol Wojtyła was born in Poland,Wadowice - 90 years ago. Pope of the Roman Catholic Church and a wonderful character for everyone.

11 Marie Skłodowska Curie. She was a physicist and chemist who was born in Poland. She was the first woman, person honored with two Nobel Prizes -in physics and chemistry and a pioneer in the field of radioactivity. Lech Wałęsa He was groundbreaking person in Polish politics in period PRL. Lech was a leader and co-founded Solidarity ( Solidarność ), won the Nobel Peace Prize in 1983.

12 Mariusz Lewandowski Ozorków has its very own famous people as well :) Mariusz Lewandowski He is the World Champion and a repeated European Champion in traditional karate, who lives in Ozorków.


Download ppt "POLAND. Central Europe Poland is a country in Central Europe. Here we are – Ozorków. Germany the Czech Republic Slovakia Ukraine Belarus Lithuania Kaliningrad."

Similar presentations


Ads by Google