Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB-Groep) Learn to Achieve

Similar presentations


Presentation on theme: "Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB-Groep) Learn to Achieve"— Presentation transcript:

1 Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB-Groep) Learn to Achieve
Dutch Benchmark Group Learning Network in the Public Sector The Nederlands June 2005 Welkom op de derde Dag van de uitvoering Goede opkomst, RBB leeft, Steeds meer externe waardering Deeelnemers Ronde III treden toe

2 2 Group1 (2002/2003) participants Group 2 (2003/2004) participants
1. ABP (pension fund for public employees) 2. Dienst Regelingen (national service for the implementation of regulations) 3. Cfi (Central Funding of Institutions Agency, i.e. schools) 4. COA (central agency for the reception of asylum seekers) 5. IB-Groep (student grants and information management) 6. IBS (rental grants) 7. Kadaster (national cadastre, landregistry and mapping agency) 8. Politie Amsterdam (police unit city of Amsterdam) 9. RDW (centre for vehicle technology, approval and information) 10.SVB (administration of pensions, child benefit and social insurance) Group 2 (2003/2004) participants 11. UWV (unemployment benefits) 12. CWI (Centre for Work and Income) 13. Belastingdienst (Tax and Customs Administration 14. DJI (correctional institutions) 15. City ofRotterdam (department of social affairs and employment) 16. City of Zwolle (department of social affairs and employment) 17. LBIO (central agency for maintenance enforcement) 18. CBR (driving test organisation) Group 3 (2004/2005) participants 19. RGD (government Building Agency 20. CJIB (centre for collecting penalties 21. Staatsbosbeheer (forest commission) 22. Rijkswaterstaat (infrastructure, roads and watermanagement) 23. Octrooicentrum Nederland (patent office) Begonnen in 2002 met 10 deelnemers, in er bij, in Acquisitie gemakkelijk doordat nieuw fenomeen en politieke druk (rapport Kohnstamm) Nu netwerk van 23 organisaties. In DB en RvP geconcludeerd mooie brede groep, bescheiden acquisitie, nu accent op verdiepen inzichten Afvallers: Politie Amsterdam-Amstelland (poging binnenboord te houden) IBS (maar komen wellicht weer terug via Belastingdienst) Kandidaten: CBS Raad voor de Rechtspraak Agentschappen LNV Maatschappelijk belang: 60% Rijksuitgaven 2005 Ruim werknemers 2

3 Goals RBB-Groep Learning from each other: best practices
By learning better performance and innovation Network with exchange of knowledge and experiences Development of employees (Better) account for commissioners and society Nog even teruggrijpen waarom we het netwerk zijn begonnen 3

4 ‘The RBB-Groep is a learning network with the benchmark as an cohesive factor’
Motto RBB-Groep: ‘Keep it simple’ As much as possible under direct management Low costs From building up to consolidation and improvement Step by step further development of interorganisational learning Benchmarkonderzoeken uitgevoerd door KPMG, eerst helemaal, vanaf ronde 2 met eigen auditoren Onderzoek op basis van INK-model gericht op aansturing van de organisatie en op output (123 prestatie-indicatoren) Op basis van gesprekken met contactpersonen en bestuurders geconcludeerd dat aanpak wel erg breed is. Met name verzamelen pi's kost veel tijd. Door sommigen wordt methodiek ook wel als dogmatisch ervaren. Niettemin veel informatie opgeleverd, grote lijst best practices en ieder weet waar zijn sterke punten en verbeterpunten liggen. Database wordt door IB-Groep nu verder geprofessionaliseerd ( geen Excel meer) toegankelijkheid wordt verbeterd met invulschermen voor de deelnemers gebaseerd op webtechnologie. 4

5 Results RBB-Groep More insight in each others functions
05 Results RBB-Groep More insight in each others functions Exhange and co-operation Own initiative, voluntariness and openess Professional auditpool Training under direct (own) management Data (database) and methods: own management Research with Universities of Groningen / Nyenrode Enjoying a good reputation Samenvattend: punten langslopen Onderzoek RUG naar juridische kwaliteit van primaire processen door faculteit Rechten Onderzoek RUG naar leren van veranderingen door faculteit bedrijfskunde. Zij houden vandaag een enquete, graag uw medewerking tijdens de lunch Naamsbekendheid vergroot door contacten met andere netwerken binnen en buiten de overheid. 5

6 Developments RBB-Groep
Improvement and professionalizing instruments Focusgroups: focus in comparison Coupling to strategic issues & learning questions of participants Measuring of the learning curve: who grows fast (learning potential) Thematical questions: e.g. integrity, compliance Urgency of participation line-management by DOING Enlarge network and co-operation with third parties a)    het huidige benchmarkinstrument heeft zijn waarde in het bij elkaar brengen van partijen en het delen en vergelijken van bedrijfsinformatie van waaruit nieuwe impulsen zijn ontstaan voor het verbeteren van de bedrijfsvoering en dienstverlening van participanten b)    maar dat er nu op het niveau van de RBB-Groep en op het instrumentarium dat wij hanteren een innovatieslag moet plaatsvinden om de RBB als leernetwerk uitdagend en aantrekkelijk te houden voor de participanten. Om daarmee ook op het niveau van de individuele organisaties impulsen te blijven genereren voor innovaties Uit onderzoek van VNO-NCW is gebleken dat de rem op innovatie binnen organisaties is gelegen in factoren zoals: ·        geen stimulering van nieuwe ideeën ·        gebrek aan marktkennis, kennis van de buitenwereld ·        een behoudende bedrijfscultuur ·        falend management 6

7 Resultancy-groups Maintenance of regulations, compliance (Belastingdienst, CJIB, IB-Groep, LBIO, Dienst Regelingen) Change of behaviour and communication (RDW, COA, LBIO, Kadaster) Good contacts with clients (LBIO, IB-Groep, RDW) Implementation Plan Do Check Act (IB-Groep, Dienst Regelingen) From planning to executing (RDW, Kadaster, IB- Groep,Dienst Regelingen, Rijkswaterstaat) Public affairs (Kadaster, RDW en IB-Groep) Op 3 juni bij Kadaster in Apeldoorn bijeenkomst met contactpersonen en enkele managers/bestuuurders Strategische issues op tafel, wat houdt je bezig, wat is belangrijk, waartoe "op aarde" Besproken in groepen, wie kan helpen en wil er energie in stoppen Afspraken in Resultancy-groepen uitwerken Via Forum van de website kunnen anderen aansluiten, nieuwe onderwerpen aandragen, afspraken maken, resultancy-teams oprichten en ideenen uitwerken Toelichting: Ontwikkeling RBB: van Analyse (benchmarkonderzoek) naar Consultancy (best practices) naar Resultancy (interventieteams) 7

8 Relevant networks RBB-Groep
05 Relevant networks RBB-Groep Universitiy of Groningen Business University Nyenrode Institute of Quality and ‘friends of INK’ Ministry of Interior, Finance Department, Program ‘Other Government’ VNO-NCW, organisation of employers Gartner (ICT) Chartter Public Accounting IMAC (Academy for Information-management) 8

9 Challenges / possibilities (1)
Making best practices effective in our organisations, congruent with our ambitions Together looking for good practices that not exist yet, e.g. leadership, policy for careermaking, recruitment and selection, satisfaction of employees, appreciation by society Book of Change (governmental organisations and agencies in the Netherlands) Processes of participation: citizen / client is actor 9

10 Challenges / possibilities (2)
Exchange and organisation-development on a thematical way, where we experience bottle-necks: by resultancy-teams (results and consultancy) Further co-operation between governmental organisations, cross-relations Shared services for development and training of human capital, shared HR-pool Shift of borders, also borders of organisations 10

11 Challenges / possibilities (3)
Differences between organisations are a source for innovation in the RBB-Groep Learning organisations are able to handle different questions in the context for operation Co-operating with other companies makes that we find out new applications and new ways of working RBB-Groep creates a platform for definitions of working realities 11

12 Position RBB-Groep in Dutch society
Every year all dutch people older than 18 have contacts with one or more of our organisations Number of clients Number of employees RBB I,II and III together 70 miljard, 60% of the expenses of the state in 2005 (€132 miljard) Governmental costs and cashflows RBB I,II and III Totale bestemming rijksuitgaven vanuit de RBB exclusief ABP, RDW, Kadaster. Verder zijn de kasstromen van de belastingdienst en het LBIO buiten deze cijfers gelaten daar zij geen gelden bestemmen maar innen. De RBB organisaties kennen een grote spreiding in het aantal medewerkers van 75 t/m


Download ppt "Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB-Groep) Learn to Achieve"

Similar presentations


Ads by Google