Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oracle Exadata Maximum Availability Architecture MAA Nedir?

Similar presentations


Presentation on theme: "Oracle Exadata Maximum Availability Architecture MAA Nedir?"— Presentation transcript:

1 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Emre Baransel – Advanced Support Engineer

2 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture MAA Nedir?
• Oracle MAA aşağıdaki konuları detaylı inceleyen bir projedir: • Yüksek Erişilebilirlik - High Availability (HA) • Felaketten Kurtarma - Disaster Recovery (DR) • Yedekleme ve Yedekten Dönme - Backup and Recovery (BR) • Oracle test ortamlarında hazırlanır - Oracle müşteri sistemlerinde hayata geçirilir ve doğrulanır. • Operasyon ve konfigürasyon açısından “Best Practice” uygulamaları belirler: + Hata/Arıza Toleransı ve hızlı sorun giderme + “Online” değişiklikler and “rolling” güncellemeler = Minimum kesinti

3 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Exadata MAA yapısı

4 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Exadata’da Varolan MAA Komponentleri
2-8 Database Servers  RAC 3-14 Storage Servers  ASM (normal-high redundancy) REDUNDANT DB node local disks drives (3-7 disk RAID5 - 1 disk Hot Spare) // Infiniband switches & Dual-port (QDR) Host Channel Adapters // power supply Oracle Hardware Assisted Resilient Data (HARD) Automatic Service Request Rolling Upgrades - Online Redefinition - Exachk

5 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Kurulum Sonrası MAA Tavsiyeleri
Archivelog Mode Force Logging Fast Recovery Area Oracle Flashback Technologies Flashback Database Flashback Query, Flashback Version Query, Flashback Transaction Query, Flashback Table, Flashback Drop (Recycle Bin) ASM High Redundancy Understanding ASM Capacity and Reservation of Free Space in Exadata Doc ID

6 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Yedekleme ve Yedekten Dönme
25TB/hour TB/hour TB/hour TB/hour

7 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Disk Backup Best Practice’ler
Incrementally Updated Backup = Merged Backup = Image Copy + Block Change Tracking Disk backup performansı için: - Tüm db instance’ları kullanın ve her instance’a iki RMAN kanalı ile başlayın. Performans iyileştirme gerektiğinde ikişer kanal eklenebilir. - FILESPERSET=1 incremental backup’larda kullanılmalı. (tek file restore/recovery hızını arttırır) "_file_size_increase_increment"= (RMAN ASM’den 2GB’lik alanlar tahsis edecek, default 64MB) "_backup_disk_bufcnt"=64 "_backup_disk_bufsz"= "_backup_file_bufcnt"=64 "_backup_file_bufsz"=

8 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture ZFS Yedekleme Konfigürasyonu
Exadata - ZFS konfigürayonu Oracle development tarafından test edilir, doğrulanır ve desteklenir. Read-only Snapshot ve read-write Clone veritabanları (HCC uncompress gerekli değil) Backup and Recovery Performance and Best Practices using Oracle Sun ZFS Storage Appliance and Oracle Exadata Database Machine "Oracle Exadata Backup Configuration Utility for Sun ZFS Storage Appliance" tool

9 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Tape Backup Best Practice’ler
RMAN ile uyumlu tüm tape yedekleme ürünleri desteklenir Exadata ile Tape Library arasında bir Media Server bulunmalıdır • Backup - restore hızı tape okuma yazma ve bağlantı hızına bağlıdır Disk backup’la birlikte tape backup kullanımı tavsiye edilir; Artıları: • Veri Exadata kutusunun dışında yedeklenir • Yedeklerin uzak lokasyonlarda saklanması kolaydır • Birden fazla yedek düşük maliyetle saklanabilir

10 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Exadata Backup & Recovery

11 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Felaketten Kurtarma
Data Guard ve Active Data Guard Kesinti anında otomatik failover Standby-First Patch Apply (>= ) Primary veritabanından yük azaltma (Active Data Guard, backup, corruption detection, flashback database) Exadata’da çok yüksek recovery hızı (290 MB/s)

12 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Non-Exadata Standby
Failover’da HCC tabloların uncompress edilmesi gerekir. Standby’da daha fazla disk ihtiyacı ortaya çıkar Active Data Guard HCC tablolar üzerinde kullanılamaz

13 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Corruption’dan Korunma
DB_BLOCK_CHECKSUM OFF (FALSE) TYPICAL (TRUE) FULL Physical Corruption DB_BLOCK_CHECKING LOW MEDIUM Logical Corruption DB_LOST_WRITE_PROTECT=TYPICAL (Exadata ‘da default TYPICAL) Best Practices for Corruption Detection, Prevention, and Automatic Repair - in a Data Guard Configuration [ID ]

14 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Diğer MAA Tavsiyeleri
Erişilebilirlik SLA’lerinin (hangi sorunda hangi aksiyon alınacak, ne kadar kesinti olacak vs.), RTO, RPO değerlerinin dökümante edilmesi. SLA’ler ile uyuşan kesinti/çözüm matrislerinin hazırlanması ve doğrulanması. “ Database Machine and Exadata Storage Server 11g Release 2 (11.2) Supported Versions” My Oracle Support notundaki tavsiye edilen patch seviyelerinin düzenli test edilerek uygulanması. “ Exadata Critical Issues“notundaki kritik problemlerin takip edilmesi. Belirli periyodlarla, “ Oracle Exadata Database Machine exachk or HealthCheck ” notundaki en güncel exachk versiyonunun çalıştırılması. Belirli periyodlarla Data Guard switchover’ın test edilmesi. EM Cloud Control Exadata monitoring ve Automatic Service Request araçlarının kullanılması.

15 Oracle Exadata Maximum Availability Architecture Exadata MAA – İlgili Linkler
Deploying Oracle Maximum Availability Architecture with Exadata Database Machine Best Practices for Database Consolidation On Exadata Database Machine Backup and Recovery Performance and Best Practices for Exadata Cell and Oracle Exadata Database Machine Backup and Recovery Performance and Best Practices using Oracle Sun ZFS Storage Appliance and Oracle Exadata Database Machine Oracle Data Guard: Disaster Recovery for Oracle Exadata Database Machine Exadata Maximum Availability Tests Video


Download ppt "Oracle Exadata Maximum Availability Architecture MAA Nedir?"

Similar presentations


Ads by Google