Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 WIPO SUB-REGIONAL SEMINAR PROTECTION OF COMPUTER SOFTWARE AND DATABASES Patentability of Computer Software and Business Methods: Policy, Legal and Technical.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 WIPO SUB-REGIONAL SEMINAR PROTECTION OF COMPUTER SOFTWARE AND DATABASES Patentability of Computer Software and Business Methods: Policy, Legal and Technical."— Presentation transcript:

1 1 WIPO SUB-REGIONAL SEMINAR PROTECTION OF COMPUTER SOFTWARE AND DATABASES Patentability of Computer Software and Business Methods: Policy, Legal and Technical Issues Dorian Chiroşca, PhD, Associate Professor State University of Moldova, Kishinev

2 2 BREVETABILITATEA PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR Actualmente, situaia juridică în care se află programele pentru calculator este foarte ambigue i crează o insecuritate juridică. Actualmente, situaia juridică în care se află programele pentru calculator este foarte ambigue i crează o insecuritate juridică. Există mai multe soluii privind metodele de protecie juridică care ar putea fi aplicate la încălcarea drepturilor privind programelor pentru calculator, astfel că acestea ar putea fi protejate prin: Există mai multe soluii privind metodele de protecie juridică care ar putea fi aplicate la încălcarea drepturilor privind programelor pentru calculator, astfel că acestea ar putea fi protejate prin: a) dreptul de autor, b)brevet de invenie, b)brevet de invenie, c)secret comercial, d) sui generis

3 3 BREVETABILITATEA PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR Ambiguitatea programului pentru calculator rezidă în faptul că acesta are o structură complexă. Ambiguitatea programului pentru calculator rezidă în faptul că acesta are o structură complexă. Organizaia Mondială pentru Proprietatea Intelectuală, în perioada pregătirilor către adoptarea Acordului OMPI pentru dreptul de autor a elaborat o definiie potrivit căreia: Organizaia Mondială pentru Proprietatea Intelectuală, în perioada pregătirilor către adoptarea Acordului OMPI pentru dreptul de autor a elaborat o definiie potrivit căreia: programele pentru calculator reprezintă o mulime de instruciuni capabile odată incorporate pe un suport descifrabil de către o maină capabilă să trateze informaii, să indice, să execute, ori să permită obinerea unei funcii, a unei sarcini ori a unui rezultat. programele pentru calculator reprezintă o mulime de instruciuni capabile odată incorporate pe un suport descifrabil de către o maină capabilă să trateze informaii, să indice, să execute, ori să permită obinerea unei funcii, a unei sarcini ori a unui rezultat.

4 4 BREVETABILITATEA PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR codul sursă – reprezintă un cod original al programului pentru calculator scris într-o limbă de programare care poate fi citit i îneles de firea omenească, în special de acele persoane care sunt specializate în programare. codul sursă – reprezintă un cod original al programului pentru calculator scris într-o limbă de programare care poate fi citit i îneles de firea omenească, în special de acele persoane care sunt specializate în programare. codul obiect - reprezintă traducerea programului editat în cod sursă în program inteligibil pentru maină, singurul în care programul poate rula pe calculator. codul obiect - reprezintă traducerea programului editat în cod sursă în program inteligibil pentru maină, singurul în care programul poate rula pe calculator.

5 5 PROTECIA PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR PRIN NORMELE DREPTULUI DE AUTOR Directiva CCE din 14 mai 1991 privind protecia juridică a programelor pentru calculator stabilete că, statele membre protejează programele pentru calculator prin dreptul de autor ca opere literare în sensul conveniei de la Berna privind protecia operelor literare i artistice. Directiva CCE din 14 mai 1991 privind protecia juridică a programelor pentru calculator stabilete că, statele membre protejează programele pentru calculator prin dreptul de autor ca opere literare în sensul conveniei de la Berna privind protecia operelor literare i artistice. Aceeai normă este prevăzută în art.4 al Acordului OMPI privind dreptul de autor, Aceeai normă este prevăzută în art.4 al Acordului OMPI privind dreptul de autor, Art. 10 al TRIPS face o specificare potrivit căreia programele pentru calculator, fie că sunt exprimate în cod sursă, fie în cod obiect, vor fi protejate ca opere literare în baza Conveniei de la Berna. Art. 10 al TRIPS face o specificare potrivit căreia programele pentru calculator, fie că sunt exprimate în cod sursă, fie în cod obiect, vor fi protejate ca opere literare în baza Conveniei de la Berna.

6 6 PROTECIA PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR PRIN NORMELE DREPTULUI DE BREVET Convenia privind eliberarea brevetului european art.52 (2) (c) specifică faptul că nu vor fi considerate invenii în special planurile, regulile si metodele pentru exercitarea activitatilor intelectuale, pentru jocuri sau pentru activitati economice, precum si programele pentru calculatoare. Art.52 (3) al Conveniei privind eliberarea brevetului european face o precizare potrivit căreea nu se exclude brevetabilitatea elementelor enumerate în art.52(2) (c) decît in masura in care cererea de brevet european sau brevetul european se refera la unul dintre aceste elemente ca atare.

7 7 PROTECIA PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR PRIN NORMELE DREPTULUI DE BREVET Potrivit art.4 al proiectului de Directiva privind brevetabilitatea inveniilor puse în aplicare de calculator astfel de invenii vor fi brevetabile cu condiia că ele vor fi succeptibile de aplicare industrială, să fie noi i să implice o activitate inventivă. Potrivit art.2 al aceluiai proiect de Directivă, o invenie pusă în aplicare de calculator desemnează orice invenie executarea căreia implică un calculator, o reea de calculator sau un alt aparat programabil i prezintă una sau mai multe caracteristici la prima vedere noi care sunt realizate totalmente sau în parte de unul sau mai multe programe pentru calculator.

8 8 PROTECIA PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR PRIN NORMELE DREPTULUI DE BREVET contribuie tehnică – desmnează o contribuie la stadiul tehnicii dintr-un domeniu tehnic care pentru un specialist din acel domeniu aceasta să nu rezulte în mod evident. contribuie tehnică – desmnează o contribuie la stadiul tehnicii dintr-un domeniu tehnic care pentru un specialist din acel domeniu aceasta să nu rezulte în mod evident. De menionat că expresia contribuia tehnică este bine cunoscută de jurisprudena Camerei de Recurs a OEB potrivit căreia contribuia tehnică poate rezulta: De menionat că expresia contribuia tehnică este bine cunoscută de jurisprudena Camerei de Recurs a OEB potrivit căreia contribuia tehnică poate rezulta: dintr-o problemă care stă la bază i poate fi rezolvată de invenia revendicată; dintr-o problemă care stă la bază i poate fi rezolvată de invenia revendicată; din caracteristicile tehnice constituind soluionarea problemei ce stă la bază; din caracteristicile tehnice constituind soluionarea problemei ce stă la bază; din efectele obinute din rezolvarea problemei ce stă la bază; din efectele obinute din rezolvarea problemei ce stă la bază; de la necesitatea de a lua în consideraie aspecte tehnice pentru a realiza invenia pusă în aplicare de calculator aa cum a fost revendicată. de la necesitatea de a lua în consideraie aspecte tehnice pentru a realiza invenia pusă în aplicare de calculator aa cum a fost revendicată.

9 9 AVANTAJELE PROTECIEI PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR PRIN NORMELE DREPTULUI DE BREVET Societatea este informată despre esena inveniei Societatea este informată despre esena inveniei brevetul reprezintă un titlu de protecie acordat de către stat care reprezintă în sine un contract dintre societate i deinătorul brevetului. Titularul brevetului se bucură de un monopol pe o anumită perioadă de timp asupra inveniei sale, iar societatea cunoate datele despre esena inveniei. Astfel, ambele pări au de cîtigat, ceea ce nu poate avea loc în cazul proteciei prin dreptul de autor, deoarece autorul programului pentru calculator nu este obligat să publice codul sursă pentru a se cunoate cum acesta lucrează. brevetul reprezintă un titlu de protecie acordat de către stat care reprezintă în sine un contract dintre societate i deinătorul brevetului. Titularul brevetului se bucură de un monopol pe o anumită perioadă de timp asupra inveniei sale, iar societatea cunoate datele despre esena inveniei. Astfel, ambele pări au de cîtigat, ceea ce nu poate avea loc în cazul proteciei prin dreptul de autor, deoarece autorul programului pentru calculator nu este obligat să publice codul sursă pentru a se cunoate cum acesta lucrează. Dreptul brevetului protejează conceptul care stă la baza programului pentru calculator Dreptul brevetului protejează conceptul care stă la baza programului pentru calculator brevetul de invenie poate proteja conceptul care stă la baza programului pentru calculator, ceea ce nu asigură normele dreptului de autor care protejează forma de exprimare. brevetul de invenie poate proteja conceptul care stă la baza programului pentru calculator, ceea ce nu asigură normele dreptului de autor care protejează forma de exprimare.

10 10 AVANTAJELE PROTECIEI PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR PRIN NORMELE DREPTULUI DE BREVET Brevetul de invenie protejează funcia programului pentru calculator Brevetul de invenie protejează funcia programului pentru calculator dreptul de autor protejează opera literarară, pe cînd brevetul de invenie protejează funcia, independent de construcii gramaticale de linii de cod. Funcia în cazul respectiv reprezintă interaciunea tehnică dintre harware i software. dreptul de autor protejează opera literarară, pe cînd brevetul de invenie protejează funcia, independent de construcii gramaticale de linii de cod. Funcia în cazul respectiv reprezintă interaciunea tehnică dintre harware i software. Interesul economic Interesul economic Un argument foarte important în favoare proteciei programului pentru calculator prin brevet de invenie rezidă în interesul economic, prin urmare protecia prin brevet de invenie va stabili o securitate juridică stabilă a relaiilor privind valorificare programelor pentru calculator care va contribui la favorizarea inovaiilor în acest domeniu i va crea noi locuri de muncă în industria programelor pentru calculator. Un argument foarte important în favoare proteciei programului pentru calculator prin brevet de invenie rezidă în interesul economic, prin urmare protecia prin brevet de invenie va stabili o securitate juridică stabilă a relaiilor privind valorificare programelor pentru calculator care va contribui la favorizarea inovaiilor în acest domeniu i va crea noi locuri de muncă în industria programelor pentru calculator.

11 11 DEZAVANTAJELE PROTECIEI PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR PRIN NORMELE DREPTULUI DE BREVET Favorizarea companiilor mari Dezavantajele rezidă în faptul că cel mai mult de pierdut vor avea întreprinderile mici care nu au resurse financiare pentru a breveta programele pentru calculator. Astfel, companiile mari ar putea fi cele mai favorizate în acest sens, în plus ele ar putea să inpună plată unor redevene sub formă deroyalty pentru programele pentru calculator brevetate. Dezavantajele rezidă în faptul că cel mai mult de pierdut vor avea întreprinderile mici care nu au resurse financiare pentru a breveta programele pentru calculator. Astfel, companiile mari ar putea fi cele mai favorizate în acest sens, în plus ele ar putea să inpună plată unor redevene sub formă deroyalty pentru programele pentru calculator brevetate. Inhibarea competiiei Inhibarea competiiei În plus, întreprinderile mijlocii ar putea să-i întărească poziia sa pe piaă i acest lucru ar putea crea mari dificultăi pentru dezvoltarea competiiei pe piaa de desfacere. În plus, întreprinderile mijlocii ar putea să-i întărească poziia sa pe piaă i acest lucru ar putea crea mari dificultăi pentru dezvoltarea competiiei pe piaa de desfacere.

12 12 Inhibarea inovaiei Inhibarea inovaiei Unii dintre cei mai activi critici ai brevetării programelor pentru calculator sunt reprezentanii FOSS ( Free and Open Source Software), care pledează împotriva proteciei juridice prin brevet de invenie i consideră că participarea mai multor antreprnori independeni precum i concurena va stimula inovaia din acest domeniu. Unii dintre cei mai activi critici ai brevetării programelor pentru calculator sunt reprezentanii FOSS ( Free and Open Source Software), care pledează împotriva proteciei juridice prin brevet de invenie i consideră că participarea mai multor antreprnori independeni precum i concurena va stimula inovaia din acest domeniu. Taxele pentru procedura de brevetare i meninerea în vigoare a brevetului de invenie Taxele pentru procedura de brevetare i meninerea în vigoare a brevetului de invenie Deptul de autor protejează programele pentru calculator fără achitarea taxelor, deoarece pentru apariia dreptului de autor nu sunt necesare de respectat careva formalităi. Deptul de autor protejează programele pentru calculator fără achitarea taxelor, deoarece pentru apariia dreptului de autor nu sunt necesare de respectat careva formalităi. DEZAVANTAJELE PROTECIEI PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR PRIN NORMELE DREPTULUI DE BREVET

13 13 BREVETABILITATEA METODELOR DE BUSINESS Metodă de business – metode noi de a face afaceri; Metodă de business – metode noi de a face afaceri; Metodă de business brevetată – o clasă de brevete în care se conine informaii privind noi metode de a face business; Metodă de business brevetată – o clasă de brevete în care se conine informaii privind noi metode de a face business; Brevetele pentru metode de business au ca obiect forme noi de e-comer, asigurări, respectarea obligaiilor fiscale, etc. Brevetele pentru metode de business au ca obiect forme noi de e-comer, asigurări, respectarea obligaiilor fiscale, etc.

14 14 BREVETABILITATEA METODELOR DE BUSINESS Există cel puin două motive pentru care metodele de business nu sunt considerate brevetabile: 1.Tradiional metodele de business se aflau în domeniul public sau erau protejate în calitate de secret comercial. 2. Metodele de business erau considerate simple concepte fără careva conexiuni cu obiecte fizice.

15 15 BREVETABILITATEA METODELOR DE BUSINESS State Street Bank reprezintă o decizie a Curii de Apel al Statelor Unite al Americii cu referire la brevetabilitatea unei metode de business State Street Bank reprezintă o decizie a Curii de Apel al Statelor Unite al Americii cu referire la brevetabilitatea unei metode de business Invenia în State Street Bank a fost posibilă doar pentru faptul că a fost aplicată pe calculator, deoarece fără programul pentru calculator invenia nu lucrează. Invenia în State Street Bank a fost posibilă doar pentru faptul că a fost aplicată pe calculator, deoarece fără programul pentru calculator invenia nu lucrează. Decizia State Street Bank stabilete un principiu pentru invenia respectivă, astfel aceasta va fi eligibilă pentru brevetare dacă implică careva aplicaii practice sau după cum este meionat în decizie produce un rezultat util, concret i tangibil. Decizia State Street Bank stabilete un principiu pentru invenia respectivă, astfel aceasta va fi eligibilă pentru brevetare dacă implică careva aplicaii practice sau după cum este meionat în decizie produce un rezultat util, concret i tangibil.

16 16 BREVETABILITATEA METODELOR DE BUSINESS Convenia privind eliberare brevetului european exclude de la brevetare metodele de business. rt.52 (2) (c) specifică faptul că nu vor fi considerate invenii în special planurile, regulile si metodele pentru exercitarea activitatilor intelectuale, pentru jocuri sau pentru activitati economice, precum si programele pentru calculatoare. Art.52 (2) (c) specifică faptul că nu vor fi considerate invenii în special planurile, regulile si metodele pentru exercitarea activitatilor intelectuale, pentru jocuri sau pentru activitati economice, precum si programele pentru calculatoare.

17 17 THANK YOU THANK YOUdorianchirosca@yahoo.fr


Download ppt "1 WIPO SUB-REGIONAL SEMINAR PROTECTION OF COMPUTER SOFTWARE AND DATABASES Patentability of Computer Software and Business Methods: Policy, Legal and Technical."

Similar presentations


Ads by Google