Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Навчальний елемент Робота з меню у програмі Windows'95 Назва: Оператор комп’ютерного набору Професія: 4112. 02UA002 Код:

Similar presentations


Presentation on theme: "Навчальний елемент Робота з меню у програмі Windows'95 Назва: Оператор комп’ютерного набору Професія: 4112. 02UA002 Код:"— Presentation transcript:

1

2 Навчальний елемент Робота з меню у програмі Windows'95 Назва: Оператор комп’ютерного набору Професія: 4112. 02UA002 Код:

3 Цілі: після вивчення цього навчального елементу Ви зможете:  - входити до головного меню будь-якої програми у середовищі Windows'95;  - переміщатись по головному меню будь-якої програми у середовищі Windows'95;  - виконувати команди головного меню будь-якої програми у середовищі Windows'95;  - викликати і використовувати контекстне меню у Windows'95 і програмах для Windows'95.

4 Робота з головним меню в програмних вікнах і вікнах папок Запустіть програму Microsoft Excel для відпрацювання навиків роботи з головним меню програм. 1. Програмні вікна практично всіх програм для Windows’95 мають рядок меню, який знаходиться під заголовком вікна. Це меню також називають верхнім або головним меню.

5 2. Головне меню складаєтьс я з команд (пунктів). 3. Кожна команда ме-ню містить у собі під- меню. Команди головного меню програми Microsoft Excel

6 4. Пам'ятайте, що деякі команди підменю в свою чергу мають своє підменю. Такі команди позначені значком. 5. Команди, які не містять підменю, виконують конкретні дії у програмі. 6. Деякі команди в меню служать для ввімкнення та вимкнення деякого режиму роботи програми або об'єкта на екрані. Якщо режим або об'єкт увімкнений, то така команда позначена в меню так само, як показано на малюнку, якщо вимкнений, то команда не позначена. Такі команди називають командами- перемикачами.

7 Робота з головним меню за допомогою миші 7. Найзручніше працювати з головним меню за допомогою миші. 8. Для входу до деякого пункту головного меню встановіть на нього курсор та натисніть на ньому ліву клавішу миші. 9. Обраний пункт позначиться іншим кольором і з'явиться його підменю.

8 Переміщення по головному меню 10. Установіть курсор миші на інший пункт меню. Автоматично з'явиться його підменю. 11. Установіть курсор миші на будь-яку команду в підменю. Зверніть увагу, що при цьому вибрана команда автоматично позначається. 12. Установіть курсор миші на будь-яку команду, яка містить підменю (вона позначена значком  ). Автоматично з'явиться підменю.

9 Вихід з меню 13. Для виходу з головного меню встановіть курсор та натисніть ліву клавішу миші в будь-якому місці робочого поля програмного вікна.

10 Виконання команди меню 14. Для виконання команди підменю встановіть на неї курсор миші та натисніть ліву клавішу. Буде виконана обрана команда. 15. Якщо команда є командою-перемикачем, то вона ввімкнеться, якщо була вимкнена, і навпаки.

11 Робота з контекстним меню 16. У програмі Windows’95 та багатьох програмах для Windows’95 є можливість використовувати контекстне меню. 17.Контекстне меню має такі властивості: - при роботі з програмою меню на екрані немає - воно викликається тоді, коли це необхідно; - контекстне меню може викликатись для окремого об'єкта на екрані;  контекстне меню містить перелік усіх основних дій, які можна виконати над об'єктом, для якого воно викликане. Тому контекстні меню різних об'єктів можуть містити різні команди.

12 18. Для виклику контекстного меню встановіть курсор миші на необхідний об'єкт і натисніть праву клавішу миші. 19. Контекстне меню з'явиться поряд з вибраним об'єктом. 20. Перемістіть курсор по головному меню, та виконайте необхідну команду.

13 Для проходження тестування з даного навчального елементу натисніть на кнопку, у вікно тестуючої програми введіть необхідні дані і виберіть Тест № 8


Download ppt "Навчальний елемент Робота з меню у програмі Windows'95 Назва: Оператор комп’ютерного набору Професія: 4112. 02UA002 Код:"

Similar presentations


Ads by Google