Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sloveso to be, průběhové časy Markéta Zakouřilová VY_32_INOVACE_119 ZŠ Jenišovice.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sloveso to be, průběhové časy Markéta Zakouřilová VY_32_INOVACE_119 ZŠ Jenišovice."— Presentation transcript:

1 Sloveso to be, průběhové časy Markéta Zakouřilová VY_32_INOVACE_119 ZŠ Jenišovice

2 Verb „to be“ – sloveso „být“ I You He She It We You They I You He She It We You They am are is are am are is is is are are are přítomný čas - present přítomný čas - present

3 Verb „to be“ – sloveso „být“ I You He She It We You They I You He She It We You They have been has been have been have been have been has been has been has been have been have been have been předpřítomný čas - present perfect předpřítomný čas - present perfect

4 Verb „to be“ – sloveso „být“ I You He She It We You They I You He She It We You They was were was were was were was was was were were were minulý čas - past minulý čas - past

5 Verb „to be“ – sloveso „být“ I You He She It We You They I You He She It We You They will be will be will be will be will be will be will be will be will be budoucí čas - future budoucí čas - future

6 Make –ing forms of these verbs: work go come speak draw cook swim look stand sleep study play work go come speak draw cook swim look stand sleep study play working going coming speaking drawing cooking swimming looking standing sleeping studying playing working going coming speaking drawing cooking swimming looking standing sleeping studying playing

7 Průběhový čas používáme k vyjádření děje, který probíhal, probíhá nebo bude probíhat po určitou dobu, nebo probíhal, když se něco jiného stalo. Průběhový čas používáme k vyjádření děje, který probíhal, probíhá nebo bude probíhat po určitou dobu, nebo probíhal, když se něco jiného stalo. Průběhový čas KDY? JAK? Subject + to be + verb + -ing. (podmět) (sloveso) Subject + to be + verb + -ing. (podmět) (sloveso) Subject + to be + not + verb + -ing. To be + subject + verb + -ing ? She was reading the book in the afternoon. She wasn´t reading the book in the afternoon. Was she reading the book in the afternoon? + - ?

8 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm I … read… the book ….

9 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm We … watch… TV ….

10 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm He … learn … English ….

11 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm They … play … football ….

12 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm The kids … do … homework ….

13 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm I … read … the book ….

14 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm … you cook … the lunch … ?

15 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm She … watch … TV ….

16 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm … they play … chess … ?

17 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm He … study … at this school ….

18 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm We … read … the magazine ….

19 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm Sue … help … her mum ….

20 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm … he ride … the bike …?

21 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm You … write... the e-mail ….

22 Make sentences: past: was, were present perfect: have been, has been present: am, is, are future: will be Time expressions: yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon yesterday morning from 8 to 9 pm last night in the afternoon since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks since I was 6 since 1999 for 2 hours since 4 am for 2 weeks now at the moment now at the moment tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm tomorrow at 6 next Friday from 8 to 10 pm How long … you... study… at the university?

23 Complete the sentences, use proper form of the verb: 1.I ……….. (eat) an ice-cream now. 2.Sue ……….. (write) a letter to her friend yesterday at 6pm. 3.Pam ……….. (read) the book since April. 4.Paul ……… (cook) when he cut his finger. 5.We all ……….. (sit) at the table when the phone rang. 6.What …... you ……. (do) now? 7.You see, I……….. (draw) a picture. 8.How long …… he …… (learn) German? 9.He ……….. (learn) German for 2 years. 10.When I saw you yesterday, you ……….. (not play) the guitar, you ……….. (play) a computer game! 1.I ……….. (eat) an ice-cream now. 2.Sue ……….. (write) a letter to her friend yesterday at 6pm. 3.Pam ……….. (read) the book since April. 4.Paul ……… (cook) when he cut his finger. 5.We all ……….. (sit) at the table when the phone rang. 6.What …... you ……. (do) now? 7.You see, I……….. (draw) a picture. 8.How long …… he …… (learn) German? 9.He ……….. (learn) German for 2 years. 10.When I saw you yesterday, you ……….. (not play) the guitar, you ……….. (play) a computer game!

24 Solution: 1.I am eating an ice-cream now. 2.Sue was writing a letter to her friend yesterday at 6pm. 3.Pam has been reading the book since April. 4.Paul was cooking when he cut his finger. 5.We all were sitting at the table when the phone rang. 6.What are you doing now? 7.You see, I am drawing a picture. 8.How long has he been learning German? 9.He has been learning German for 2 years. 10.When I saw you yesterday, you weren´t playing the guitar, you were playing a computer game! 1.I am eating an ice-cream now. 2.Sue was writing a letter to her friend yesterday at 6pm. 3.Pam has been reading the book since April. 4.Paul was cooking when he cut his finger. 5.We all were sitting at the table when the phone rang. 6.What are you doing now? 7.You see, I am drawing a picture. 8.How long has he been learning German? 9.He has been learning German for 2 years. 10.When I saw you yesterday, you weren´t playing the guitar, you were playing a computer game!


Download ppt "Sloveso to be, průběhové časy Markéta Zakouřilová VY_32_INOVACE_119 ZŠ Jenišovice."

Similar presentations


Ads by Google