Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

IMUNOGLOBULINELE Structură şi funcţie

Similar presentations


Presentation on theme: "IMUNOGLOBULINELE Structură şi funcţie"— Presentation transcript:

1 IMUNOGLOBULINELE Structură şi funcţie

2 IMUNOGLOBULINELE = Molecule glicoproteice produse de plasmocite (limfocite B activate) ca răspuns la un imunogen = ANTICORPI Immune serum Ag adsorbed serum a1 a2 b g + - albumin globulins Mobility Amount of protein

3 Funcţii generale Legare Ag Funcţii efectoare Fixare complement
Legare de celule

4 STRUCTURA 2 lanţuri grele (Heavy) 2 lanţuri uşoare (Light)
Punţi disulfidice Între lanţuri În cadrul lanţului

5 REGIUNILE IMUNOGLOBULINELOR
Regiune Variabilă VL & VH Regiune Constantă CH & CL Regiune balama CH1 VL CL VH CH2 CH3 Hinge Region Carbohydrate Disulfide bond

6 PROTEOLIZA IMUNOGLOBULINELOR

7 Fragmentele Ig: relaţii structură/funcţie
Fab Legare Ag Valenţa = 1 Specificitate determintă de VH şi VL Papain Fc Fab Fc Funcţii efectoare

8 Fragmentele Ig: relaţii structură/funcţie
Legare Ag Legare complement Transfer placentar Legare receptori Fc

9 Organizarea conformaţională a moleculelor Ig

10 IZOTIPURILE IMUNOGLOBULINELOR
= Determinanţi antigenici ce caracterizează clasele şi subclasele de lanţuri grele şi tipurile şi subtipurile de lanţuri uşoare

11 CLASELE DE IMUNOGLOBULINE
DUPĂ TIPUL LANŢURILOR GRELE: IgG - g IgM - m IgA - a IgD - d IgE - e

12 Subclase imunoglobuline
Subclase IgG IgG1 - g1 IgG2 - g2 IgG3 - g3 IgG4 - g4 Subclase IgA IgA1 - a1 IgA2 - a2

13 Tipuri lanţuri uşoare Kappa (k) Lambda (l)

14 Subtipuri lanţuri uşoare
Lanţurile lambda Lambda 1 (l1) Lambda 2 (l2) Lambda 3 (l3) Lambda 4 (l4)

15 IgG Structură Monomer IgG1, IgG2 şi IgG4 IgG3

16 IgG Structură Proprietăţi Concentraţie plasmatică: cea mai mare
Principala Ig în spaţiul extravascular Transfer placentar – nu necesită legare Ag (IgG2) Fixează complement (IgG4) Se leagă de receptori Fc ai celulelor imune (IgG2, IgG4)

17 IgM CH4 Lanţ J Structură Pentamer Extra domeniu (CH4) Lanţ J

18 IgM Structură Proprietăţi Concentraţie plasmatică: imediat după IgG
Prima Ig produsă de fetus şi de către celulele B Fixează complement

19 Fixarea C1 de către IgG şi IgM
C1r C1s C1q

20 IgA Structură În plasmă - monomer În secreţii (sIgA) Dimer Lanţ J
Componentă secretorie Lanţ J Componentă secretorie

21 IgA Structură Proprietăţi Concentraţie plasmatică: după IgG
Principala Ig în secreţii (imunitatea mucoaselor) lacrimi, saliva, suc gastric, surfactant pulmonar Nu fixează complement Se leagă de receptorul Fc al unor celule imune

22 IgD Structură Monomer Piesă “coadă” (tail piece) Tail Piece

23 IgD Structură Proprietăţi Concentraţie plasmatică: pe locul trei
Ig prezentă pe suprafaţa celulelor B Nu fixează complement

24 IgE Structură Monomer Extra domeniu (CH4) CH4

25 IgE Structură Proprietăţi Concentraţie plasmatică: cea mai redusă
Se leagă de bazofile şi mastocite (nu necesită legare Ag) Reacţii alergice Parazitoze (Helminţi) Se leagă de receptorul Fc al eozinofilelor Nu fixează complementul

26 genetică, diversitatea Ig
IMUNOGLOBULINELE genetică, diversitatea Ig

27 Genele imunoglobulinelor
Localizarea cromozomială a genelor pentru imunoglobuline: lanţuri grele: cromozom 14q32 lanţ uşor k: cromozom 2p11-12 lanţ uşor λ: cromozom 22q11-12

28 Genele imunoglobulinelor
Fiecare limfocit exprimă pe suprafaţă un receptor de Ag specific. Genele sun rearanjate din repertoriul de segmente genice:

29 Segmente genice Regiunile variabile ale lanţurilor grele şi uşoare au trei regiuni hipervariabile fiecare (complementarity-determining regions, CDRs) Regiunea variabilă a lanţului greu este codificată de către trei segmente genice: V (“variabil”): codifică reg variabila a lant greu D (“diversitate”): segment de diversitate. J (“joining”): segment de legătura al lantului greu

30 Mecanism de rearanjare
Rearanjarea = un segm de gena dintr-o regiune se disloca → in alta regiune un nr de secvente se pierd intr-o regiune dar se reutilizeara in alta → structura unei noi gene functionale → lant nou ARN → o noua Ig

31 Rearanjamentul genelor Ig: (în timpul dezvoltării limfocitelor B)


Download ppt "IMUNOGLOBULINELE Structură şi funcţie"

Similar presentations


Ads by Google