Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Загальне поняття про прикметник

Similar presentations


Presentation on theme: "Загальне поняття про прикметник"— Presentation transcript:

1 Загальне поняття про прикметник
(питання, значення, роль у реченні) Презентацію підготувала вчитель Новоахангельської ЗШ І-ІІІ ступенів Косенко І.М.

2 Підготовчі вправи Заєць. - Відгадайте загадку: Влітку сіренький,
Взимку біленький, Довгі вуха має, Швидко в ліс стрибає. Заєць.

3 - Які слова допомогли відгадати загадку?
(Сіренький, біленький, довгі). - Яку роботу виконали ці слова? (Описали зайця, назвали ознаки). - Як називаються такі слова? Слова, які відповідають на питання який?, яка?, яке?, які? та називають ознаку предмета називаються прикметниками.

4 Тема. Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні)

5 ЗНАТИ: Істотні ознаки прикметника (питання, значення, роль у реченні) ВМІТИ: Добирати прикметники Виділяти їх із тексту

6 Пояснення нового матеріалу - Опишіть предмет за кольором

7 - Опишіть предмет за розміром
- Опишіть предмет за розміром

8 - Опишіть предмет за формою
- Опишіть предмет за формою

9 - Опишіть предмет за смаком
- Опишіть предмет за смаком - Що означають прикметники?

10 Робота над віршем (Вправа 82)
Море (яке?) Народ (який?) Серце (яке?) Руки (які?) На що вказують прикметники? Висновок. Прикметники вказують на різні ознаки предметів.

11 Прикметник Що прикметник означає? Він прикмети називає – Всі ознаки визначає. Розуміється на всьому! На великому й малому, Який смак в чого буває І за кольором впізнає. Всі ознаки добре знає, Слово точно добирає – Їх багато дуже має.

12 Словникова робота Озна́ка — Знайдіть значення слова
 — Знайдіть значення слова у тлумачному словнику. Озна́ка — особливість предмета або явища, яка визначає подібність свого носія до інших об'єктів пізнання або відмінність від них; те саме, що і Властивість.

13 Поширення тексту( Впр. 84)
1. Читання тексту. - Чи є в ньому прикметники? - Які прикметники можна дібрати до відповідних іменників? 2. Коментований запис і порівняння двох текстів. - Який текст емоційний, образний? Чому?

14 Закріплення і узагальнення вивченого матеріалу
Спостереження за роллю прикметника у реченні. Летить на крилах ніжна весна. - Встановіть зв’язок слів у реченні. - Яким членом речення є прикметник? (Другорядним членом речення).

15 Самостійна робота над віршем (Впр. 85)
- Прочитайте вірш. Якою є головна думка твору? - Спишіть вірш. Підкресліть прикметники. Взаємоперевірка виконання. Білому, чорній, бузкової, зеленого, дрімучого, осіннього, рідної.

16 Підсумок уроку - На які питання відповідає прикметник? - Що означає? - Яким членом речення буває? - Яким стає текст завдяки прикметникам?

17 Домашнє завдання Вправа 86, правило на с.3


Download ppt "Загальне поняття про прикметник"

Similar presentations


Ads by Google