Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ABYŚ PRAWIDŁOWO ROZWIĄZAŁ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY KLIKAĆ NA PONUMEROWANE OBRAZKI. ŻYCZĘ POWODZENIA.ZACZYNAMY Opracowanie: Iza Rzepecka Ucz kl VI S.P w Stróżach.

Similar presentations


Presentation on theme: "ABYŚ PRAWIDŁOWO ROZWIĄZAŁ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY KLIKAĆ NA PONUMEROWANE OBRAZKI. ŻYCZĘ POWODZENIA.ZACZYNAMY Opracowanie: Iza Rzepecka Ucz kl VI S.P w Stróżach."— Presentation transcript:

1

2 ABYŚ PRAWIDŁOWO ROZWIĄZAŁ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY KLIKAĆ NA PONUMEROWANE OBRAZKI. ŻYCZĘ POWODZENIA.ZACZYNAMY Opracowanie: Iza Rzepecka Ucz kl VI S.P w Stróżach

3 5. 1. 1 2. 3. 4 4 6 6. 7 8 9 10.. 1

4 USKAWKI R T 10. 3. 5 6 7 2 9 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 4

5 USKAWKI PMIDOR T R O 1 4 5 3 7 6 8 9 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6 USKAWKI PMIDOR T A PUST R O K A 1 4 5 3 7 6 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA R O K S A 1 4 5 3 7 6 8 9 21 2 3 4 5 6 7 8 9

8 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA R O K S Z A 1 4 6 8 5 3 7 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS R O K S Z K A 1 4 5 7 3 6 8 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS PR R O K S Z K O A 1 4 5 3 7 6 8 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS PR AMINA R O K S Z K O L A 1 4 5 3 7 6 8 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS PR AMINA WIIAŚ R O K S Z K O L N A 1 4 2 5 3 7 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS PR AMINY WIIAŚ KARPAP R O K S Z K O L N Y A 1 4 5 3 7 6 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14

15


Download ppt "ABYŚ PRAWIDŁOWO ROZWIĄZAŁ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY KLIKAĆ NA PONUMEROWANE OBRAZKI. ŻYCZĘ POWODZENIA.ZACZYNAMY Opracowanie: Iza Rzepecka Ucz kl VI S.P w Stróżach."

Similar presentations


Ads by Google