Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Program Horyzont 2020 – możliwości finansowania badań i innowacji

Similar presentations


Presentation on theme: "Program Horyzont 2020 – możliwości finansowania badań i innowacji"— Presentation transcript:

1 Program Horyzont 2020 – możliwości finansowania badań i innowacji
w latach Warszawa, 02 grudnia 2013 ICT- usytuowanie w programie Horyzont 2020, tematyka pierwszych konkursów Prelegent: Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

2 Nacisk na wyzwania społeczne
Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście Podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów: Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Inna niż dotychczas rola ICT: raczej dostawcą rozwiązań/usług opartych na istniejących technologiach niż nowych technologii

3 Fundusze UE (ICT) i ich organizacja
JRC – 1,8 People 4,8 Capacities 4 Euratom – 2,8 Ideas 7,5 Cooperation 32,4 Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 Transport 4,2 Soc. – Economy 0,6 Security 1,4 Space 1,4

4 Fundusze UE (ICT) i ich organizacja
JRC – 1,8 People 4,8 Capacities 4 Euratom – 2,8 Ideas 7,5 Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 Transport 4,2 Soc. – Economy 0,6 Security 1,4 Space 1,4 Entrepreneurship & Innovation Programme (EIP) 2,17 EERP (PPP) Information Communication Technologies – Policy Support Programme (ICT PSP) 0,73 Future Internet PPP 0,17 Intelligent Energy Europe Programme (IEE) 0,73 0,73 M€ Energy Effective Buildings 1 Factories of the Future 1,2 Green Cars (EIB)

5 ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT HORIZON 2020 EIT JRC
Europe 2020 priorities European Research Area International cooperation Shared objectives and principles Tackling Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and the bio-based economy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, resource efficiency and raw materials Inclusive, innovative and reflective societies Secure Societies Creating Industrial Leadership and Competitive Frameworks Leadership in enabling and industrial technologies ICT Nanotech., Materials, Manuf. and Processing Biotechnology Space Access to risk finance Innovation in SMEs ICT ICT ICT ICT ICT ICT Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa ICT Excellence in the Science Base Frontier research (ERC) Future and Emerging Technologies (FET) Skills and career development (Marie Curie) Research infrastructures EIT JRC Upowszechn. doskonałości i zapewnianie szerszego uczest. ICT ICT Simplified access Common rules, toolkit of funding schemes Dissemination & knowledge transfer

6 ICT Roadmap-based research: Kontynuacja i konsolidacja
FP7 H2020 ARTEMIS JTI Electronic Components & Systems JTI ENIAC JTI Smart Systems R&D (EPoSS) Factory of the Future PPP Future Internet PPP & SME Accelerator Expansion of use cases Networking R&D 5G PPP Photonics R&D Photonics PPP Robotics R&D Robotics PPP Advanced Computing Content Technologies and Information Management

7 Działania związane z ICT zawarte są w WP2014/15 w 110 tematach
ICT w HORIZON ICT WP2014/2015 : Działania związane z ICT zawarte są w WP2014/15 w 110 tematach

8 18 w Excellent science FET Open (…), FET Proactive (5),
ICT w HORIZON ICT WP2014/2015 : FET Open (…), FET Proactive (5), FET Flagships (2), Research Infrastructures (10). 18 w Excellent science

9 ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science
FET Open: fostering novel ideas: FET Open stanowi 40% ogólnego budżetu FET w Horyzont 2020, jest całkowicie otwarty na nowe pomysły i technologie. FET Open obejmuje wszystkie obszary technologiczne i nie ma wydzielonego budżetu przeznaczonego na ICT. Konkurs Proj. mln€ FETOPEN 1 – 2014: FET-Open reasearch projects. R&IA 154,0 FETOPEN 2 – 2014: Coordination and support activities CSA 3,0 FETOPEN 3 – 2015: Coordination and support activities

10 ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science
FET Proactive: nurturing emerging themes and communities: ICT dotyczy konkretnie jednej z trzech głównych inicjatyw FET Proactive: “Toward exascale high performance computing”. Inicjatywa ta realizuje część strategii badawczej High Performance Computing (HPC) przez partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i zawiera trzy tematy:. Konkurs Proj. mln€ FETHPC : HPC Core Technologies, Programming Environments and Algorithms for Extreme Parallelism and Extreme Data Applications R&IA 93,4 FETHPC : HPC Ecosystem Development CSA 4

11 ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science
FET Proactive: nurturing emerging themes and communities: ICT są również objęte dwoma innymi inicjatywami (skierowane w jednym zaproszeniu do składania wniosków): Konkurs Proj. mln€ Global Systems Science (GSS) R&IA 10 Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving 15

12 ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science Research infrastructures:
Development, deployment and operation of ICT-based e-infrastructures Konkurs Proj. mln€ EINFRA – Managing, preserving and computing with big research data R&IA 55,0 EINFRA – e-Infrastructure for Open Access 13,0 EINFRA – Towards global data e-infrastructures – Research Data Alliance 4,0 EINFRA – Pan-European High Performance Computing infrastructure and services 15,0 EINFRA – Centres of Excellence for computing applications 40,0

13 ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science Research infrastructures:
Development, deployment and operation of ICT-based e-infrastructures Konkurs Proj. mln€ EINFRA – Network of HPC Competence Centres for SMEs CSA 2,0 EINFRA – Provision of core services across e-infrastructures R&IA 6,0 EINFRA Research and Education Networking – GÉANT NO Funds EINFRA – e-Infrastructures for virtual research environments (VRE) 42,0 INFRAIA /2015: Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of pan-European interest 90,0

14 ICT w HORIZON ICT WP2014/2015 : Health, demographic change and wellbeing (13), Secure, clean and efficient energy (8), Smart, green and integrated transport (7), Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (5), Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (6), Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens (6). 45 w Societal challenges

15 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing: Advancing active and healthy ageing Konkurs Proj. mln€ PHC 19 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: Service robotics within assisted living environments R&IA 24,6 PHC 20 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment 10,0 PHC 21 – 2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention 21,0

16 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing: Integrated, sustainable, citizen-centred care Konkurs Proj. mln€ PHC 25 – 2015: Advanced ICT systems and services for Integrated Care R&IA 20,0 PHC 26 – 2014: Self-management of health and disease: citizen engagement and mHealth 59,6 PHC 27 – 2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT PCP 15,0 PHC 28 – 2015: Self-management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself PHC 29 – 2015: Public procurement of innovative eHealth services PPI 10,0 PHC 30 – 2015: eHealth Sectoral Inducement Prize

17 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing: Improving health information, data exploitation and providing an evidence base for health policies and regulation Konkurs Proj. mln€ PHC 31 – 2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment R&IA 20,0 PHC 35 – 2014: eHealth interoperability CSA 4,0 HCO 1 – 2014: Innovation Partnership: Support for the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 2,0 HCO 2 – 2014: Joint Programming: Coordination Action for the Joint Programming Initiative (JPI) “More Years, Better Lives - the Challenges and Opportunities of Demographic Change”

18 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure, clean and efficient energy: • ‘Energy Efficiency’ (EE), • ‘Competitive Low-Carbon Energy’ (LCE), • ‘Smart Cities and Communities’ (SCC). Konkurs Proj. mln€ EE 8 – 2014: Public procurement of innovative sustainable energy solutions, where the scope includes the support to public authorities in procuring fast-evolving information and communication technologies such as Green Data Centres CSA *2 67,33 EE 11 - New ICT-based solutions for energy efficiency. R&IA 17,0

19 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure, clean and efficient energy: • ‘Energy Efficiency’ (EE), • ‘Competitive Low-Carbon Energy’ (LCE), • ‘Smart Cities and Communities’ (SCC). Konkurs Proj. mln€ LCE 7 – 2015: Distribution grid and retail market, where the scope takes into account the contribution of ICT infrastructure to smart grids and smart metering. IA, CSA 20,0

20 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure, clean and efficient energy: • ‘Energy Efficiency’ (EE), • ‘Competitive Low-Carbon Energy’ (LCE), • ‘Smart Cities and Communities’ (SCC). Konkurs Proj. mln€ SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects IA *2 196,5 SCC 2 – 2014: Developing a framework for common, transparent data collection and performance measurement to allow comparability and replication between solutions and best-practice identification CSA 1,0 SCC 3 – 2015: Development of system standards for smart cities and communities solutions

21 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure, clean and efficient energy: • ‘Energy Efficiency’ (EE), • ‘Competitive Low-Carbon Energy’ (LCE), • ‘Smart Cities and Communities’ (SCC). Konkurs Proj. mln€ SCC 4 – 2014: Establishing networks of public procurers in local administrations on smart city solutions SCC 5 – 2014: Establishing a challenge prize competition: Smart solutions for creating better cities and communities

22 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Smart, green and integrated transport: • ‘Mobility for Growth’ (MG), which actually constitutes the main call, • ‘Green vehicles’ (GV), Konkurs Proj. mln€ MG Cooperative ITS for safe, congestion-free and sustainable mobility R&IA CSA 19,0 1,0 MG Safe and connected automation in road transport 22,0 MG Tackling urban road congestion 13,0 MG Common communication and navigation platforms for pan-European logistics applications 18,0 MG Connectivity and information sharing for intelligent mobility 14,0 MG Towards seamless mobility addressing fragmentation in ITS deployment in Europe

23 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Smart, green and integrated transport: • ‘Mobility for Growth’ (MG), which actually constitutes the main call, • ‘Green vehicles’ (GV), Konkurs Proj. mln€ GV Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid, which notably addresses the integration of the overall cycle of electric vehicles’ (EV) energy management into a comprehensive EV battery and ICT-based re-charging system management R&IA 20,0

24 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials: • ‘Waste: A Resource to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials’ (WASTE), • ‘Water Innovation: Boosting its value for Europe’ (WATER), Konkurs Proj. mln€ WASTE : Moving towards a circular economy through industrial symbiosis IA 44,0 WASTE : A systems approach for the reduction, recycling and reuse of food waste R&IA 9,0 WASTE : Recycling of raw materials from products and buildings 14,5 WASTE /2015: Towards near-zero waste at European and global level CSA 8,5 WATER /2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication 39,0 45,0

25 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Europe in a changing world - Innovative, inclusive and reflective societies: • ‘Reflective societies: cultural heritage and European identities’ (REFLECTIVE), • ‘New forms of innovation’ (INSO). Konkurs Proj. mln€ REFLECTIVE 6 – 2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets REFLECTIVE 7 – 2014: Advanced 3D modelling for accessing and understanding European cultural assets INSO : Innovation in the public sector by using emerging ICT technologies INSO 2 – 2014, 2015: ICT-enabled open government INSO 9 – 2014: Innovative mobile e-government applications by SMEs INSO : Platform for ICT for Learning and Inclusion

26 ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens: Konkurs Proj. mln€ DS 1 – 2014: Privacy DS 2 – 2014: Access Control DS : The role of ICT in Critical Infrastructure Protection DS : Secure Information Sharing DS 5 – 2015: Trust eServices DS 6 – 2015: Risk management and assurance models

27 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON ICT WP2014/2015 : A new generation of components and systems (3), Advanced Computing (1), Future Internet (10), Content technologies and information management (8), Robotics (2), Micro- and nano-electronic technologies, Photonics (5), ICT Cross-Cutting Activities (4), Horizontal ICT Innovation actions (4), Fast track to Innovation – pilot (1), 47 w Industrial leadership International Cooperation actions (2), EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure (3), EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures (4).

28 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON 47 w Industrial leadership A new generation of components and systems: Konkurs Proj. mln€ ICT 1 – 2014: Smart Cyber-Physical Systems 56,0 ICT 2 – 2014: Smart System Integration 54,0 ICT 3 – 2014: Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics (TOLAE) technologies 38,0 Advanced Computing: Konkurs Proj. mln€ ICT 4 – 2015: Customised and low power computing 57,0

29 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON 47 w Industrial leadership Future Internet: Konkurs Proj. mln€ ICT 5 – 2014: Smart Networks and novel Internet Architectures 24,0 ICT 6 – 2014: Smart optical and wireless network technologies 30,0 ICT 7 – 2014: Advanced Cloud Infrastructures and Services 73,0 ICT 8 – 2015: Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services 22,0 ICT 9 – 2014: Tools and Methods for Software Development 25,0 ICT 10 – 2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation 37,0 ICT 11 – 2014: FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation) 31,5 ICT 12 – 2015: More experimentation for the Future Internet 18,0 ICT 13 – 2014: Web Entrepreneurship 10,0 ICT 14 – 2014: Advanced 5G Network Infrastructure for the FI 125,0

30 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON 47 w Industrial leadership Content technologies and information management: Konkurs Proj. mln€ ICT 15 – 2014: Big data Innovation and take-up 50,0 ICT 16 – 2015: Big data - research 39,0 ICT 17 – 2014: Cracking the language barrier 15,0 ICT 18 – 2014: Support the growth of ICT innovative Creative Industries SMEs ICT 19 – 2015: Technologies for creative industries, social media and convergence 41,0 ICT 20 – 2015: Technologies for better human learning and teaching 52,0 ICT 21 – 2014: Advanced digital gaming/gamification technologies 17,0 ICT 22 – 2014: Multimodal and Natural computer interaction 31,0

31 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON 47 w Industrial leadership Robotics: Konkurs Proj. mln€ ICT 23 – 2014: Robotics 74,0 ICT 24 – 2015: Robotics 83,0 Micro- and nano-electronic technologies, Photonics: Konkurs Proj. mln€ ICT 25 – 2015: Generic micro- and nano-electronic technologies 50,0 ICT 26 – 2014: Photonics KET 47,0 ICT 27 – 2015: Photonics KET 44,0 ICT 28 – 2015: Cross-cutting ICT KETs 56,0 ICT 29 – 2014: Development of novel materials and systems for OLED lighting 18,0

32 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON 47 w Industrial leadership ICT Cross-Cutting Activities: Konkurs Proj. mln€ ICT 30 – 2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects 51,0 ICT 31 – 2014: Human-centric Digital Age 7,0 ICT 32 – 2014: Cybersecurity, Trustworthy ICT 38,0 ICT 33 – 2014: Trans-national co-operation among National Contact Points 4,0

33 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON 47 w Industrial leadership Horizontal ICT Innovation actions: Konkurs Proj. mln€ ICT 34 – 2015: Support for access to finance 15,0 ICT 35 – 2014: Innovation and Entrepreneurship Support 7,0 ICT 36 – 2015: Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT solutions 4,0 ICT : Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) 45,0 Fast track to Innovation – pilot: Konkurs Proj. mln€ Fast track to Innovation – ICT topic 3,0

34 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON 47 w Industrial leadership International Cooperation actions: Konkurs Proj. mln€ ICT 38 – 2015: International partnership building and support to dialogues with high income countries 3,0 ICT 39 – 2015: International partnership building in low and middle income countries 11,0

35 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON 47 w Industrial leadership EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure: Konkurs Proj. mln€ EUB 1 – 2015: Cloud Computing, including security aspects R&IA 1,5 EUB 2 – 2015: High Performance Computing (HPC) 2,0 EUB 3 – 2015: Experimental Platforms

36 47 w Industrial leadership
ICT w HORIZON 47 w Industrial leadership EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures: Konkurs Proj. mln€ EUJ 1 – 2014: Technologies combining big data, internet of things in the cloud R&IA 1,5 EUJ 2 – 2014: Optical communications EUJ 3 – 2014: Access networks for densely located users EUJ 4 – 2014: Experimentation and development on federated Japan – EU testbeds

37 Przydatne adresy Strona Komisji Europejskiej:
Magazyn poświęcony H2020:

38 Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Andrzej J. Galik
Aleksandra Ihnatowicz Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 Warszawa tel: fax


Download ppt "Program Horyzont 2020 – możliwości finansowania badań i innowacji"

Similar presentations


Ads by Google