Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Emre Baransel – Advanced Support Engineer.

Similar presentations


Presentation on theme: "Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Emre Baransel – Advanced Support Engineer."— Presentation transcript:

1 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Emre Baransel – Advanced Support Engineer

2 2 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture MAA Nedir? Oracle test ortamlarında hazırlanır - Oracle müşteri sistemlerinde hayata geçirilir ve doğrulanır. Operasyon ve konfigürasyon açısından Best Practice uygulamaları belirler: + Hata/Arıza Toleransı ve hızlı sorun giderme + Online değişiklikler and rolling güncellemeler = Minimum kesinti Yüksek Erişilebilirlik - High Availability (HA) Felaketten Kurtarma - Disaster Recovery (DR) Yedekleme ve Yedekten Dönme - Backup and Recovery (BR) Yüksek Erişilebilirlik - High Availability (HA) Felaketten Kurtarma - Disaster Recovery (DR) Yedekleme ve Yedekten Dönme - Backup and Recovery (BR) Oracle MAA aşağıdaki konuları detaylı inceleyen bir projedir:

3 3 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Exadata MAA yapısı

4 4 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Exadatada Varolan MAA Komponentleri 2-8 Database Servers RAC 3-14 Storage Servers ASM (normal-high redundancy) REDUNDANT DB node local disks drives (3-7 disk RAID5 - 1 disk Hot Spare) // Infiniband switches & Dual-port (QDR) Host Channel Adapters // power supply 2-8 Database Servers RAC 3-14 Storage Servers ASM (normal-high redundancy) REDUNDANT DB node local disks drives (3-7 disk RAID5 - 1 disk Hot Spare) // Infiniband switches & Dual-port (QDR) Host Channel Adapters // power supply Oracle Hardware Assisted Resilient Data (HARD) Automatic Service Request Rolling Upgrades - Online Redefinition - Exachk Oracle Hardware Assisted Resilient Data (HARD) Automatic Service Request Rolling Upgrades - Online Redefinition - Exachk

5 5 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Kurulum Sonrası MAA Tavsiyeleri Archivelog Mode Force Logging Fast Recovery Area Oracle Flashback Technologies Flashback Database Flashback Query, Flashback Version Query, Flashback Transaction Query, Flashback Table, Flashback Drop (Recycle Bin) ASM High Redundancy Archivelog Mode Force Logging Fast Recovery Area Oracle Flashback Technologies Flashback Database Flashback Query, Flashback Version Query, Flashback Transaction Query, Flashback Table, Flashback Drop (Recycle Bin) ASM High Redundancy Understanding ASM Capacity and Reservation of Free Space in Exadata Doc ID

6 6 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Yedekleme ve Yedekten Dönme 25TB/hour 27 TB/hour 9 TB/hour 8 TB/hour

7 7 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Disk Backup Best Practiceler Disk backup performansı için: - Tüm db instanceları kullanın ve her instancea iki RMAN kanalı ile başlayın. Performans iyileştirme gerektiğinde ikişer kanal eklenebilir. - FILESPERSET=1 incremental backuplarda kullanılmalı. (tek file restore/recovery hızını arttırır) "_file_size_increase_increment"= (RMAN ASMden 2GBlik alanlar tahsis edecek, default 64MB) "_backup_disk_bufcnt"=64 "_backup_disk_bufsz"= "_backup_file_bufcnt"=64 "_backup_file_bufsz"= Incrementally Updated Backup = Merged Backup = Image Copy + Block Change Tracking Incrementally Updated Backup = Merged Backup = Image Copy + Block Change Tracking

8 8 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture ZFS Yedekleme Konfigürasyonu Backup and Recovery Performance and Best Practices using Oracle Sun ZFS Storage Appliance and Oracle Exadata Database Machine "Oracle Exadata Backup Configuration Utility for Sun ZFS Storage Appliance" tool Exadata - ZFS konfigürayonu Oracle development tarafından test edilir, doğrulanır ve desteklenir. Read-only Snapshot ve read-write Clone veritabanları (HCC uncompress gerekli değil) Exadata - ZFS konfigürayonu Oracle development tarafından test edilir, doğrulanır ve desteklenir. Read-only Snapshot ve read-write Clone veritabanları (HCC uncompress gerekli değil)

9 9 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Tape Backup Best Practiceler Disk backupla birlikte tape backup kullanımı tavsiye edilir; Artıları: Veri Exadata kutusunun dışında yedeklenir Yedeklerin uzak lokasyonlarda saklanması kolaydır Birden fazla yedek düşük maliyetle saklanabilir Disk backupla birlikte tape backup kullanımı tavsiye edilir; Artıları: Veri Exadata kutusunun dışında yedeklenir Yedeklerin uzak lokasyonlarda saklanması kolaydır Birden fazla yedek düşük maliyetle saklanabilir RMAN ile uyumlu tüm tape yedekleme ürünleri desteklenir Exadata ile Tape Library arasında bir Media Server bulunmalıdır Backup - restore hızı tape okuma yazma ve bağlantı hızına bağlıdır RMAN ile uyumlu tüm tape yedekleme ürünleri desteklenir Exadata ile Tape Library arasında bir Media Server bulunmalıdır Backup - restore hızı tape okuma yazma ve bağlantı hızına bağlıdır

10 10 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Exadata Backup & Recovery

11 11 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Felaketten Kurtarma Kesinti anında otomatik failover Standby-First Patch Apply (>= ) Primary veritabanından yük azaltma (Active Data Guard, backup, corruption detection, flashback database) Exadatada çok yüksek recovery hızı (290 MB/s) Kesinti anında otomatik failover Standby-First Patch Apply (>= ) Primary veritabanından yük azaltma (Active Data Guard, backup, corruption detection, flashback database) Exadatada çok yüksek recovery hızı (290 MB/s) Data Guard ve Active Data Guard

12 12 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Non-Exadata Standby Failoverda HCC tabloların uncompress edilmesi gerekir. Standbyda daha fazla disk ihtiyacı ortaya çıkar Active Data Guard HCC tablolar üzerinde kullanılamaz Failoverda HCC tabloların uncompress edilmesi gerekir. Standbyda daha fazla disk ihtiyacı ortaya çıkar Active Data Guard HCC tablolar üzerinde kullanılamaz

13 13 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Corruptiondan Korunma DB_BLOCK_CHECKSUM OFF (FALSE) TYPICAL (TRUE) FULL Physical Corruption DB_BLOCK_CHECKING OFF (FALSE) LOWMEDIUM FULL (TRUE) Logical Corruption Best Practices for Corruption Detection, Prevention, and Automatic Repair - in a Data Guard Configuration Best Practices for Corruption Detection, Prevention, and Automatic Repair - in a Data Guard Configuration [ID ] DB_LOST_WRITE_PROTECT=TYPICAL DB_LOST_WRITE_PROTECT=TYPICAL (Exadata da default TYPICAL)

14 14 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Diğer MAA Tavsiyeleri Erişilebilirlik SLAlerinin (hangi sorunda hangi aksiyon alınacak, ne kadar kesinti olacak vs.), RTO, RPO değerlerinin dökümante edilmesi. SLAler ile uyuşan kesinti/çözüm matrislerinin hazırlanması ve doğrulanması Database Machine and Exadata Storage Server 11g Release 2 (11.2) Supported Versions My Oracle Support notundaki tavsiye edilen patch seviyelerinin düzenli test edilerek uygulanması Exadata Critical Issuesnotundaki kritik problemlerin takip edilmesi. Belirli periyodlarla, Oracle Exadata Database Machine exachk or HealthCheck notundaki en güncel exachk versiyonunun çalıştırılması. Belirli periyodlarla Data Guard switchoverın test edilmesi. EM Cloud Control Exadata monitoring ve Automatic Service Request araçlarının kullanılması.

15 15 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Exadata MAA – İlgili Linkler Deploying Oracle Maximum Availability Architecture with Exadata Database Machine Best Practices for Database Consolidation On Exadata Database Machine Backup and Recovery Performance and Best Practices for Exadata Cell and Oracle Exadata Database Machine Backup and Recovery Performance and Best Practices using Oracle Sun ZFS Storage Appliance and Oracle Exadata Database Machine Oracle Data Guard: Disaster Recovery for Oracle Exadata Database Machine Exadata Maximum Availability Tests Video


Download ppt "Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Emre Baransel – Advanced Support Engineer."

Similar presentations


Ads by Google