Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Тема: Степінь з натуральним показником. Стандартний вигляд числа.

Similar presentations


Presentation on theme: "Тема: Степінь з натуральним показником. Стандартний вигляд числа."— Presentation transcript:

1 Тема: Степінь з натуральним показником. Стандартний вигляд числа.
Мета: Повторити, узагальнити знання учнів про степінь з натуральним показником, розглянути поняття про стандартний вигляд числа; відпрацювати вміння та вдосконалити їх при використанні властивостей степеня та розв'язуванні вправ прикладного характеру на застосування стандартного вигляду числа.

2 “ Вчитися можна тільки весело…
Щоб перетравлювати знання, потрібно поглинати їх з апетитом. ” Анатоль Франс

3 Аукціон розпродажу путівок
Що таке степінь? Що таке квадрат числа? Що таке куб числа? Що називається основою степеня? Що називається показником степеня? Чи одне й те саме означають слова степінь і ступінь? Піднесення до степеня – це дія якого ступеня? Сформулюйте основну властивість степеня. Сформулюйте правило піднесення до степеня дробу. Як піднести степінь до степеня? Як піднести до степеня добуток? Як піднести до степеня частку?

4 Розпродаж квитків виконайте дії: А) 3•5²­2³= | А) 7²­2•3³=
А) 3•5²­2³= | А) 7²­2•3³= Б) (­7) ̊+(­1)⁵= | Б) (­1)⁷­3 ̊ = 2. спростити вираз: А) (c⁴)⁴•c²/c’⁷= | А) (a⁵)³•a⁷∕a²²= Б) (c²•c³)²∕c⁸= | Б) (a³•⁴)²∕a’’= 3. обчисліть: 125•5⁵∕5⁹= | 6''∕216•6⁹=

5 Швидкість руху космічного корабля по орбіті Землі 7,8 км/с
Стартова маса ракети – носія ≈ т Маса Місяця ≈ т

6 Планета Земля – одна дев'яти планет сонячної системи
Планета Земля – одна дев'яти планет сонячної системи. Тут досягнуті великі успіхи у вивченні планет і інших тіл сонячної системи. Це сприяє посиленню зв'язку математики з такими науками про Землю як фізика і геологія, історія і біологія, хімія і фізика та астрономія. Знання математики дають змогу вивчати історію розвитку нашої планети.

7 Об'єм планети Земля – км³ Діаметр молекули води - 0, м Діаметр атомного ядра – 0, м

8 Вік Землі – 5*10⁹ Стартова маса ракети - 7* 10²⁰ Маса Місяця – 7,35*10'⁹ Об'єм Землі – 1,083*10'⁶ Діаметр молекули води – 3*10⁻'⁰ Діаметр атомного ядра 10⁻'⁵

9 Стандартним виглядом числа а називають його запис у вигляді а
Стандартним виглядом числа а називають його запис у вигляді а*10ⁿ, де 1≤a<10 і n – ціле число. Число n називають порядком числа а.

10 Найбільше число, яке вперше було
використано в 1852 р є центіліон – це мільйон у сотому степені, або одиниця із 600-ма нулями. Маса найменшої елементарної частинки - гравітон, яка входить до складу хімічних елементів на планеті Земля 7,6•10¯⁶⁷

11 Що приймають в астрономії за одиницю довжини?

12 “ Зоряні пірати”

13 Працюємо разом № 175 № 176(1-4) № 178 (дивись зразок на сторінці 97 №4)

14 “ Метеоритний дощ ”

15 Втримайте корабель по курсу! Попрацюйте в команді.
Втримайте корабель по курсу! Попрацюйте в команді. Група А Маса Землі ≈ т, а маса атома водню ≈0, гр. запишіть у стандартному вигляді маси. Група В Під час Великих протистоянь мінімальна відстань від Землі до Марса становить ≈56•10⁶ км, а максимальна ≈97¸5•10⁶ км. Густина частинок у міжзоряному просторі ≈0¸ км/м³. Запишіть числа у стандартному вигляді. Група С Маса Землі ≈5¸98•10²⁴ кг, маса Марса ≈6¸4•10²³ кг. Що більше маса Землі чи маса Марса і у скільки разів?

16 Відстань від Землі до Сонця
≈ км Енергія, яку одержує за рік Земля від Сонця ≈ Дж

17 Зона турбулентності

18 Розв'яжи самостійно Яку відстань пройде світло за 2,8*10⁶ с, якщо швидкість світла дорівнює 3* 10⁵ м/с ? Густина заліза 7,8*10³ кг/м³. знайдіть масу залізної плити, довжина якої 1,2 м, ширина 6*10¯¹м, товщина 2,5*10¯¹м. (m=p•v де m- маса, p- густина, v- об'єм )

19 Планета Земля – найкраще і найтендітніше творіння, яке створив Господь
Планета Земля – найкраще і найтендітніше творіння, яке створив Господь. Бережи її!

20 Д/З § 8,9 №177, 181, і №192

21 Дякую за урок!!!


Download ppt "Тема: Степінь з натуральним показником. Стандартний вигляд числа."

Similar presentations


Ads by Google