Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Смоліна О.С., завідувач РМК відділу освіти КРДА

Similar presentations


Presentation on theme: "Смоліна О.С., завідувач РМК відділу освіти КРДА"— Presentation transcript:

1 Смоліна О.С., завідувач РМК відділу освіти КРДА
“Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку методичного кабінету” Смоліна О.С., завідувач РМК відділу освіти КРДА

2 Інноваційна діяльність - це гарно організована, раціональна і систематична робота
П.Друкер «Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителеві насолоду, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідника» В. Сухомлинський

3 ПРОБЛЕМА РМК «Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій»

4 Програма розвитку методичної служби
відділу освіти Кіровоградської райдержадміністраціїна роки. Проект “Районний методичний кабінет як ресурсний науково-методичний центр”. Алгоритм роботи та шляхи реалізації науково-методичної проблеми районного методичного кабінету відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації.

5 Пріоритетні напрямки роботи та завдання РМК
Мета, місія: Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи в освітніх закладах, підвищення кваліфікації професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період. Визначення нових підходів та підвищення професійного розвитку педагогічних працівників шляхом застосування ними інноваційних педагогічних технологій та методик, реалізації принципів індивідуалізації, диференціації, інтеграції навчання у практичній діяльності, впровадження інтерактивних форм, нових методів і засобів навчання, виховання й управління, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях, критичному мисленні, здатності застосовувати наукові надбання на практиці. О.С.Смоліна 1) створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси мережі Інтернет, забезпечення пропаганди соціально-педагогічних ініціатив, новацій, педагогічного досвіду, реальних досягнень педагогів і педагогічних колективів; 2) застосування сучасних навчальних технологій, що передбачають диференціацію, індивідуалізацію, запровадження кредитно – модульної дистанційної форм; 3) забезпечення в повному обсязі функцій науково-методичного супроводу діяльності керівників навчальних закладів, керівників освітніх округів, процесів модернізації роботи методичної служби району; 4) вдосконалення системи аналізу, узагальнення педагогічного досвіду та педагогічних інновацій шляхом впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій. З А В Д Н Я

6 “Науково-методичний супровід педагогів району в умовах модернізації освітнього простору. Пошук та застосування інноваційних технологій, спрямованих на проектування та удосконалення їх професійної компетентності” (проблема завРМК) О.С.Смоліна

7 Сайт завідувача РМК Смоліної О.С. http://zavrmksm.ucoz.ru/#
Сайт РМО вчителів іноземних мов (Смоліна О.С.) Блог завідувача РМК Смоліної О.С.

8 Школа методиста з проблеми «Забезпечення високого рівня якості освіти через неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності методистів та раціональне використання традиційних і новітніх педагогічних технологій» О.С.Смоліна

9 Інформаційний простір
Facebook реєстрація Блоги, веб-сайти методистів nickname для викладення новин, документів О.С.Смоліна

10 дистанційне навчання з курсу «Сайти Google для дистанційних курсів у навчальному закладі» в рамках ІІ міжнародної он-лайн-конференції Intel «Нові горизонти ІКТ в освіті» для України та країн СНД (Погрібна Н.В., Пархомчук Н.В., методисти РМК)

11

12 модель педагогічно активного педагога;
Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються Гордон Драйден Структура інноваційної діяльності, банк даних «Інноваційні технології»; карта впровадження інноваційних технологій «Інноваційний освітній простір Кіровоградського району»; модель педагогічно активного педагога; технологічна картка підготовки і проведення інтернет-конференції.

13 Науково-методичний супровід інноваційної діяльності педагогів району
науково-практичні Інтернет-конференції Віртуальні лабораторії Форуми Діагностика (он-лайн опитування) дистанційні форми роботи участь у різних методичних формах роботи Міжнародного, Всеукраїнського, обласного та районного рівнів: «Вчитель-новатор», «Хмурівські читання», «Відкритий світ», «Парк педагогічної майстерності» моніторинг функціонування офіційних веб-сайтів, блогів навчальних закладів, педагогів району О.С.Смоліна

14 Методичні заходи різного рівня

15 «Інформаційно-видавнича
діяльність РМК»

16 ІКТ-компетентність керівників району
ІКТ-компетентність керівників району Кількість ЗНЗ Загальна кількість сайтів (блогів) ЗНЗ Кількість сайтів (блогів) керівників ЗНЗ Кількість керівників, які мають сертифікати навчальних курсів Директорів Заступників директорів Microsoft "Основи ІКТ" Intel "Навчання для майбутнього" "Онлайнові технології у роботі керівника ЗНЗ" Інші 30 31 11 23 19 14 12 15

17 ІКТ-компетентність педагогів району
ІКТ-компетентність педагогів району Кількість ЗНЗ Загальна кількість сайтів (блогів) вчителів Кількість вчителів, які мають Кількість вчителів, які мають сертифікати навчальних курсів сайти блоги Microsoft "Основи ІКТ" Intel "Навчання для майбутнього" Інші 30 78 37 100 60 79

18 Результати впровадження освітніх інновацій
Результати впровадження освітніх інновацій Оновлення змісту освіти. Оновлення складових педагогічного процесу: мети, змісту, методів і засобів діяльності. Докорінне переосмислення технологій навчання і виховання. Вміння вибудовувати концептуальні засади педагогічних нововведень, які включають діагностику, прогнозування, корекцію і рефлексію інноваційних дій. Створення нової системи управління навчальним закладом.

19 Дякую за увагу! Даруй світло і темрява зникне сама.
(Эразм Роттердамский) Дякую за увагу!


Download ppt "Смоліна О.С., завідувач РМК відділу освіти КРДА"

Similar presentations


Ads by Google