Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NiR t. „Sowriemienny” pr

Similar presentations


Presentation on theme: "NiR t. „Sowriemienny” pr"— Presentation transcript:

1 NiR t. „Sowriemienny” pr
NiR t. „Sowriemienny” pr. 956 fotka środkowa różni się, ale to ten sam typ okrętu, zwracaj uwagę na sylwetkę

2 FRR t. „Nieustraszimyj” pr. 11540

3 FRR t. „Krivak I” pr. 1135

4 FRR t. „Krivak II” pr. 1135M

5 NiR t. „Sowriemienny” pr. 956
FRR t. „Nieustraszimyj” pr FRR t. „Krivak I” pr. 1135 FRR t. „Krivak II” pr. 1135M

6 KOR t. „Tarantul I” 1241RE

7 KOR t. „Tarantul III” pr

8 KOR t. „Tarantul III” pr KOR t. „Tarantul I” 1241RE

9 KOR t. „Nanuchka III” pr

10 KOR t. „Nanuchka I” pr. 1234

11 I II I KZOP t. „Parchim I i II ”

12 KOR t. „Nanuchka III” pr KOR t. „Nanuchka I” pr. 1234 KZOP t. „Parchim II”

13 ODD t. „Ropucha I i II ”, I i II nie różnią się sylwetką

14 ODPP t. „Pomornik ” pr

15 TRB t. „Sonia ” pr. 1265

16 TR Redowy t. „Lida” pr

17 TR Redowy t. „Olya” pr. 1259

18 ORR t. „Vishnya” pr. 864

19 ORR t. „Alpinist” pr. 503M/R – nie moglem znalesc fot;]

20 OH t. „Moma” pr. 861

21 OH t. „Biya” pr. 871

22 OP t. „Łada” pr. 677

23 OP t. „Kilo” pr. 877

24 OP t. „Kilo” pr. 877 OP t. „Łada” pr.677

25 Pominąłem zbiornikowce, pjp i szkolne.
by mako


Download ppt "NiR t. „Sowriemienny” pr"

Similar presentations


Ads by Google