Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kmen: strunatci Chordata podkmen: Craniata obratlovci Vertebrata.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kmen: strunatci Chordata podkmen: Craniata obratlovci Vertebrata."— Presentation transcript:

1 kmen: strunatci Chordata podkmen: Craniata obratlovci Vertebrata

2 Agnatha třída: mihule Petromyzones mihule potoční Lampetra planeri řád: mihule Petromyzoniformes čeleď: mihulovití Petromyzonidae

3 Actinistia (latimérie) Dipnoi (dvojdyšní) Rhipidistia Tetrapoda (čtyřnožci) Polypteriformes (bichiři) Acipenseriformes (jeseteři) Semionotiformes (kostlíni) Amiiformes (kaprouni) Osteoglossomorpha (rypouni, arapaima) Elopomorpha (úhoři, murény) Clupeomorpha (sledi, sardele) Ostariophysi (kaprovití, sumcovití, piraně) Protacanthopterygii (lososovití, štikovití) Paracanthopterygii (treskovití, ďasové) Acanthopterygii (okounovití, platýsi) Sarcopterygii Teleostei (kostnatí) Actinopterygii (paprskooploutví) Holostei (mnohokostnatí) Gnathostomata čelistnatci Osteichthyes kostnatí obratlovci třída: Actinopterygii paprskoploutví Neopterygii

4 Gnathostomata třída: paprskoploutví Actinopterygii nadřád: chrupavčití Chondrostei řád: jeseteři Acipenseriformes čeleď: jeseterovití Acipenseridae jeseter malý Accipenser ruthenus

5 Actinistia (latimérie) Dipnoi (dvojdyšní) Rhipidistia Tetrapoda (čtyřnožci) Polypteriformes (bichiři) Acipenseriformes (jeseteři) Semionotiformes (kostlíni) Amiiformes (kaprouni) Osteoglossomorpha (rypouni, arapaima) Elopomorpha (úhoři, murény) Clupeomorpha (sledi, sardele) Ostariophysi (kaprovití, sumcovití, piraně) Protacanthopterygii (lososovití, štikovití) Paracanthopterygii (treskovití, ďasové) Acanthopterygii (okounovití, platýsi) Sarcopterygii Teleostei (kostnatí) Actinopterygii (paprskooploutví) Holostei (mnohokostnatí) Gnathostomata čelistnatci Osteichthyes kostnatí obratlovci třída: Actinopterygii paprskoploutví Neopterygii

6 nadřád: kostnatí Teleostei řád: Elopomorpha čeleď: úhořovití Anguillidae úhoř říční Anguilla anguilla

7 Actinistia (latimérie) Dipnoi (dvojdyšní) Rhipidistia Tetrapoda (čtyřnožci) Polypteriformes (bichiři) Acipenseriformes (jeseteři) Semionotiformes (kostlíni) Amiiformes (kaprouni) Osteoglossomorpha (rypouni, arapaima) Elopomorpha (úhoři, murény) Clupeomorpha (sledi, sardele) Ostariophysi (kaprovití, sumcovití, piraně) Protacanthopterygii (lososovití, štikovití) Paracanthopterygii (treskovití, ďasové) Acanthopterygii (okounovití, platýsi) Sarcopterygii Teleostei (kostnatí) Actinopterygii (paprskooploutví) Holostei (mnohokostnatí) Gnathostomata čelistnatci Osteichthyes kostnatí obratlovci třída: Actinopterygii paprskoploutví Neopterygii

8 Ostariophysi řád: máloostní Cypriniformes čeleď: kaprovití Cyprinidae plotice obecná Rutilus rutilus

9 perlín ostrobřichý Scardinius erythrophtalmus

10 amur bílý Ctenopharyngodon idella

11 jelec tloušť Leuciscus cephalus

12 střevle potoční Phoxinus phoxinus

13 ouklej obecná Alburnus alburnus

14 ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus

15 slunka obecná Leucaspius delineatus

16 cejn velký Abramis brama

17 podoustev říční Vimba vimba ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus

18 ostrucha křivočará Pelecus cultratus bolen dravý Aspius aspius

19 lín obecný Tinca tinca

20 hořavka duhová Rhodeus sericeus hrouzek obecný Gobio gobio

21 parma říční Barbus barbus

22 kapr obecný Cyprinus carpio

23 karas obecný Carassius carassius karas stříbřitý Carassius auratus

24 mřenka mramorovaná Barbatula barbatula čeleď: mřenkovití Balitoridae

25 čeleď: sekavcovití Cobitidae sekavec podunajský Cobitis elongatoides

26 piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis

27 sumec velký Silurus glanis řád: sumci Siluriformes čeleď: sumcovití Siluridae

28 sumeček americký Ictalurus nebulosus čeleď: sumečkovití Ictaluridae

29 Actinistia (latimérie) Dipnoi (dvojdyšní) Rhipidistia Tetrapoda (čtyřnožci) Polypteriformes (bichiři) Acipenseriformes (jeseteři) Semionotiformes (kostlíni) Amiiformes (kaprouni) Osteoglossomorpha (rypouni, arapaima) Elopomorpha (úhoři, murény) Clupeomorpha (sledi, sardele) Ostariophysi (kaprovití, sumcovití, piraně) Protacanthopterygii (lososovití, štikovití) Paracanthopterygii (treskovití, ďasové) Acanthopterygii (okounovití, platýsi) Sarcopterygii Teleostei (kostnatí) Actinopterygii (paprskooploutví) Holostei (mnohokostnatí) Gnathostomata čelistnatci Osteichthyes kostnatí obratlovci třída: Actinopterygii paprskoploutví Neopterygii

30 Protacanthopterygii řád: Salmoniformes čeleď: lososovití Salmonidae pstruh obecný Salmo trutta

31 pstruh duhový Oncorhynchus mykiss

32 čeleď: lipanovití Thymallidae lipan podhorní Thymallus thymallus

33 štika obecná Esox lucius řád: Esociformes čeleď: štikovití Esocidae

34 blatňák tmavý Umbra krameri čeleď: blatňákovití Umbridae

35 Actinistia (latimérie) Dipnoi (dvojdyšní) Rhipidistia Tetrapoda (čtyřnožci) Polypteriformes (bichiři) Acipenseriformes (jeseteři) Semionotiformes (kostlíni) Amiiformes (kaprouni) Osteoglossomorpha (rypouni, arapaima) Elopomorpha (úhoři, murény) Clupeomorpha (sledi, sardele) Ostariophysi (kaprovití, sumcovití, piraně) Protacanthopterygii (lososovití, štikovití) Paracanthopterygii (treskovití, ďasové) Acanthopterygii (okounovití, platýsi) Sarcopterygii Teleostei (kostnatí) Actinopterygii (paprskooploutví) Holostei (mnohokostnatí) Gnathostomata čelistnatci Osteichthyes kostnatí obratlovci třída: Actinopterygii paprskoploutví Neopterygii

36 Paracanthopterygii řád: hrdloploutví Gadiformes čeleď: treskovití Gadidae mník jednovousý Lota lota

37 Actinistia (latimérie) Dipnoi (dvojdyšní) Rhipidistia Tetrapoda (čtyřnožci) Polypteriformes (bichiři) Acipenseriformes (jeseteři) Semionotiformes (kostlíni) Amiiformes (kaprouni) Osteoglossomorpha (rypouni, arapaima) Elopomorpha (úhoři, murény) Clupeomorpha (sledi, sardele) Ostariophysi (kaprovití, sumcovití, piraně) Protacanthopterygii (lososovití, štikovití) Paracanthopterygii (treskovití, ďasové) Acanthopterygii (okounovití, platýsi) Sarcopterygii Teleostei (kostnatí) Actinopterygii (paprskooploutví) Holostei (mnohokostnatí) Gnathostomata čelistnatci Osteichthyes kostnatí obratlovci třída: Actinopterygii paprskoploutví Neopterygii

38 Acanthopterygii řád: ostnoploutví Perciformes čeleď: okounkovití slunečnice pestrá Lepomis gibbosus

39 okoun říční Perca fluviatilis čeleď: okounovití Percidae

40 candát obecný Stizostedion lucioperca

41 drsek menší Zingel streber

42 ježdík obecný Gymnocephalus cernuus

43 čeleď: hlaváčovití Gobiidae hlavačka mramorovaná Proterorhinus marmoratus

44 vranka obecná Cottus gobio řád: ropušnice Scorpaeniformes čeleď: vrankovití Cottidae

45 vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus

46 koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus řád: volnoostní Gasterosteiformes čeleď: koljuškovití

47 DÍKY ZA POZORNOST


Download ppt "Kmen: strunatci Chordata podkmen: Craniata obratlovci Vertebrata."

Similar presentations


Ads by Google