Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Marco xeográfico do Imperio romano Fonte mapas :

Similar presentations


Presentation on theme: "Marco xeográfico do Imperio romano Fonte mapas :"— Presentation transcript:

1 Marco xeográfico do Imperio romano Fonte mapas :

2 ÍNDICE 218 a.c. A conquista de Italia 218 a.c. A conquista de Italia 218 a.c. A conquista de Italia 218 a.c. A conquista de Italia 100 a.C. A conquista do mediterráneo 100 a.C. A conquista do mediterráneo 100 a.C. A conquista do mediterráneo 100 a.C. A conquista do mediterráneo 44 a.C. Últimos anos da República 44 a.C. Últimos anos da República 44 a.C. Últimos anos da República 44 a.C. Últimos anos da República 14 a.C. Augusto, primeiro emperador 14 a.C. Augusto, primeiro emperador 14 a.C. Augusto, primeiro emperador 14 a.C. Augusto, primeiro emperador 116 a.C. Traxano, a máxima extensión do imperio 116 a.C. Traxano, a máxima extensión do imperio 116 a.C. Traxano, a máxima extensión do imperio 116 a.C. Traxano, a máxima extensión do imperio Estados modernos Estados modernos Estados modernos Estados modernos

3 FIN DA PRESENTACIÓN

4 218 a.C. A conquista de Italia (despois da 1ª guerra púnica) A CONQUISTA DE ITALIA Conquistas : Pobos Italia central Etruscos samnitas Magna Grecia Illa de Sicilia Chaira do Po Ila de Córcega Illa de Cerdeña

5 100 a.C. A conquista do mediterráneo A CONQUISTA DO MEDITERRÁNEO Conquistas: Hispania cartaxinesa (citerior-ulterior) Gallia Transalpina Grecia (Macedonia) Cartago (África) Pérgamo Cilicia

6 44 a.C. A morte de César ÚLTIMOS ANOS DA REPÚBLICA Conquistas : Gallia Exp.Hispania Citerior Ulterior Bitinia-Ponto Cirenaica Siria Chipre Creta

7 14 d.C. A morte do emperador Augusto AUGUSTO: PRIMEIRO EMPERADOR Conquistas : Hispania Tarraconensis Betica Lusitania Raetia Noricum Panonia Mesia Galatia Exipto Xudea

8 116 d.C. Un ano antes da morte do emperador Traxano TRAXANO: A MÁXIMA EXTENSIÓN DO IMPERIO Conquistas : Britannia Tracia Dacia Armenia Mesopotamia Asiria Arabia

9 Estados modernos Mónaco Francia Reino Unido Andorra España Portugal Liechtenstein Suiza Alemaña Holanda Bélxica Luxemburgo

10 Estados Modernos (II) República Checa Austria Malta Vaticano San Marino Italia Iugoslavia Hungría Bosnia-Herzegovina Croacia Eslovenia Eslovaquia

11 Estados modernos (III) Turquía Bulgaria Rumanía FYR Macedonia Grecia Albania Kuwait Iraq Siria Azerbaijan Armenia Georgia

12 Estados modernos (IV) Exipto Arabia Saudita Israel Xordania Líbano Chipre Marrocos Alxeria Túnez Libia Sudán Palestina


Download ppt "Marco xeográfico do Imperio romano Fonte mapas :"

Similar presentations


Ads by Google