Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

To ludzie ludziom zgotowali ten los.

Similar presentations


Presentation on theme: "To ludzie ludziom zgotowali ten los."— Presentation transcript:

1 To ludzie ludziom zgotowali ten los.
Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupotę i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los.

2 ... ale bohater mojej prezentacji
do samego końca dawał przykład człowieczeństwa

3 22 lipiec 1878 r. Janusz Korczak ok. 06 sierpnia 1942

4 Janusz Korczak właściwie Henryk Goldszmit urodził się 22 lipca 1878 w Warszawie. Pisarz, pedagog, lekarz. Prekursor działań na rzecz praw dziecka. Zainicjował pierwsze pismo publikowane przez dzieci. Zmarł około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince.

5 Pseudonimy Biorąc udział w konkursie na sztukę teatralną w 1898 Goldszmit podpisał się jako Janasz Korczak. Zecer przy składaniu tekstu zrobił błąd w imieniu. Napisał Janusz i tak już zostało. Używał też pseudonimu Hen-Ryk.

6 Pedagogikę żartobliwą Gadaninki radiowe Starego Doktora
Dorobek literacki Janusza Korczaka Sława Dzieci ulicy Mośki, Jośki i Srule Józki, Jaśki i Franki Bobo Moje wakacje Pedagogikę żartobliwą Gadaninki radiowe Starego Doktora Dziecko salonu

7 Największe dzieło Janusza Korczaka
Najbardziej znanym dziełem Janusza Korczaka jest książka pod tytułem „Król Maciuś Pierwszy”.

8 Janusz Korczak i Irena Sendlerowa
Janusz Korczak wraz z Ireną Sendlerową ratowali Żydów w Warszawie (głównie dzieci) podczas II Wojny Światowej Irena Sendlerowa uratowała około 2500 dzieci skazanych na zagładę

9 Irena Sendlerowa o Korczaku

10 Korczak zginął wraz z wychowankami wywieziony w wagonie bydlęcym, z
getta, w sierpniu 1942. Dobrowolnie towarzyszył im w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady, w Treblince

11 Janusz Korczak jest dla mnie autorytetem, których w dzisiejszych czasach nam brakuje…

12 _____ ______ ______ ___________ __ _________ ____ ________

13 Prezentację wykonał Łukasz Radlak
kl. II b Gimnazjum nr 8 w Bytomiu - Karbiu

14 Bibliografia http://www.youtube.com/ Irena Sendlerowa o Korczaku
PWN Encyklopedia Powszechna Fenomen - Ludzie przeciwko ludziom Warszawo ma - pieśń Jacek Wójcicki – Miejcie nadzieję


Download ppt "To ludzie ludziom zgotowali ten los."

Similar presentations


Ads by Google