Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Periférne zariadenia.

Similar presentations


Presentation on theme: "Periférne zariadenia."— Presentation transcript:

1 Periférne zariadenia

2 Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka
RU cleartext HMI cleartext Voľba HMI basic Voľba HMI – ovládací panel RU – izbový prístroj

3 Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka
Basic Cleartext Prevádzka: Nastavenie prev. hodnôt Info úroveň Programovacia úroveň () LCD s textom (cleartext) Podsvietené LCD Voľba Bus Komunikácia, po kábli Ovládací panel

4 Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka
en, de, fr, it, nl, dk, pl en, cz, sk, es, none HMI cleartext, pre kotly AVS37.294/109 -> Kominár -> Ručné ovládanie AVS37.294/509 -> Kominár -> Ručné ovládanie Ovládací panel HMI cleartext, pre tep. čerpadlá AVS37.294/209 -> Žiadne špec. tlačítka AVS37.294/309 -> Manuáne rozmrazenie / Reset tlačítko -> Tlačítko chladenia

5 Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka
Basic Cleartext Prevádzka: Nastavenie prev. hodnôt Info úroveň Programovacia úroveň LCD s textom (cleartext) Podsvietené LCD (voľba) Snímač v izbovom prístroji Bus komunikácia, po kábli Bus komunikácia, bezdrôtovo Izbové prístroje

6 Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka
Room unit basic QAA55.110/101 en, de, fr, it, nl, dk, pl en, cz, sk, es, none RU cleartext, káblový QAA75.610/101 QAA75.611/101 -> Podsvietené LCD QAA75.611/301 -> Tl. chladenia QAA75.611/501 -> Podsvietené LCD Izbové prístroje RU cleartext, bezdrôtový QAA78.610/101 QAA78.610/301 -> Tl. chladenia QAA78.610/501

7 Albatros2 – Periférne zariadenia Rozširovací modul
AVS75.390/109 Prepínač pre modul 1 alebo 2

8 Albatros2 – Periférne zariadenia Bezdrôtové
Rádiový modul Rádiový repeater Bezdrôtový vonkajší snímač AVS71.390/109 AVS14.390/101 AVS13.399/101 (QAC34 a RF transmitter) AVS13.399/201 (iba RF transmitter)

9 Albatros2 – Periférne zariadenia Snímače teploty
QAC34 QAD36.. QAZ36… QAL36... QAK36... QAR36... Vonkajší Prívod TÚV Zdroj

10 Albatros2 – Periférne zariadenia Konektory
Rast 5 konektory AGP8S… AGP4S…

11 Albatros2 – Periférne zariadenia Plochý kábel, Servisný kábel, Kryt ovl. panelu
Servisný kábel pre izbový prístroj QAA75.61x AVS82.495/101 Plochý kábel zákl. jednotka – rozširovací modul AVS82.490/109 Dĺžka 400 mm AVS82.491/109 Plochý kábel zákl. jednotka – ovládací panel Dĺžka 1000 mm

12 Albatros2 – Periférne zariadenia Zadný kryt ovládacieho panelu
Kryt panelu AVS92.290/109

13 ACS7xx for local commissioning
Albatros2 – Periférne zariadenia ACS700 Local Commissioning (Service Tool) ACS7xx for local commissioning OCI700 BSB RVS... QAA7… AVS3…

14 ACS7xx for local commissioning
Albatros2 – Periférne zariadenia ACS7xx – Albatros2 Communication (Alarming) and local Commissioning (Service Tool) ACS7xx on PC or notebook Printer Operator station Local or remote ACS7xx for local commissioning OCI 611 MODEM BSB OCI700 RVS... QAA7… AVS3… Mobile phone SMS (GMS, GPRS) Fax Pager Alarm receivers Provider: - TeleComm


Download ppt "Periférne zariadenia."

Similar presentations


Ads by Google