Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KLAUDIA KRZEMIŃSKA KL. 6A

Similar presentations


Presentation on theme: "KLAUDIA KRZEMIŃSKA KL. 6A"— Presentation transcript:

1 KLAUDIA KRZEMIŃSKA KL. 6A
CZCIONKI SYSTEMU KLAUDIA KRZEMIŃSKA KL. 6A SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 29 W SOSNOWCU

2 ARIAL!!! ARIAL!!! A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e
Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż

3 MONOTYPE CORSIVA!!! MONOTYPE CORSIVA A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e
Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż

4 ARIAL!!! TACHOMA!!! A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e
Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż

5 GARAMOND!!! GARAMOND!!!! A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e
Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż

6 ARIAL NARROW!!! ARIAL NARROW!!!
A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż

7 VERDANA!!! VERDANA!!! A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e
Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż

8 FRANKLIN GOTHIC MEDIUM!!! FRANKLIN GOTHIC MEDIUM!!!
A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż

9 GEORGIA!!! GEORGIA!!! A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e
Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż

10 TREBUCHET MS!!! TREBUCHET MS!!!
A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż

11 SYLFAEN!!! SYLFAEN!!!! A a Ą ą B b C c Ć ć D d E e
Ę ę F f G g H h I i J j K k L l Ł ł M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r S s Ś ś T t U u W w Y y Z z Ź ź Ż ż


Download ppt "KLAUDIA KRZEMIŃSKA KL. 6A"

Similar presentations


Ads by Google