Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці!

Similar presentations


Presentation on theme: "Пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці!"— Presentation transcript:

1 Пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці!

2 О2 – сполука з ковалентним полярним зв’язком
Гра “Вірю – не вірю” Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами одного і того ж неметалу Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами з різною електронегативністю Ковалентний полярний зв’язок утворюється між атомами з однаковою електронегативністю О2 – сполука з ковалентним полярним зв’язком HCl –сполука з йонним зв’язком NaCl – сполука з йонним зв’язком Йони – це нейтральні частинки Йонний зв’язок виникає між йонами Ковалентний зв’язок буває двох типів – полярний і неполярний Йони – це заряджені частинки

3 Мотивація навчальної діяльності
Видите камень вон тот, придорожный? Камень как камень…Обычный… Возможно. Как бы о нем поточнее узнать? Надо науку на помощь призвать. Как пишется «камень», научит Грамматика. Размеры и форму найдет Математика. Физика массу отыщет и вес. Минералогия взглянет на срез. «Это кремень»,- она скажет ребятам,- И называют его силикатом. Археология скажет: «Находка! Справа на камне видна обработка!» «Жил в этой местности древний народ…» - Дальше История слово берет. Камень в овраге лежит придорожном… Камень простой? Или, может быть, сложный? О камне ты все ли узнал, Человек? Наука поможет! Не каменный век! Ось так. Камінь – об'єкт оточуючого світу. І, оскільки, у нас урок хімії, ми розглянемо цей об’єкт з хімічної точки зору. Які запитання ми можемо поставити? ─ Які частинки утворюють тверді речовини? ─ Як вони сполучаються між собою? ─ Як це впливає на властивості? ─ Як ці властивості можна використати людству? Девіз уроку: Все пізнається в порівнянні. Від аналізу до структури, а від неї – до властивостей і застосування».

4 Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.
Урок № Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

5 Кристалічна гратка – це розміщення в просторі йонів, атомів або молекул у певному систематичному порядку.

6 Прослухайте доповіді учнів, заповніть таблицю
Криста -лічна гратка Частинки, що утворюють гратку Сили,що діють між частинками Характерні фізичні властивості Приклади речовин Йонна Атом -на Моле- куляр- на

7 Йонна кристалічна гратка
Кристалічна гратка кухонної солі Сили що діють між частинками Велике електростатичне притягання між різнойменно зарядженими йонами Характерні фізичні властивості речовин Йон натрію Na + тверді, крихкі, тугоплавкі, нелеткі, більшість розчинні у воді, у розчинах і розплавах проводять електричний струм Йон хлору Сl-

8 Приклади речовин з йонною кристалічною граткою
Кухонна сіль Натрій гідроксид Алюміній оксид

9 Атомна кристалічна гратка
Сили,що діють між частинками Характерні фізичні властивості Частинки, що утворюють гратку дуже тверді, дуже тугоплавкі, нелеткі, не розчинні у воді, діелектрики або напівпровідники. Велике взаємне притягання атомів; ковалентні зв’язки. атоми

10 Речовини, які мають атомну кристалічну гратку
Пісок (SiO2) Графіт (С) Алмаз (С) Речовини, які мають атомну кристалічну гратку Карбід кремнія (SiC) Кремній (Si)

11 Молекулярна кристалічна гратка
Між молекулами діють слабкі сили міжмолекулярного тяжіння (сили Ван-дер-Ваальса ) У вузлах кристалічної гратки знаходяться молекули Характерні фізичні властивості невисока твердість; легкоплавкі; леткі; не проводять електричний струм.

12 Молекулярна кристалічна гратка
Цукор Лід Йод Хлор Нафталін

13 Частинки, що утворюють гратку
Криста -лічна гратка Частинки, що утворюють гратку Сили,що діють між частинками Характерні фізичні властивості Приклади речовин Йонна йони Велике електростатичне притягання між різнойменно зарядженими йонами тверді, крихкі, тугоплавкі, нелеткі, більшість розчинні у воді, у розчинах і розплавах проводять електричний струм. солі, луги, деякі оксиди (наприклад, Al2О3 ) Атом -на атоми Велике взаємне притягання атомів; ковалентні зв’язки. дуже тверді, дуже тугоплавкі, нелеткі, не розчинні у воді, діелектрики або напівпровідники. графіт, алмаз, кремній, пісок (SіО2), карборунд (SіС) Моле- куляр- на молекули Слабкі сили міжмолекулярного тяжіння (сили Ван-дер-Ваальса ) невисока твердість, легкоплавкі, леткі. не проводять електричний струм лід, цукор, нафталін, сухий лід(СО2 ), I2 ,Cl2, N2, О2.

14 Домашнє завдання: § 9 Впр. 3 – 8 с. 44
Пригадати інформацію про ступені окиснення.


Download ppt "Пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці!"

Similar presentations


Ads by Google